Nieuws van Zorgvisite.nl: Reigershoeve, Heemskerk

Zorgvisite

Nieuwsbericht
27-02-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt half maart
 

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


In deze Nieuwsbrief:
1. Stichting Reigershoeve, Heemskerk: 5 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. HIGH THe op 15 april ter gelegenheid van de 100ste zorgvisite
4. De Dames THe zoeken versterking


 


Recente Reacties
Wim Hulsegge heeft gereageerd op Een oer-Hollands degelijk woon- en zorgcentrum: Beste medewerkers van Zorgvisite,Hartelijk dank voor het delen van uw bevindingen van het bezoek aan woon- en zorgcentrum de Honskamp. Wij zullen zeker ons voordeel doen met uw tips. Nog belangrijker vinden wij de mening en wensen van de huidige en toekomstige bewoners van de Honskamp. Zoals u aangeeft, peilen we die voortdurend, onder andere via de site www.zorgkaartnederland.nl.Op de site van Opella is nog niet alle informatie te vinden over de verbouwing van de Honskamp. De reden hiervoor is dat nog niet helemaal duidelijk is hoe en wanneer er wordt verbouwd. Zodra die duidelijkheid er is, zullen we dit als eerste delen met de mensen die het direct aangaat: de bewoners en hun contactpersonen, de medewerkers en vrijwilligers van de Honskamp. Natuurlijk zullen we vervolgens ook via de site de definitieve plannen bekend maken.Met de verbouwing zal de Honskamp haar sterke punten zeker behouden, maar wordt het ook een geschikte kleinschalige woonlocatie voor mensen met dementie. Belangrijk voor de inwoners van Lunteren, omdat zij daarmee in het dorp kunnen blijven wonen, ook als intensieve zorg nodig is. In de toekomst bent u dus zeker van harte welkom om nog eens terug te komen.Met vriendelijke groeten, Wim Hulsegge, zorgondernemer de Honskamp
 


 


 


 


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Stichting Reigershoeve, Heemskerk
5 THe kopjes
We tekenen voor Reigershoeve

Stichting Reigershoeve
Woonzorgboerderij
Oosterweg 5B
1968 KM Heemskerk
tel.: 0251-207027
mobiel: 06-43834576
email: info@reigershoeve.nl
www.reigershoeve.nl
 
Vijf THe-kopjes


 
Een plek om lief te hebben
Ons bezoek aan woonzorgboerderij Reigershoeve is ingegeven door een vriendin van dame He die bij Geriant (www.geriant.nl) werkt, Zij meldt ons dat dit nu precies een plek is voor mensen met dementie, die staat voor alles waar wij als dames The met onze zorgvisites naar op zoek zijn: een huis waar mensen met dementie zich thuis kunnen voelen.
Waardig jezelf kunnen zijn, inclusief je naasten. Bewegingsvrijheid. Buitenlucht. Wie uit wil slapen kan dat. En voor wie ‘s avonds nog graag een borreltje lust wordt dat ingeschonken.
 
Privé-initiatief binnen de de reguliere Wet Langdurige zorg (financiële) kaders   
Reigershoeve is dan ook  allesbehalve een instituut/een instelling. Het is een bewonderenswaardig goed gelukt initiatief van een dochter en een vader (Dieneke en Henk Smit, die tezamen de leiding van de Reigershoeve vormen) en die met liefde voor het vak een huis hebben weten neer te zetten dat de sfeer ademt van thuis. Ze namen dat initiatief op basis van ervaring met naasten die lange tijd in verschillende verpleeghuizen verbleven (een oma en een vader) en dachten: dat kan beter. Het resultaat van waarvoor ze geijverd hebben vinden wij in een woord verbluffend.
 

Lees de hele zorgvisite hier.


 2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Helder en duidelijke op de website zetten wat het de bewoner aan huur- en verblijfskosten kwijt is. Tip van het Huis.
2. Laat de bewoner het vertrouwde eigen bed meenemen. Tip van het Huis.
3. Staatssecretaris van Rijn: ga eens kijken bij de Reigershoeve. Tip van Zorgvisite.
 

3. HIGH THe op 15 april ter gelegenheid van de 100ste zorgvisite.  
De Dames THe (Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse) zijn de afgelopen vier jaar op bezoek geweest bij 100 verpleeg- en verzorgingshuizen. Tijdens deze "zorgvisites" besteden de Dames THe met name aandacht aan de vraag of het huis in kwestie als "thuis" voelt. Met het uitgangspunt de vraag "zou dit een fijne woonplek zijn voor mijn eigen moeder?" gaan zij door het hele land, van Sittard tot Siddeburen, op visite bij verpleeg- en verzorgingshuizen. De resultaten van hun zorgvisites, met deze unieke invalshoek, zijn zoals u wellicht weet te vinden op hun website: www.zorgvisite.nl
De mijlpaal van de 100ste zorgvisite wordt op 15 april gevierd in Rijswijk (van 14.30 uur tot 17.30 uur) met een High THe, waarvoor iedere lezer van deze nieuwsbrief van harte voor wordt uitgenodigd.
De door de Dames THe gekozen invalshoek krijgt inmiddels meer en meer aandacht in de maatschappelijke discussie en het politieke beleid. Zoals het Ministerie van VWS in 2013 aan de Tweede Kamer schreef: "De kern van de hervormingen in de zorg is dat wij een omslag willen maken van het denken in systemen naar het denken in mensen." Eigenlijk is het zoeken van de Dames THe naar het Thuis Voelen in de verpleeg- en verzorgingshuizen nauwelijks beter te omschrijven.
Tijdens de High THe wordt stil gestaan bij de de inhoudelijke bijdrage van de zorgvisites en de ervaringen van bestuurders in de langdurige ouderenzorg - toch de mensen in het systeem - er mee. Maar vooral ook worden de THe gasten uitgenodigd mee te denken over het Thuis Voelen: wat is het voor jou? en over de wijze waarop dit Thuis Voelen een grotere plaats kan krijgen in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Hoe we van systeem naar mens kunnen geraken.
Indien u interesse heeft om deel te nemen, stuur dan een mail naar info@zorgvisite.nl waarna u nadere informatie ontvangt.
 

4. De Dames THe zoeken versterking


Met steun van Fonds 1818 willen de Dames THe met behulp van vrijwilligers nog veel meer zorgvisites gaan afleggen in de regio Haaglanden. Hiervoor zoeken zij vrijwilligers en hebben daarvoor een vacature opengesteld.


 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl