Nieuws van Zorgvisite.nl: Zonnehuis Doorn

Zorgvisite

Nieuwsbericht

18-08-2014                        

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus.

 

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


In deze Nieuwsbrief:
1. Steek de keizer in nieuwe kleren. 
2. Selectie van de Zorgvisite Tips Zonnehuis Doorn.
3.Studenten op meeloop-stage: op zorgvisite met de Dames THe
4. Op visite: Beeldentuin bij De Bieslandhof
5. Trainers ontvangen certificaat

 


Reacties
Wij ontvingen jullie verslag van je bezoek aan Albert van Koningsbruggen (AvK) voor Zorgvisite. We hebben het met plezier gelezen. Een leuk verslag met ook leuke tips. Zeker over de bewegwijzering naar het park en de plattegrond. Daar gaan we zeker nog wat mee doen. 

PR & Communicatie Axion Continu


 


  


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. STEEK DE KEIZER IN NIEUWE KLEREN

THekopjes: 3 

 

 

Verpleeg- en woonzorgcentrum Het Zonnehuis Doorn
Bergweg 2
3941 RB DOORN
Telefoon: 0343 41 45 41 Fax: 0343 41 70 44
www.quariijn.nl/het-zonnehuis-doorn
email: receptiezonnehuis@quarijn.nl

Het Zonnehuis Doorn is onderdeel van QuaRijn. QuaRijn is met 16 locaties de grootste zorgleverancier van de provincie Utrecht.

Een bezoek aan Doorn is extra actueel nu dit jaar 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog wordt herdacht. Keizer Wilhelm van Duitsland vond in 1918 in Huis Doorn ballingschap en bracht er zijn laatste levensjaren door.

(Ver)bouwprocessen gaan traag

In 2007 waren we al eens bij het Zonnehuis Doorn om te praten met Wies Buijs-Kamminga, teamleider van een langdurige zorgunit Somatiek in het kader van ons boek „Thuis Wezen‟, gesprekken over Waardige Zorg (dit boek vindt u hier). Zij maakte toen al melding van de plannen die waren ingediend voor een grootschalige nieuwbouw en voegde er fijntjes aan toe: "maar ja, die processen duren lang". In ieder geval wordt in de nieuwsbrief van juni 2014 die we tijdens ons bezoek aantroffen door de regiomanager wel eerlijk het langdurige plannen makerij proces beschreven. En het goede nieuws gegeven dat er nu eindelijk een plan is dat financieel haalbaar is. Evenwel tot concrete bouwactiviteiten zal dat in 2014 en 2015 nog niet leiden. Er is een begin gemaakt met de verbouwing van tweepersoonskamers naar eenpersoonskamers. Het hoofdgebouw met z‟n lage plafonds, die het binnen donker maken en het instituutskarakter van het gebouw maken het gedateerd.

„Beoordeel niemand voordat u in zijn omstandigheden bent geweest‟ lezen we op een bezoedeld bankje buiten. Hierbij genoteerd!

De gehele recensie van Zonnehuis Doorn vindt u hier.

 2. Selectie van de Zorgvisite Zonnehuis Doorn

1. Plaats een Welkom-bord in plaats van een bord Eigen Terrein. Tip van Zorgvisite.
2. Verkoop de producten van moestuin en/of kweekkas in het restaurant. Tip van het Huis.
3. Richt een Thuis Voelen commissie van bewoners en familieleden (een buurtbewoners?) op om mee te denken en te werken aan het warmer/gezelliger maken van het huis en de aangrenzende omgeving. Tip van Zorgvisite.

Alle tips vindt u in de recensie.


3. Studenten op meeloop-stage: op zorgvisite met de Dames THe

De afgelopen maanden hebben de Dames THe bij hun zorgvisite gezelschap gehad van een student verpleging en verzorging. Voor de student was dit een meeloopstage om kennis te maken met het Thuis Voelen in een zorgcentrum. Niet de gebruikelijke kost van hun opleiding, waarin de juiste verzorging van bewoners centraal staat, maar een geheel andere invalshoek. Die van goed en gezellig leven in de woonomgeving die het zorgcentrum biedt. Samen met Vereniging Het Zonnehuis/Leyden Academy of Vitality and  Ageing proberen de Dames THe dit element van Thuis Voelen een plaats te geven in de opleidingen verpleging en verzorging. Daar komen immers de professionals vandaan die dagelijks met de bewoners van zorgcentra zullen verkeren! Jammer genoeg valt het nog niet mee om de middelen te vinden dit streven te realiseren.

4. Op Visite: Beeldentuin bij De Bieslandhof

"Beste Dames THe, 
Omdat de medewerkers van De Bieslandhof blij waren met uw verslag van het bezoek aan onze locatie stuur ik u dit persbericht en de uitnodiging:

Van 29 augustus tot en met 28 september 2014 zal de tuin van De Bieslandhof te Delft omgetoverd worden in een beeldentuin. Iedereen is van harte uitgenodigd deze tuin te komen bezoeken in die periode. De opening vindt plaats op 29 augustus om 14.30 uur, Beukenlaan 2 Delft."
In oktober 2013 bezochten de Dames THe de Bieslandhof. Een van de tips was toen gebruik te maken van de geweldige tuin door belevingselementen aan te brengen en zo bezoekers te trekken en te binden. De Dames kunnen dit initiatief van de beeldentuin daarom zeer waarderen. Dat de organisatie in handen is van stichting "Op Visite" schept ook al een band. Meer informatie kunt u vragen via
stichtingopvisite@gmail.com

 
 
5. Trainers ontvangen certificaat
Op 27 augustus aanstaande reikt de wethouder zorg van de gemeente Amsterdam aan 16 professionals het certificaat "Trainer Houd de Naaste Vast/Thuis Voelen agenda" uit. Deze personen kunnen nu in de eigen organisatie de trajecten Houd de Naaste Vast/Thuis Voelen agenda gaan uitvoeren. Zij daarvoor de afgelopen maanden opgeleid door de Dames THe in een speciaal ontwikkelde cursus. Het cursusmateriaal vindt op de webstite: www.publicarea.nl

 
Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl