Nieuws van Zorgvisite.nl: Het vuur van de toekomst

Zorgvisite

Nieuwsbericht
2-11-2012

Nationale dag van de Zelforganisatie
Dames THe leveren bijdrage aan Nationale dag van de Zelforganisatie op 7-11-2012 in de Doelen te Rotterdam. Lees hier over hun bijdrage 'Feedback in de zorg'. Aanmelden via deze link.

 
Publicaties

- Houd de Naaste Vast traject best practice in Zorgvisie magazine. Lees hier het artikel ’Met zorg omringd’, nov. 2012
- Houd de Naaste Vast in nieuwsbericht Platform Mantelzorg van Clientenbelang Amsterdam - oktober 2012
- Ik ben niet kwijt' door Sjef van Bommel, 2012. Sjef is de partner van Thom Houweling, oud-verpleeghuisdirecteur en de maker van de schilderijen die de voorkanten van de gidsen Thuis Wezen Thuis Voelen en Thuis Zijn sieren. Meer info: www.sjefvanbommel.nl  

Reacties
In reactie op de zorgvisite bij het Oud Burgeren Gasthuis in Nijmegen, heeft de organisatie het bezoek verspreid via Twitter. Ook zal er een vermelding komen naar de recensie op de binnenkort online te komen website.  

Congres Regelarme Zorg

Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg leveren bijdrage aan congres Regelarme Langdurige Zorg, 24 januari 2013. Bekijk hier het programma. 
CionJj
Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

Europees Jaar 2012 Actief Ouder worden
Zorgvisite.nl is aangemeld als innovatie op internationaal niveau in het kader van het Europees Jaar Actief Ouder Worden 2012   

Het vuur van de toekomst 

Dat is de conclusie van de Dames THe na hun bezoek aan de Vuurscheschans 77, onderdeel van Zorgcentrum De Geinsche Hof, in Nieuwegein.
Mooie appartementen met een eigen woon- en slaapkamer, goede materiaalkeuze voor de vloeren, een aangenaam Petit Café en bezorgdienst aan ‘huis’ maken de Vuurscheschans 77 toekomstbestendig met ruimte voor behoud van zelfstandigheid en waardigheid van bewoners. Verbeterpunten zijn de website en de aankleding van het nog nieuwe gebouw. Lees hier de recensie (4.5 THe-kopje).
Over een paar weken volgt deel twee van De Geinsche Hof: Vuurscheschans 75. 
Nieuwe tips
1. Neem een kat, hond of vogel in huis en gebruik als instelling een huisdierencontract waarin staat wie de verzorging op zich neemt - Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG). (Ondersteunende functies)

2. Geef iedere bewoner een sleutel van zijn of haar appartement/kamer. En zorg voor elektrische hulpmiddelen voor als de bewoner zelf de voordeur niet zo goed meer kan openen, zoals bij Zorgcentrum De Geinsche Hof. (Het Verblijf) 

3. Bied verschillende mogelijkheden voor het (laten) doen van de was: bv. door een naaste thuis of tegen betaling via muntjes in de wasserette die in het gebouw aanwezig is of bij een externe wasserij. (Ondersteunende functies)  


Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

Lees hier de reactie

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl