Nieuws van Zorgvisite.nl: 't Huis aan de Poel, Amstelveen

Zorgvisite

Nieuwsbericht
9-09-2016                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind september
 

Dit is zorgvisite nummer 129


In deze Nieuwsbrief:
1. Vol verwachting klopt(e) ons hart
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. De Dames THe in De Correspondent
4. Zorgvisite Tips van de Dag

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.
 


Reacties:
H. van Lingen-Veenvliey heeft gereagreerd op Het Zonnehuis Doorn, Doorn:

Dames/heren. Op 27 juli 2016 kwam ik op bezoek in het Zonnehuis bij Mw. Dorgelo. Ik was bekend met het Zonnehuis vanuit denjaren 2007/2008. Mjjjn echtgenoot is daar toen enkele malen een langere of korterentijd verpleegd. Hij is in 2009 overleden. Toen was de huisvesting niet best. Zijn verzorging was goed. De woonsituatie niet. Ik was gisteren blij toen ik zag dat er toch geprobeerd was de kamers, gangen toiletten op te knappen. Het was er licht, vriendelijke medewekers, ruime opzet, een persoonskamers. Het is een huis op een prachtige plek. Je kunt wandelen en buiten zitten. Vooral met klienten die moeilijk communiceren is dit de juiste plek om elkaar te ontmoeten. Ik hoop dat alles op,alles gezet wordt deze plek te behouden. Vr.gr.

 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Vol verwachting klopt(e) ons hart

3,5 THekopjes

‘t Huis aan de Poel
Populierenlaan 21
1185 SE Amstelveen
Onderdeel van Brentano
www.brentano.nl
Correspondentie via contactformulier
020 - 4459755

Vol verwachting klopt(e) ons hart

Drie en een half THekopje

IMG_6859 (640x480)

Een huis aan de poel in het mooie en chique Amstelveen. Dichtregels van Frederik van Eeden wellen zo maar bij je op. Ook al wil je de associatie met zijn ‘Van de koele meren des doods’ natuurlijk niet tot je toelaten. Googelen we 'Brentano' dan laat Wikipedia ons weten dat hij een begin 19e eeuwse Duitse schrijver/dichter is uit de Romantiek en ook sprookjes op zijn naam heeft staan. Dat zijn van die leuke weetjes waar je als huis ook wat mee zou kunnen doen. De oprichters van Brentano hebben vast ooit een bedoeling gehad met deze naam. Doe daar wat mee in relatie tot wie je bent. Het geeft identiteit. TIP van ZORGVISITE. Welgemoed, ondanks de dreigende regenbuien die ons aan het eind van het bezoek een flink nat pak bezorgen, gaan we op weg.

Lees de hele Zorgvisite hier.
 

2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Bossen bloemen op gemeenschappelijke tafels waarvan bewoners zelf bossen kunnen maken om hun woning mee op te fleuren geven kleur aan het huis. Tip van het Huis.
2. Stimuleer bewoners en naasten met folders en posters tot culturele uitstapjes in de buurt. Tip van Zorgvisite.
3. Voor medische ritten of om simpelweg boodschappen te doen: de PlusBus rijdt bewoners overal naar toe. Tip van het Huis.

3. De Dames THe in De Correspondent
De Dames THe gingen in gesprek met Heiba Targhi Bakkali van De Correspondent over Zorgvisite en bewoners zich thuis kunnen voelen in verzorgings- en verpleeghuizen. Lees de zes lessen die zij aan zorginstellingen willen leren hier op de website van De Correspondent.

4. Zorgvisite Tips van de Dag
Uit de meer dan 100 bezoeken die de Dames THe hebben afgelegd in verpleeg- en verzorgingshuizen, hebben de Dames heel wat tips verzameld om bewoners zich meer thuis te laten voelen. Op de Facebook- en Twitterpagina van Zorgvisite wordt elke dag een nieuwe tip gezet uit ons archief om inspiratie op te doen. 

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl