Nieuws van Zorgvisite.nl: De Honskamp, Lunteren

Zorgvisite

Nieuwsbericht
19-02-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin maart
 

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


In deze Nieuwsbrief:
1. De Honskamp in Lunteren: 3,5 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Van systemen naar mensen: praat er over mee tijdens de HIGH THe op 15 april in Rijswijk
4. De Dames THe zoeken versterking
5. De opplakdeur voor het Thuis Voelen

 


Recente Reacties
Jacqueline van Dinten namens Viattence Communicatie heeft gereageerd op (Nog) Gemengde gevoelens: Beste Hetti en Tineke, Allereerst willen wij jullie bedanken voor jullie bezoek aan locatie Wendhorst in Heerde. Het is goed dat mensen van buitenaf bij ons binnen komen kijken en we waarderen het feit dat jullie je waarnemingen met ons hebben gedeeld. Wij worden hiermee op blinde vlekken gewezen, dat houdt ons scherp. We zijn positief gestemd over het feit dat jullie onze Rode knop benoemen. Jullie suggestie om die ook voor cliënten en mantelzorgers in te voeren, willen wij graag overnemen. Dank voor het compliment voor onze onderscheidende frisse website, ook hier zullen we jullie tips nog verder in verwerken. Fijn die positieve bewoordingen over De Brink, ons belevingsgerichte plein voor cliënten. Wendhorst is een van de laatste grootschalige locaties van Viattence en in de meeste van onze andere locaties werken we al volgens het concept van kleinschalig wonen. We herkennen uw bevindingen betreffende het jaren ‘70 instellingsgevoel dat het pand helaas geeft. We hebben nieuwbouwplannen voor Wendhorst om ook hier kleinschalig wonen te realiseren medio 2017. Daar gaan wij echter niet op wachten, op enkele afdelingen wordt al proefgedraaid met zelf koken op de afdeling en we gaan toe naar kleinschalig wonen binnen het grootschalige gebouw dat Wendhorst nu nog is. We zitten dus in een overgangsfase omdat ook wij geloven in belevingsgerichte zorg binnen het concept van kleinschalig wonen. Wij nodigen jullie uit om ons over enige tijd nogmaals te bezoeken. De Thee staat in elk geval altijd klaar voor een goed gesprek op de kamer van Laurent de Vries.
 


 


 


 


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. De Honskamp in Lunteren
3,5 THe kopjes
Een oer-Hollands degelijk woon- en zorgcentrum

Woon- en zorgcentrum De Honskamp

Dorpstraat 25
6741 AA Lunteren

Onderdeel van Opella
Telefoon: 0318 752222.
Email: servicepunt@opella.nl

www.opella.nl


 

IMG_4544

 


 

Onze interesse voor de Honskamp wordt ingegeven door het feit dat de Honskamp destijds (eind 2011) tot een van de beste woonzorgcentra werd uitgeroepen in een onderzoek van Elsevier. En dat het huis zich bij het Ministerie van VWS heeft aangemeld voor het experiment regelarme verzorgings- en verpleeghuizen. De bestuurder van Opella draagt dat ook in de media actief uit.

Anticiperen op veranderingen

De Honskamp is een klassiek woonzorgcentrum.

Lees de hele zorgvisite hier.


 2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Zet altijd de actuele verbouwingsplannen op de website. Tip van Zorgvisite.
2. Een ontspanningsbutton, die leidt naar allerlei voorzieningen is een leuk idee op de website. Tip van het Huis.
 

3. Van systemen naar mensen: praat er over mee tijdens de HIGH THe op 15 april.  
"De kern van de hervormingen in de zorg is dat wij een omslag willen maken van het denken in sysytemen naar het denken in mensen. Er zijn niet alleen grote verschillen tussen mensen in termen van gezondheid, maar ook in hun sociale omgeving en de mate waarin zij in staat zijn zelf hun leven in te richten. Hoewel verschillende mensen behoefte hebben aan verschillende zorg krijgen ongelijke gevallen nu vaak een gelijke behandeling."
Dit is een citaat uit de brief van februari 2013 van de bewindslieden van VWS aan de Tweede Kamer. Na de brief volgen meer de 20 pagina's "agenda" waarin wordt aangekondigd op welke manieren VWS denkt deze omslag van systemen naar mensen te gaan maken. Nog los van de vraag of deze aangekondigde omslag nu is ingegeven door financiele of ideologische motieven, duidelijk blijkt wel uit de agenda dat het moeilijk is om vanuit een Ministerie in mensen in plaats van in maatregelen en beleidsnota's te denken. Er worden vooral veel komende beleidsvisies aangekondigd. Niemand is natuurlijk tegen een slogan als ""van systemen naar mensen". Maar de invulling? De Dames THe missen ondermeer de Thuis Voelen agenda: beidt intramurale zorg een thuis voor elke bewoner? Want wat drukt het persoonlijke, het individueel menselijke beter uit dan het woordje "thuis"? Met de Zorgvisites gaan de Dames THe telkens op zoek naar de Thuis Voelen factor in verpleeg- en verzorgingshuizen overal in het land.
Zoals u weet staat de 100ste zorgvisite voor de deur. Deze zorgvisite wordt aangegrepen om tijdens een HIGH THe met elkaar te spreken over hoe we in de systemen het Thuis Voelen kunnen gaan inbedden: de mensgerichte ouderenzorg. De vooraankondiging vindt u hier.
Aanmelden via: info@zorgvisite.nl   
 

4. De Dames THe zoeken versterking


Met steun van Fonds 1818 willen de Dames THe met behulp van vrijwilligers nog veel meer zorgvisites gaan afleggen in de regio Haaglanden. Hiervoor zoeken zij vrijwilligers en hebben daarvoor een vacature opengesteld.

5. De opplakdeur voor het Thuis Voelen
"We gebruiken een afbeelding van een deur uit het verleden die een thuisgevoel oproept bij bewoners met (beginnende) dementie. Dit stimuleert het geheugen en helpt bij het oriënteren, waardoor het voor de dementerende makkelijker is om de weg naar hun kamer te vinden in een nieuwe omgeving, zoals een verzorginshuis". Aldus de winnaars van de MSD cara award 2014. 
De opplakdeur is wat ons betreft weer een voorbeeld van hoe met simpele manieren het Thuis Voelen kan worden gestimuleerd. Lees hier meer.
 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl