Nieuws van Zorgvisite.nl: Woonzorgcentrum Peppelrode

Zorgvisite

Nieuwsbericht
02-12-2014                        

De volgende nieuwsbrief verschijnt half december
 

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


In deze Nieuwsbrief:
1. Woonzorgcentrum Peppelrode in Eindhoven: 4 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. LevensLes
4. De Dames THe zoeken versterking
5. DemenTalent
 


Reacties
Hessielle van Dam heeft gereageerd op De Hoven in Lelystad
Beste dames THe,
Hartelijk dank voor jullie bezoek en de tips die uit het verslag naar voren komen. De kritische kanttekeningen die jullie plaatsen herkennen we en hebben de volle aandacht.
Coloriet gaat uit van ‘samen kleur geven aan waardevol leven’. Daardoor nemen veranderingen zoals de aanpassingen op het wijkplein van inrichting en aankleding tijd in beslag. De diverse gebruikers van het wijkplein zoals bewoners, omwonenden en medewerkers hebben namelijk een stem in de wenselijkheid en functionaliteit. Wij vertrouwen erop dat dit het resultaat ten goede komt.
De nieuwe website zal in het voorjaar van 2015 de lucht in gaan. Er is dan meer ruimte voor interactie en de informatie zal worden afgestemd op de behoefte van de bezoeker. Overigens is wifi in De Hoven toegankelijk na akkoord met de voorwaarde.
Tja en dan die blauwe tegel met sterren. Het is de voorloper van de inmiddels hippere bewoording Multifunctionele Accommodatie. Met de gemeente Lelystad zijn we in gesprek over de verwachtingen en inhoud bij deze termen.
Wij heten jullie van harte welkom om in het voorjaar nog eens op de thee te komen. We maken dan ook graag persoonlijk kennis met jullie.
Hartelijke groet,
Hessielle van Dam
 

Willemien Heere Kettmann heeft gereageerd op Woon- en behandelcentrum Nolenshaghe: Lieve mensen van Nolenshaghe. Ik ervaar jullie als topsporters !!!! Jullie rennen je een rotje om ieders wens te kunnen vervullen als dat redelijk is. Jullie letten goed op de bewoners en verzorgen hen goed. Echt zorg op maat !! Ik heb het hele verhaal van de site niet gelezen, maar ben inmiddels ervaringsdeskundige daar er twee en volgende week misschien wel drie familieleden in Nolenshaghe wonen of revalideren. Toppers laat je door de overheid niet gek krijgen. Blijf je passie uitvoeren zoals je jezelf zou willen zien als je iets gaat mankeren of erg oud mag worden. Ook al het personeel rondom zoals administratie, restaurant, huishouden, kapsalon, fysio allemaal een pluim. Groet Willemien 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Woonzorgcentrum Peppelrode in Eindhoven
4 THekopjes
 

Peppelrode: best een lichtend voorbeeld

 

Peppelrode
DS. Th. Fliednerstraat 5
5631 BM Eindhoven
Tel. 040-2151600
Email: peppelrode@vitalisgroep.nl
Website: www.vitalisgroep.nl

Een mooie maar nog geen alledaagse  combinatie; design en ouder worden

Er zijn drie goede redenen voor ons om naar Eindhoven te gaan. De eerste is dat wij eigenlijk al sinds we Zorgvisite lanceerden vanuit Vitalis zorggroep worden overladen -in de goede zin van het woord- met geweldig leuke, vooral culturele en recreatieve  initiatieven. Aan veel van deze initiatieven hebben we in onze tweewekelijkse nieuwsberichten een podium gegeven, zoals aan een schrijversresidentie in een woonzorgcentrum, aan lifestream uitzendingen van opera’s, balletten, toneel naar alle locaties om samen theater te beleven, aan gedichten projecten, aan een grijze koppen orkest dat met basisschoolleerlingen speelt, om er enkele te noemen. Ingrid Jacobs van Vitalis zorggroep communicatie is bij ons een stijlfiguur voor creativiteit in de ouderenzorg  terwijl we haar persoonlijk niet eens kennen. Vanachter onze computer hebben wij echt het beeld van ‘Vitalis als een swingende en bijdetijdse organisatie om prettig ouder te kunnen worden’.

De tweede reden is dat de regio Eindhoven nog een witte vlek is als je op onze google maps kaart kijkt. En dat voor een gemeente die zich manifesteert als licht, innovatie  en high tech stad met bedrijven als Philips en chipfabrikant ASML. Kunnen we Vitalis eerdaags in dat rijtje toevoegen vanwege hun innovatieve zorg en dienstverlening?

De hele zorgvisite recensie van Peppelrode vindt u hier
 

 


2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
 

1. Bewerkstellig een goede bewegwijzering naar je huis, zodat ook bezoekers van buiten je goed kunnen vinden. Zorgvisite Tip.
2. Zet op de balie van de receptie een naambordje van degene die vandaag de gastvrouw/heer is. Zorgvisite Tip.
3. Zet een uitnodigende piano neer: Play me, I'm yours. Zorgvisite Tip. 


3. Levensles

Op 25 november waren de Dames aanwezig op de kennis en inspiratiedag van Levensles in Den Haag. Doel van het project Levensles is "
waardige zorg voor ouderen op de agenda (zetten) van onderwijs, zorginstellingen en politiek". Via pitches kunnen door scholieren frisse ideeen worden ingebracht om dit doel te bereiken. Als experts Thuis Voelen was het de taak van de Dames om suggesties en voorstellen te doen deze ideeen verder te brengen in de praktijk.
Eerder hebben de Dames The drie MBO/HBO studenten als kleinzonn/kleindochter op zorgvisite meegenomen. Zij leerden zo met andere ogen kijken. Een van hen Imre Baening won po de Haagse Levensles de tweede prijs.
Meer informatie over het project vindt u op de website: www.iklevensles.com en deze link.

 

4. De Dames THe zoeken versterking

Met steun van Fonds 1818 willen de Dames THe met behulp van vrijwilligers nog veel meer zorgvisites gaan afleggen ind e regio Haaglanden. Hiervoor zoeken zij vrijwilligers en hebben daarvoor een vacature opengesteld.

5. DemenTalent


Op de netwerkbijeenkomst van NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen) werd een presentatie gegeven van het DemenTalent project. Schakel mensen met dementie in als vrijwilliger door uit te gaan van wat wel kan in plaats van wat niet kan. Vrijwilliger Hans van Pagee, zelf lijdend aan Alzheimer, legde de do's and don'ts uit van het inschakelen van mensen met dementie als vrijwilliger. Een inspirerende bijdrage.

 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl