Nieuws van Zorgvisite.nl: Swaenesteyn, Den Haag
 

Zorgvisite

Nieuwsbericht
11-09-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind september
 

 Dit is de zorgvisite nummer 108.


In deze Nieuwsbrief:
1. WoonZorgPark Swaenesteyn, Den Haag: 3,5 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Persoonlijke placemats en stamboom
4. De eigen voordeur

  


 


 


 


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. WoonZorgPark Swaenesteyn, Den Haag
3,5 THekopjes
Mogelijkheden te over om je naam nog meer eer aan te doen

 

 

WoonZorgPark Swaenesteyn

Nieuwendamlaan 1

2547 JG Den Haag

Tel: 070 – 4487000

Email: info@saffierderesidentie.nl

www.saffierderesidentie.nl

WoonZorgPark Swaenesteyn maakt deel uit van Saffier De residentie groep, een Haagse zorgorganisatie met zes ‘wonen en service’ locaties, vijf  ‘wonen met specialistische zorg’ locaties en services zelfstandig in de wijk.

Mogelijkheden te over om je naam nog meer eer aan te doen

3 en half THekopje

IMG_5447

We hebben een paar ‘oortjes’ als dames THe die ons in de regio Haaglanden versterken om het Thuis Voelen in de ouderenzorg vaste voet aan de grond te geven.

Met Marie-Jose van Rooij gaan we op pad om WoonZorgPark Swaenesteyn onder het Thuis Voelen vergrootglas te leggen. Nieuwsgierige aagjes als we zijn willen we wel eens weten wat een WoonZorgPark inhoudt. We kennen de fraaie termen voor ‘het zo lang mogelijk thuis wonen beleid van ouderen’: Woonzorg zones, Woonservice zone, Woonservice buurt, maar een WoonZorgPark heeft ons pad nog niet eerder gekruist. Van Saffier De Residentiegroep hebben we een paar jaar geleden Nolenshaghe bezocht. We vinden het ook interessant om te ervaren welke  overeenkomsten en verschillen we tegen komen.

 Wo ist dass WoonZorgPark?

Swaenesteyn is een verzorgingshuisgebouw uit de jaren zeventig. Het ligt midden in de Haagse woonwijk Leyenburg aan een drukke maar gezellige verkeers- annex winkelstraat.
Lees hier verder.2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1.  Verbind het openbare groen (gemeentepark) met de eigen groene ruimte (binnentuin). Tip van Zorgvisite
2. Laat de lokale bloemist of het tuincentrum een deal waardoor het voor de bewoners en/of hun bezoekers gemakkelijk wordt hun prive ruimte met bloemen op te fleuren. Tip van Zorgvisite.
3. Heb je een eigen keuken: laat de koks dan zichtbaar hun werk doen en betrek hen bij activiteiten als bijvoorbeeld kookworkshops. Tip van Zorgvisite.

3. Persoonlijke placemats en stamboom
Soms hebben ideeen even tijd nodig om op grotere schaal bekend te worden.
In de gids Thuis Voelen uit 2009 gaven de Dames THe de tip om placemats te maken met daarop de eetgewoonten van de specifieke bewoner. Een andere tip uit deze gids betreft het maken van een speelse stamboom van de bewoner, met foto's van de naasten, en die stamboom zichtbaar op te hangen. 


Deze twee tips zijn recent gecombineerd zo lezen we in het Tijdschrift voor Verzorgenden, maak een placemat met de stamboom van de bewoner. We vinden het een goed idee en hopen dat gebruikt gaat worden.
De gids Thuis Voelen staat boordevol met dit soort tips en u vindt de gehele gids hier op de site van zorgvisite.

4. De eigen voordeur
De Dames THe benadrukken in hun tips vaak het belang van het eigen "stekkie" de herkenbaarheid van de eigen leefomgeving voor de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Recent onderzoek van het Trimbos instituut bevestigt dit. Een voordeur die lijkt op die van het vroegere eigen huis heeft een positieve invloed op het welbevinden. En zo moeilijk is het niet: van een foto de vroegere voordeur maak je een opplakdeur. Hier het bericht in Zorgvisie.


 

 


 

 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

  
Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl