Nieuws van Zorgvisite.nl: Bosch en Duin

Zorgvisite

Nieuwsbericht

09-05-2014                        

Verschijnt eens per twee weken

De volgende zorgvisite verschijnt over twee weken.
Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


In deze Nieuwsbrief:
1. Respect voor Bosch en Duin van RESPECT
2. Zorgvisite Tips Bosch en Duin
3. Vrijwilligers gezocht voor de Zorgvisites
4. Ouderen in de tijdmachine

5. Inspirerend voorbeeld kwaliteitsbewustzijn 


  


Reacties
Kitty van der Sluijs heeft gereageerd op Verpleeghuis De Eshoeve: Beste bezoekers THEIk kan me geen beter huis bedenken waar ik kan en mag werken.Werk aan de chiquekant De Residentie zoals u het benoemt maar kan u verzekeren dat we ook gewoon mens zijn en gelukkig van allerlei komaf


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.1. Respect voor Bosch en Duin van RESPECT

THekopjes: 4,5

Bosch en Duin
Scheveningseweg 76
2517 KZ Den Haag
070-3061020
www.respectzorggroep.nl/locaties
info@respectzorggroep.nl


Bosch en Duin maakt onderdeel uit van RESPECT Zorggroep, een in Den Haag/Scheveningen gewortelde zorgorganisatie met vijf woonzorg locaties als ook voor zorg thuis.

Jaren dertig uitstraling van het gebouw  

Bosch en Duin is gevestigd in een hoog gelegen markant wit en transparant gebouw.

De grote terrassen/balkons met ranke witte hekwerken vallen direct als prettig op. Een ervan steekt in een ronding uit en geeft het gebouw een Hercule Poirot achtige jaren dertig uitstraling. Later tijdens onze rondgang zien we dat de balkons ingericht zijn zoals thuis, aansluitend aan de livings met lekkere balkonstoelen en veel bloeiende planten in bakken. De viooltjes staan er bij te pronken. We breken er maar weer eens een lans voor: woonzorgcentra maak je balkons tot een aangename verlengde buitenruimte van het wonen! Mogelijkheden te over om bewoners, naasten, cliëntenraden en vriendenstichtingen hiervoor te enthousiasmeren.

De hele zorgvisite recensensie Bosch en Duin vindt u hier.
 2. Zorgvisite Tips Bosch en Duin

1. Maak van je balkons een aangename verlengde buitenruimte van het wonen. Tip van het huis.
2. Maak duidelijk op je website wat je capaciteit is van je specialisaties en geef de wachttijd voor behandeling er van aan. Tip van het Zorgvisite.
3. Maak het op de website mogelijk een rondleiding of huisbezoek aan te vragen. Tip van het huis.
4. Een bordje "welkom" bij de deur. Tip van het huis.
5. Op de website per locatie een bouw button, met alle informatie en nieuws over de bouw op die locatie. Tip van het huis.
6. Op je leestafel niet alleen zorggerelateerde tijdschriften en literatuur, maar ook over kunst, cultuur en recreeren in de omgeving. Tip van het huis.
7. Bied een bloemetje aan elke nieuwe bewoner. Tip van het huis.
8. De zorgmedewerkers handelen gewoon in de huiskamer hun administratie af. Tip van het huis.
9. In het restaurant horen de menus met prijskaart op de tafels. Tip van Zorgvisite.
10. Zorg dat er in het huis vermaak is voor kinderen en tieners. Tip van Zorgvisite.3. Vrijwilligers gezocht voor de Zorgvisites

De Dames THe willen de website Zorgvisite uitbreiden met zoveel mogelijk recensies van huizen. In Nederland zijn wel 1700 woonzorgcentre. Zelfs de Dames THe redden dat niet met hun tweetjes. Daarom worden een aantal vrijwilligers gezocht die na een training en onder supervisie van de Dames zorgvisites willen afleggen. Om te beginnen wordt gezocht naar vrijwilligers in de regio Haaglanden omdat Fonds 1818 dit nieuwe project ondersteunt. Heeft u belangstelling? Mail naar info@zorgvisite.nl

4. Ouderen in de tijdmachine
 

Herinneringen van de tijd dat ouderen in de kracht van hun leven waren. Dat beoogt de tijdmachine. In woonzorgcentrum de Venster in Amsterdam wordt op 10 mei de tijdmachine aangezet door de Amsterdamse wethouder zorg. Meer informatie vindt u via deze link.


5. Inspirerend voorbeeld kwaliteitsbewustijn

ActiZ heeft Zorgvisite opgenomen als inspirerend voorbeeld van vernieuwd kwaliteitsbewustzijn. Met dit laatste wordt bedoeld dat er meer aandacht moet zijn voor wat ActiZ de zachte kant noemt van de zorg: het benaderen van de client als mens. Meer voorbeelden zijn te vinden op de website van ActiZ (alleen voor leden). 
Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl