Nieuws van Zorgvisite.nl: Het Mennistenerf, Zaandam
 

Zorgvisite

Nieuwsbericht
03-07-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt half juli
 

 Dit is de zorgvisite nummer 105.


In deze Nieuwsbrief:
1. Het Mennistenerf, Zaandam: 4 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Interview met de Dames THe in het Tijdschrift voor Verzorgenden

4. Weetje: Waardigheid, Tevredenheid en je Thuis Voelen.
5. Visites afgelegd door vrijwilligers: de oortjes van de Dames THe

  


 


 


 


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. St. Doopsgezind Zorgcentrum Het Mennistenerf, Zaandam
4 THekopjes
Van Buiten zie je het er niet aan af

 

 

 

St. Doopsgezind Zorgcentrum Het Mennistenerf
H. Gerhardstraat 77
1502 CC Zaandam
Tel:075-6123262
info@het-mennistenerf.nl
www.het-mennistenerf.nl
 Na al het heen en weer gereis van de laatste maanden zoeken we het deze keer dichter bij huis. Op naar Zaandam. En wel naar een locatie die je tegenwoordig in Nederland met een lampje moet zoeken: een stand alone zorgcentrum onder Doopsgezinde vlag: Het Mennistenerf. Van dat Doopsgezinde willen we het fijne eerst wel weten. Op de website doopsgezind.nl lezen we dat het bij de doopsgezinden -naar Bijbels inzicht- om kleine zelfstandige gemeenten gaat, die leven van persoonlijke geloofsvrijheid en verbondenheid met elkaar. Je kiest zelf voor een lidmaatschap van de Doopsgezinden via een persoonlijk geschreven geloofsbelijdenis. Het is vooral een wijze van leven. De Doopsgezinden vormen een kleine geloofsgemeenschap. Volgens gegevens uit 2009 gaat het in Nederland om ruim 9000 mensen.

Bijwerken in de avond om Het Mennistenerf te kunnen realiseren

Dat vraagt gewoon om een zorgvisite. En de voortreffelijke website van Het Mennistenerf, die we ter voorbereiding raadplegen doet ons verder warm lopen. De directeur/bestuurder, mevr. E.A. Rensenbrink introduceert ‘en profil´ Het Mennistenhof en haar geschiedenis, die begint in de jaren ’50. De doopsgezinde broeders en zusters werkten op winteravonden bij Verkade en Albert Heijn bij om de bouw van Het Mennistenerf mogelijk te maken. Kom daar nu nog maar eens om!

Lees de hele recensie hier.

2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Geef een prijslijst van het gehele dienstenaanbod. Tip van het Huis.
2. Spreek niet van kamers voor de bewoners, maar van woning, appartement of studio. Tip van het Huis, Tip van Zorgvisite.
3. Als je (ver)bouw plannen hebt: maak ze zichtbaar en meld ze dan op de website. Tip van Zorgvisite.

3. Interview met de Dames THe in Tijdschrift voor Verzorgenden
In het Tijdschrift voor Verzorgenden leggen de Dames nog eens uit hoe zij te werk gaan en wat hun bevindingen zijn.
Om het interview te lezen, klik hier.

4. Weetje: Waardigheid, Tevredenheid en je Thuis Voelen
De Dames THe constateren met genoegen dat in het kijken naar en beoordelen van het leven in verpleeghuizen veranderingen gaande zijn. Kwaliteit van verpleeghuizen is lange tijd getracht in beeld te brengen door zo objectief mogelijk meten, het zoeken naar grootste gemene delers en oordelen van deskundigen. Inmiddels heeft de inspectie ook een andere werkwijze geintroduceerd waarbij het kijken, luisteren en geven van (positieve) feedback een hoofdrol spelen. Zie hier het bericht.  Staatssecretaris Van Rijn zet de CQ-index in de koelkast en prijst de Zorgkaart Nederland, een intersubjectieve site (bericht). De Dames THe gaan ondertussen voor het vijfde jaar op rij gewoon door met hun zorgvisites en leggen deze ter vergelijking vast op hun site www.zorgvisite.nl Goed dat de meer menselijk gerichte benadering ook elders ingang vindt. En ach ja als het NIVEL er nog een gewichtige etiket aan wil hangen, "Short Observational Framework for Inspection", a la. Weetje: waardigheid, tevredenheid en je Thuis Voelen.

5. Visites afgelegd door vrijwilligers: de oortjes van de Dames THe.
De Dames krijgen meer en meer steun van vrijwilligers. De eerste zorgvisites met " de oortjes van de Dames THe" zijn inmiddels afgelegd en de recensies zullen binnenkort op de site verschijnen. Er is gestart in de regio Haaglanden met subsidie van Fonds1818 en gaat nu navolging vinden elders in het land met subsidie van het RCOAK.
 

 


 

 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl