Nieuws van Zorgvisite.nl: Op visite bij Dr. Sarphatihuis in Amsterdam, nieuwe tips en column!

Zorgvisite

Nieuwsbericht 21-10-2011

Leuke reacties
De Zorgvisites hebben een aantal mooie reacties opgeleverd. Bezoekers van de website vinden Zorgvisite een verrassend initiatief en een leuke manier op zelf je mening te vormen over het Thuis Zijn-gevoel in zorglocaties of in de eigen woonsituatie. Laat gerust je reactie achter op de website van Zorgvisite!
 

Steun ons met een donatie!

De website Zorgvisite.nl is mede mogelijk gemaakt door Vereniging Het Zonnehuis. Met de steun van leden en donateurs maakt zij dit soort projecten mogelijk door op een positieve manier aandacht te besteden aan de kwaliteit van leven in de ouderenzorg. Bijdragen kan via bankrekeningnummer 532.700 o.v.v. Zorgvisite.

Neem een kijkje

Via deze link kom je terecht op de website Zorgvisite.nl. Wij zijn benieuwd naar reacties en nieuwe tips. 


Dames THe op Zorgvisite bij het Dr. Sarphatihuis in hartje Amsterdam

Deze week een recensie van een nieuwe Zorgvisite door de dames THe in Dr. Sarphatihuis in Amsterdam, onderdeel van Amsterdamse zorgaanbieder Amsta. Voorafgaand hieraan vond er ook een radio-interview plaats met de dames THe in het kader van de Week tegen Eenzaamheid. Lees ook de enthousiaste reacties van eerder afgelegde Zorgvisites via deze link.

De Dames THe gaan op Zorgvisite als ware zij op zoek naar een 'thuis' voor hun naaste. Op welke zaken let je dan? In deze laatste recensie van het Dr. Sarphatihuis staan positieve zaken vermeld, maar ook verbeteringen die vaak op korte termijn al grote resultaten geven. Op Zorgkaartnederland.nl zijn ook reacties van bezoekers te lezen. De dames THe geven 3,5 theekopje omdat het voor het 'thuisgevoel' op de afdelingen nog veel verbeterd moet worden. 

Nieuwe tips
Op de website staan ook nieuwe tips te lezen over hoe je zelf kunt meewerken aan het Thuis Zijn-gevoel in zorglocaties en in thuissituaties.

Tip:   

1. Motiveer bewoners beter op hun gezondheid te letten, door te ‘gamen’ met elkaar. De recente verkenning Play On. Serious gaming voor nieuwe generatie senioren laat zien dat ‘gamificatie’, de koppeling van spelelementen aan het echte leven, aantoonbaar effectief is voor gedragsverandering bij ouderen. (ICT) 
 
2. Investeer in een goede geluidsinstallatie, zodat muziek, maar ook toespraken en speeches, bij toch al hardhorende mensen goed aankomen. (Het Verblijf)
 
3. Zorg voor een goede en inhoudelijke bewegwijzering, zodat bezoekers en bewoners goed de weg kunnen vinden in het huis. Een plattegrond op papier is daarnaast ook handig, zoals hieronder van Boswijk. (Het Verblijf) 
 

 


 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl