Nieuws van Zorgvisite.nl: SWZ Wassenaar

Zorgvisite

Nieuwsbericht
13-03-2014

Verschijnt eens per twee weken

De volgende zorgvisite verschijnt over twee weken.


 


Staatssecretaris van Rijn benadrukt het Thuis Voelen
Toch leuk als je merkt dat het begrip ‘thuis voelen’ nu ook echt politiek ingeburgerd is. In de toelichting bij het voorstel Wet Langdurige Zorg (WLZ) schrijft Staatssecretaris Martin van Rijn: “Soms is opname in een instelling de enige optie. De wet regelt ook dan de kwaliteit van zorg. Je hoeft niet altijd thuis te wonen om je ergens zo thuis mogelijk te voelen”. De staatssecretaris benadrukt dat voor wie het nodig heeft intramurale zorg altijd beschikbaar zal zijn. Wij zien met plezier dat het hem niet alleen om een technische invulling van een verstrekking gaat.
Het sluit aan bij wat wij destijds als Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg in de zomer van 2009 overbrachten, toen wij de toenmalige staatssecretaris Jet Bussemaker het boek ‘Thuis Voelen, gids voor naasten en verpleeghuis als bondgenoten in waardige zorg’ aanboden. De gids werd door haar opgenomen als één van de best practices in de beleidsbrief aan de Tweede Kamer over ‘Samenwerking formele en informele zorg’.
De gids bevatte al veel tips hoe je ‘het thuis voelen gevoel’ kunt bevorderen. Zorgvisite is daaruit ontsproten. Bij onze visites aan verpleeg- en verzorgingshuizen zetten wij de thermometer in het ‘Thuis Voelen gevoel’ en verzamelen wij tips die thuis voelen bevorderen. Omdat thuis voelen een conditie is, die het mentale en fysieke welbevinden van de bewoner in positieve zin beïnvloedt, het op bezoek komen leuker maakt, het werken aangenamer maakt en ontlast. 
We zijn best een beetje trots dat het door ons geïntroduceerde begrippenkader rond thuis voelen nu definitief politiek en beleid heeft bereikt.     
 

Jonge schrijvers wonen en werken tijdelijk in een appartement van Vitales Woonzorg Groep
"Vanaf 16 maart start het Artist in Residence-programma Schrijver in huis. Op uitnodiging van Literair Productiehuis Wintertuin wonen en werken jonge schrijvers twee weken tot twee maanden in een appartement van Vitalis WoonZorg Groep in Eindhoven. In ruil daarvoor bieden deze auteurs een tegenprestatie aan de bewoners: een nieuw verhaal of gedicht, een schrijfworkshop, een voordracht of een uitgave.
De eerste auteur die haar intrek zal nemen is de Nijmeegse schrijfster Elske van Lonkhuyzen (1984). Zij gaat drie weken wonen en werken in Vitalis Peppelrode.
Aldus het persbericht van Vitales. Wij vinden dit een goed initiatief om talenten en behoeften van jong en oud te verengingen. we nemen dit initaitief graag op als Zorgvisite tip.

 
 


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.
De dames THe gaan vreemd
 

 
BUURTVISITE OUDE OOSTELIJKE EILANDEN AMSTERDAM
Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg en Tsaar Peterbuurt naar levensbestendig wonen
 
De levensloopbestendige buurt is niet zo moeilijk
 
 
3,5 THe kopjes

 
De makers van het programma ‘Anders denken, anders doen’ van de gemeente Amsterdam dat al enig tijd draait in debatcentrum Pakhuis De Zwijger heeft de dames THe gevraagd het concept van zorgvisite eens toe te passen op een hele buurt. De onafhankelijke en brede kijk op de ouderenzorg en de verzorgings- en verpleeghuizen in het bijzonder spreekt hen aan. Zijn onze ervaringen en de thema’s die de dames aan de orde stellen, niet in te zetten voor de levensloopbestendige wijk, om zo een bijdrage te leveren aan de hard noodzakelijke veranderingen in de zorg en het welbevinden van ouderen? Jeetje, dat is niet niks. Evenwel de dames THe zijn nog jong van geest, dus ja, de stoute en de wandelschoenen aangetrokken en de buurt in!

De hele buurtvisite leest u hier.
 


De tips uit deze visite op een rijtje

 1.Verbeter nabijheid van het openbaar vervoer en van winkelassortiment.
2. Flexibiliseer een deel van de toewijzing van de studentenwoningen op kattenburg op de begane grond (inclusief visie op gebruik van de binnentuin)  ten behoeve van niet meer zelfstandig kunnen wonende ouderen die veilig en beschermd woonmilieu nodig hebben.
3. Start een creatief en innovatief programma om flexibele liften toe te voegen aan bestaande woningen. Een prijsvraag ervoor uitschrijven scherpt de geest.
4. Plaats een bord met kaart van de buurt aan de  kop van de buurt op het Kattenburgerplein met een wandelroute door de buurt en daarop de voorzieningen en plekken in de buurt waar iets te beleven of te zien valt. Creëer/stimuleer wandel routes en maak die zichtbaar, ook met ontmoeting-, zit-, doe- en kijkpunten.
5. Verbeter het wegdek zodat het ook voor rolstoel en rollatorgebruikers begaanbaar is.
6. Verbind jong en oud, onder meer door kinder- en sport en spel plekken te combineren met sport en spel en bewegen in de buitenlucht voor ouderen.
7. Zet de ‘sociale’ partijen bij elkaar om hun aanbod beter af te stemmen en te profileren. De buurt wordt er beter van, maar jijzelf als sociale partij ook.
8. Hanteer een sociale checklist als beleidsmakers, stedenbouwkundigen, architecten, inrichters etc.
9. Stadsdeel wees minder rigide op zaken in het belang van ouderen vanuit zorgorganisaties, zoals menu kaart buiten, bankje langs de gevel etc.
10. Organiseer een buurttafel waarin minimaal een keer per jaar de buurt thermometer in de  levensloopbestendigheid wordt gestoken. Partijen uit de fysieke en de sociale dimensie moeten daarbij aanwezig zijn. Graadmeter daarbij: hoe zou ik zelf of voor mijn vader of moeder levensloopbestendig willen wonen? Neem simpel de dagelijkse levensbehoeften, inclusief ontspanning, recreatie, bewegen en hobby uitoefening  als vertrekpunt en niet de zorg. Niemand wil zorg. Zorg heb je nodig. Je wilt leven als het mens die je bent. 

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
 
 


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl