Nieuws van Zorgvisite.nl: Stadskwartier Rijssen

Zorgvisite

Nieuwsbericht
03-04-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt half april
 

Op weg naar de 100 ! Dit is de 99ste zorgvisite.


In deze Nieuwsbrief:
1. Stadskwartier Rijssen: 4,5 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Op weg naar de 100ste zorgvisite

 


Recente Reacties
Ian van der Pool heeft gereageerd op Beter ten halve gekeerd: Dank voor jullie bezoek aan Van Neynsel Park De Grevelingen en jullie rapportage. Wij zijn blij met de manier waarop jullie naar onze locatie hebben gekeken; de complimenten en constructieve verbetervoorstellen die jullie hebben gedaan. Een aantal opmerkingen was ons natuurlijk al bekend en daar wordt aan gewerkt. Sommige zaken stonden wat minder scherp op ons netvlies omdat er na verloop van tijd natuurlijk een soort van gewenning ontstaat. Wij zijn dan ook oprecht blij dat jullie ons hierop hebben gewezen.We nemen de opmerkingen ter harte en gaan ermee aan de slag. Graag nodigen we jullie uit om op een later moment opnieuw een kijkje te komen nemen om te zien of er verbeterslagen zijn gemaakt. Vanzelfsprekend zijn jullie ook van harte welkom bij een van de andere Parken van Van Neynsel om ons ook hier op constructieve wijze te prikkelen.Ian van der Pool, Divisiemanager Gastvrijheid Van Neynsel
 


 


 


 


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Stadskwartier Rijssen
4,5 THe kopjes
Het kan wel: gewoon lekker wonen in je eigen stad(je)

Stadskwartier
Watermolen 57
7461AZ Rijssen
tel.: 0548539700
mail: info@zorgaccent.nl
www.zorgaccent.nl


 

Stadskwartier is voor ouderenzorgbegrippen maar een kleine locatie en biedt huisvesting aan 32 mensen met dementie en 8 mensen die lichamelijke zorg nodig hebben. Stadskwartier is onderdeel van Zorgaccent, een –zoals ze zelf zeggen -veelzijdige organisatie voor zorg, welzijn, wonen en behandeling in Overijssel (Twente en Salland) en actief voor meerdere doelgroepen, dus niet alleen voor ouderen.

Zorgaccent – en hier citeren we hen weer vrij vertaald- wil zo min mogelijk bureaucratie en dat uit zich in de organisatie en in de inhoud van de zorg. Binnen de zorg zijn geen managers (meer), waardoor Zorgaccent een heel platte organisatie is. En wie thuis gewend was een zacht gekookt eitje te eten, krijgt dat ook -als de familie daar mee instemt- in het verpleeghuis, ook al is de norm dat eitjes in een instelling doorgekookt moeten worden. Nou dat willen wij Dames THe wel eens met eigen ogen zien!

 

Lees de hele recensie hier.


 2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Zet een "rondleidingsfilmpje" van het huis op je website. Tip van het Huis & Tip van Zorgvisite.
2. Plaats een wegwijzer op straat die aanduidt waar je voorziening te vinden is en de afstanden aangeeft tot bijvoorbeeld het centrum. Tip van het Huis & Tip van Zorgvisite.
3. Gebruik het woord woongroep in plaats van de instituutsgerichte term afdeling. Tip van Zorgvisite.
4. Laat bewoners eigen meubilair plaatsen in de gemeenschappelijke woonruimten. Tip van het Huis. 
 

3. Op weg naar de 100ste zorgvisite.  
Stadskwartier is inmiddels al het 99ste huis waard e Dames THe op visite zijn geweest en waarvan de recensie is verschenen op de website www.zorgvisite.nl De Dames hebben op dit moment ook al hun 100ste zorgvisite afgelegd. Waar dat is geweest blijft nog even geheim. Tijdens de High THe van 15 april aanstaande zal de recensie van het 100ste huis bekend worden gemaakt. Tijdens de High THe zal overigens niet alleen stil gestaan worden bij al die zorgvisites, maar zullen de Dames met de meer dan 100 aanwezigen - uit alle geledingen van de ouderenzorg - ook actief op zoek gaan naar het Thuis Voelen en de formules om dit alle verpleeg- en verzorgingshuizen te gaan realiseren.
Meer informatie over het programma van de High THe vindt u hier.
Het persbericht vindt u hier
 

 


 

 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl