Nieuws van Zorgvisite.nl: 'Ouderen, de generatie van de toekomst?'.

Zorgvisite

Nieuwsbericht
21-9-2012

Wereld Alzheimer Dag 2012
Vandaag 21 september 2012 is de Wereld Alzheimer Dag 2012. De Dames THe geven geregeld tips om de leef- en woonomgeving voor mensen met dementie aangenaam te maken. Cre
ëer als organisatie de condities daarvoor! Ook als je Alzheimer hebt, kun je je Thuis Voelen!  

'Ouderen, de generatie van de toekomst?'
De nieuwste MOVISIE-publicatie wordt vandaag 21 september 2012 gepresenteerd. Zorgvisite.nl is één van de 20 in het boek beschreven succesvolle diversiteitsprojecten voor ouderen. Alle projecten dongen mee naar de MOVISIE Diversiteitsprijs 2011. Download hier gratis het boek.

Publicaties 
- 'Specialisten Ouderenzorg: Kom in actie.' column Hetti Willemse in Zorgvisie, 10 september 2012
Voeg leven toe aan de dagen!, column van de Dames THe in Ezin & Zorg (ActiZ), 12 september 2012 


50PlusBeurs groot succes!
Van 11 t/m 15 september j.l. stond Zorgvisite.nl op de 50PlusBeurs. Bezoekers hebben veel persoonlijke en beroepsmatige ervaringen met de Dames THe gedeeld. Het resultaat: een lijst aan nieuwe suggesties voor te bezoeken huizen door het land en bijna honderd Thuis Voelen tips!

CionJjjsjshs


Europees Jaar 2012 Actief Ouder worden
Zorgvisite.nl is aangemeld als innovatie op internationaal niveau in het kader van het Europees Jaar Actief Ouder Worden 2012   

Basis voor een bewogen toekomst 

Dat constateren de Dames THe op visite bij De Lichtenberg in Amersfoort, onderdeel van Beweging 3.0. Zeer te spreken over de buitenruimte, het magazine en het eten (verassend, want centraal aangeleverd), maar bovenal zien zij de website met het familiekanaal als lichtend voorbeeld voor de verpleeg- en verzorgingshuiszorg van nu en de toekomst. Beweging 3.0 doet zijn naam eer aan en krijgt met De Lichtenberg 4 THe-kopjes.   Nieuwe tips
1. In de gids Thuis Voelen (pag. 24) staan tips van Riet Fiddelaers-Jaspers en Huub Buijssen voor de communicatie met iemand met dementie. (Het Verblijf)

2. Installeer de online applicatie het Familiekanaal, waarmee je de agenda en activiteiten van de locatie kunt bekijken, nieuwsberichten en actualiteiten.  publicaties. Een manier om familie te bereiken, uit een passieve rol te halen en het juiste gevoel van welkom te geven. (ICT en Naasten) 


3. Zet het bewonersblad op ooghoogte in de folderstandaard in de entreehal van het huis, of nog liever geef het een goed in het oog vallende plaats! (Het Verblijf)


Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


Steun ons met een donatie!

U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

Lees hier de reactie

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl