Nieuws van Zorgvisite.nl: Woonzorgcentrum Hanzeborg

Zorgvisite

Nieuwsbericht
04-11-2014                        

De volgende nieuwsbrief verschijnt half november.

 

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


In deze Nieuwsbrief:
1. Woonzorgcentrum Hanzeborg in Lelystad: 4 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Zorgvisite en de Dutch Design Week 2014 in Eindhoven
4. Maak een vlaflie met een opa of oma


 
 


Reacties

Jolanda heeft gereageerd op De Herbergier : Prima initiatief dit, wij hebben ook een bezoek aan een Herbergier tehuis op de planning staan. We zijn erg gecharmeerd van het feit dat de bewoners lekker naar buiten kunnen als ze dat willen. Onze vader mist dat ontzettend. We zijn wel erg benieuwd hoe zij met dwalende mensen om gaan, vooral 's nachts. Ook moeten we nog eens gaan kijken of het huurbedrag op te hoesten valt.


  


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Woonzorgcentrum Hanzeborg in Lelystad
4 THekopjes
 

Het moet kunnen en dan kan het meestal wel

Woonzorgcentrum Hanzeborg
Koningsbergenstraat 201A
8232 DC Lelystad
tel.: 0320-229111
www.woonzorgflevo.nl
www.hanzeborglelystad.nl
info@woonzorgflevo.nl


Op zoek naar de woonservicewijk

Onze missie is deze dag het beoordelen van de waarde van woonservice wijken. Een paar jaar geleden het toverwoord in moderne ouderenzorg en iedereen buiten de ouderen zelf om, was er maar wat druk mee. Wij hebben er nog eens een aantal master studenten onderzoek naar laten doen met de conclusie -die door bureaucratisch Nederland op dat moment niet gewaardeerd werd- het stelt niks voor. We schreven er ook een column over in Zorgvisie.

Woonzorg Flevoland kent 2 woonzorgcentra (naast Hanzeborg is er de Uiterton) en woonvorm de Bolder (voor ouderen met psychische en lichamelijke problematiek) en levert zorg thuis.

Zorg- en dienstverleningssupermarkt als kloppend hart

Op haar website presenteert Hanzeborg zich als een kloppend hart.

Woonzorgcentrum Hanzeborg is onderdeel van het grote multifunctionele centrum Hanzeborg, dat het karakter heeft van een zorg en dienst-verleningssupermarkt. De gebruiker vindt er naast verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg en dagverzorging ook een gezondheidscentrum (met artsen, fysiotherapie, logopedie en tandarts), dienstverlening (winkel, kapsalon, schoonheidssalon en pedicure, restaurant, grand café en bibliotheek, kinderopvang, een ontmoetingscentrum van Welzijn Lelystad, een wijkpost van de gemeente Lelystad, een verwarmd (instructie) zwembad en een uitleenservice voor scootmobielen en duwrolstoelen.

 

 

De gehele recensie van Woonzorgcentrum Hanzeborg vindt u hier

 


2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
 

1. Gebruik de grote (sluis) entree om je organisatie onder de aandacht te brengen met activiteiten-informatie en plattegrond. Tip van Zorgvisite.
2. Laat jongeren gratis gebruik maken van de fitness mogelijkheden indien zij een oudere (bewoner) stimuleren om ook te fitnessen. Tip van Zorgvisite.
3. Het moet kunnen, dan kan het meestal wel. Tip van het Huis. 


 
3. Zorgvisite op de Dutch Design Week 2014 in Eindhoven


Onlangs hebben de Dames THe projecten van studenten van de Design Academie gerecenseerd. Die projecten zijn ingezet vanuit een innovatie perspectief: nieuwe snufjes en soms gadgets. Maar past het ook bij ouderen en Thuis Voelen? Met hun geheel eigen kijk hebben de Dames feedback gegeven op innoverende ideeen en projecten.
Het bleek een aangename ontmoeting van twee werelden. Nadere verslaglegging volgt.

4. Maak een Vlaflie met een opa of oma

Dat ook vanuit het bedrijfsleven wordt ingespeeld op de noodzaak van participatie van ouderen in de samenleving blijkt uit de recente actie van de "vlaflie". Melkunie komt in actie voor het Ouderenfonds in haar strijd tegen eenzaamheid onder ouderen. Vandaag gaat de consumentenactie ‘Maak een vlafie met je oma’ van start, waarmee het zuivelmerk extra bezoekjes aan ouderen wil stimuleren en tegelijkertijd wil helpen bij het realiseren van sociale ontmoetingstuinen.
De link met nadere informatie vindt u hier

 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl