Nieuws van Zorgvisite.nl: ''Spiksplinternieuw gebouw in een gedateerd jasje'

Zorgvisite

Nieuwsbericht
14-02-2014

Verschijnt eens per twee weken

De volgende zorgvisite verschijnt op vrijdag 27 februari.


Dames THe op buurtvisite
Op 4 februari jl. hebben de Dames THe hun buurtvisite gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Hun ervaringen zijn binnenkort te vinden op de site van de Dames.


Zorgvisite in het onderwijs
De manier waarop de Dames THe kijken naar verpleeg- en verzorgingshuizen is uniek. Thuis voelen staat centraal. Natuurlijk is goede zorg essentieel, maar het leven is zoveel meer. Het aspect Thuis Voelen mag best een plek krijgen in de opleidingen voor verpleging en verzorging. Dat vindt Vereniging het Zonnehuis ook. In samenwerking met hen is daarom besloten de komende periode een aantal studenten in de verplegende en verzorgende beroepen kennis te laten maken met het concept van Zorgvisite.
 


 


Reacties
Vanuit het ‘t Huis op de Waard is gereageerd op de zorgvisite. U leest de reactie hier.


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


Nolenshaghe,  Den Haag
Spiksplinternieuw gebouw in een gedateerd jasje
Drie TheKopjesDe derde zorgvisite in 2014. De dames THe bezochten ditmaal het spiksplinternieuwe woon- en behandelcentrum Nolenshage. De Dames houden gemengde gevoelens over van hun bezoek. Want de architect heeft, naar het inzicht van de dames,  zich te weinig verplaatst in de behoeften van de cliënten - het gebouw oogt streng en afstandelijk, ook bij smalle ramen op het balkon zit tot op stahoogte een hekwerk, terwijl buitenlucht en je vrij kunnen bewegen ontzettend belangrijk zijn voor somatische bewoners. Wel is er een goed ingerichte benedenruimte, een restaurant waar aan de tafel wordt bediend en waar ze niet moeilijk doen over een alcoholische versnapering. Elke bewoner heeft zijn eigen kamer, voor elke bewoner is er telefoon - en tv aansluiting, ook is er mogelijkheid voor toegang tot het WIFI netwerk. Helaas is er weinig ICT ondersteuning, die bewoners stimuleert hier gebruik van te maken. Dus wie gaat het ze leren? De dames vinden dit onzin; zij zeggen: zoek contact met de buurt, er zijn vast vrijwilligers of whizzkids die ze hierbij kunnen helpen. Gemiddeld 3 THekopjes.  
Lees hier de complete zorgvisite.


De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
 1. In overleg kunnen er ook wat persoonlijke spullen op de kamers worden geplaatst. (TIP van het Huis, Ondersteunende functies)
2. Bezoek is maar al te vaak geneigd op de gat te gaan zitten in plaats van in de benen te komen, met name omdat men gewoonweg niet op de gedachte komt of ertoe gestimuleerd wordt om de bewoners mee op pad te nemen. (Zorgvisite Tip, ICT & Naasten)
3. Als je de familie van de bewoners er bij uitnodigt, kunnen die ook weten dat het vertrouwd is. (Tip van het Huis, Het Verblijf)

 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
 
 


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl