Nieuws van Zorgvisite.nl: Park de Grevelingen

Zorgvisite

Nieuwsbericht
23-03-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin april
 

Op weg naar de 100 ! Dit is de 98ste zorgvisite.


In deze Nieuwsbrief:
1. Park de Grevelingen, Den Bosch: 3 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Op weg naar de 100ste zorgvisite
4. In een DAFje door Eindhoven

 


Recente Reacties

 


 


 


 


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Park de Grevelingen, Den Bosch

       3 THe Kopjes

Beter ten halve gekeerd

 

 

Park de Grevelingen
Grevelingen 66
5215 ES ’s-Hertogenbosch
tel.: 073-8228300
www.vanneynselgroep.nl

Hoofdingang gesitueerd aan de saaie achterkant van het gebouw.

Park de Gevelingen maakt deel uit van de Van Neynselstichting. We zijn al eens eerder op visite geweest bij een andere locatie van de Van Neynselstichting, namelijk bij Boswijk in Vught. Boswijk hebben wij als een bijzonder prettig verpleeghuis ervaren met groepswoningen voor mensen met dementie. We noemden het destijds ‘een verscholen pareltje’. We zijn benieuwd of we met Park de Grevelingen, dat nog maar kort geleden verbouwd is nog zo’n pareltje zullen aantreffen. Tot onze spijt valt dat tegen. Aangekomen op de parkeerplaats dicht bij de hoofdingang, blijkt dat we daar eigenlijk

tegen de achterkant van het gebouw aankijken. Daar bevindt zich ook een ingang naar de inleunwoningen De grijze steensoort waaruit het gebouw is opgetrokken maakt een grauwe ongezellige indruk. Fijn is wel dat alle kamers en appartementen over een balkon beschikken.

Lees de hele recensie hier.


 2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Bij de lift op elke verdieping een duidelijke etage aanduiding en een mooie klok. Tip van het Huis.
2. Zet speeltoestellen neer in de buitenruimte voor de kleinkinderen. Tip van Zorgvisite.
 

3. Op weg naar de 100ste zorgvisite.  
 Park de Grevelingen is inmiddels al het 98ste huis waard e Dames THe op visite zijn geweest en waarvan de recensie is verschenen op de website www.zorgvisite.nl De Dames hebben op dit moment ook al hun 100ste zorgvisite afgelegd. Waar dat is geweest blijft nog even geheim. Tijdens de High THe van 15 april aanstaande zal de recensie van het 100ste huis bekend worden gemaakt. Tijdens de High THe zal overigens niet alleen stil gestaan worden bij al die zorgvisites, maar zullen de Dames met de meer dan 100 aanwezigen - uit alle geledingen van de ouderenzorg - ook actief op zoek gaan naar het Thuis Voelen en de formules om dit alle verpleeg- en verzorgingshuizen te gaan realiseren.M
Meer informatie over het programma van de High THe vindt u hier.
Het persbericht vindt u hier
 

 

4. In een DAFje door Eindhoven

DAFclub Nederland viert haar 35 jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan worden op zaterdag 25 april 150 bewoners van Vitalis WoonZorg Groep getrakteerd op een rondrit door Eindhoven.
Kijk dat vinden de Dames THe een leuk initiatief: een typisch product dicht bij de Einhovense ouderen brengen. En hoeveel bewoners van de Vitalis huizen zullen in het verleden wel net bij DAF hebben gewerkt?
Meer informatie w.van.zon@vitalisgroep.nl
   


 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl