Nieuws van Zorgvisite.nl: Naarderheem

Zorgvisite

Nieuwsbericht
10-04-2014

Verschijnt eens per twee weken

De volgende zorgvisite verschijnt over twee weken.


In deze Nieuwsbrief:
1. WZH Transvaal Den Haag.
2. Zwementie 
3. Oudshoorn vernieuwd
4.Wetenschapscafe in wzc De Ingelanden
5. Ruis rond sluiting verzorgingshuizen


  


Reacties
 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


WZH Transvaal Den Haag
Je Thuis Voelen in een overgangsperiode van oudbouw naar nieuwbouw
3,5 Theekopjes


Als we op pad gaan weten we al dat WZH Transvaal in een overgang zit van een typisch onbestemd jaren tachtig onderkomen naar nieuwbouw die hopelijk meer dan dertig jaar beschoren zal zijn. We vinden het een uitdaging om te ervaren hoe zo’n overgang uitwerkt in de praktijk van het ‘oude’ gebouw en de mensen die erin wonen en werken.
WZH Transvaal maakt deel uit van Woonzorgcentra Haaglanden (WZH). Vanuit veertien woonzorgcentra in Den Haag en Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer biedt WZH verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg en allerlei welzijnsactiviteiten. Elk WZH-woonzorgcentrum heeft een eigen identiteit en cultuur, zo lezen we op de website.

 


De hele zorgvisite leest u hier.

 2. Zwementie

Zwementie is een participatieproject waarin studenten HBO-V van De Haagse Hogeschool onder begeleiding zwemmen met ouderen met dementie uit de Haagse thuis- en verpleeghuiszorg. Hier worden de Dames THe blij van: verbindingen tussen jong en oud en het daadwerkelijk bijdragen aan een normaal zinvol leven voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen.
Zie voor meer informatie: www.zwementie.nl


3.Oudshoorn vernieuwd

Een bericht uit Alphen aan de Rijn: het verpleeghuis Oudshoorn aldaar dat in 2010 door de Dames THe is bezocht, is geheel vernieuwd. De recensie is daarom wellicht gedateerd. De meest recente informatie vindt u op hun website www.verpleeghuisoudshoorn.nl4.Wetenschapscafe in woonzorgcentrum De Ingelanden

Bingo is er ook nog steeds in woonzorgcentrum De Ingelanden in Utrecht, maar voor bewoners die af en toe (ook) een meer intellectuele uitdaging willen zijn er nu ook regelmatig avonden met wetenschappelijke presentaties. Deze hoorcolleges behandelen allerlei onderwerpen uit de vakgebieden van docenten en studenten van de Hogeschool Utrecht. Lieke Sonderman, die dit organiseert voor Axion Continu, heeft daar de toepasselijke functie: projectleider "activiteiten op niveau".
 

6. Ruis rond sluiting verzorgingshuizen

In haar laatste column in Zorgvisie gaat Hetti Willemse in op het actuele thema van het sluiten verzorgingshuizen en het gedwongen verhuizen. De column vindt u hier. 
Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl