Copy

Nieuwsbrief Natuurpunt Oost-Brabant - 29/07/2020

 

Staycation: Zondag 2 augustus 2020
Rondje ‘Natuur in ’t dorp’, Bierbeek

Boeiende natuur en een prachtig landschap op eigen tempo verkennen in Bierbeek.
Aangeduid wandelcircuit met onderweg pancartes met uitleg over een afstand van circa 6 km door de vallei en langs holle wegen tot de Oostrand van het Meerdaalwoud.
Natuurpunt Velpe-Mene, Kern Bierbeek plande op zondag 10 mei een grote publieksactiviteit ‘Natuur in het dorp’ in Bierbeek. Door de corona-omstandigheden werd deze activiteit afgelast. Maar Natuurpunt Bierbeek heeft de oorspronkelijke activiteit aangepast om deze veilig met social distancing te laten doorgaan op zondag 2 augustus. Je kunt op je eentje, met je gezin of met enkele vrienden uit je bubbel een rondje natuur in het dorp van circa 6 km doen. Topnatuurbeleving met respect voor de afstandsregels.
Het gemarkeerd circuit loopt langs de natuurgebieden, de Molendaalbeek en holle en trage wegen. Je maakt kennis met de beheerde hooilanden in de Beekstraat, tevens Europees habitatgebied, de prachtige vegetatie van bronbossen langs het ‘Boulevarreken’, het unieke Kalverwegje langs de Molendaalbeek, zeer mooie holle wegen met de Wingeldoorn zowel van het grazige type met zomerbloeiers als geel walstro en grasklokje maar met ook diep ingesneden holle wegen als Oude Geldenaakse baan en Eggestraat van het bostype met zicht op oude notenboomgaarden en de Oostrand van Meerdaalwoud.
Bij de voorbereiding konden we zowel Ijsvogel als grote gele Kwik waarnemen langs de beek tussen de beekstreek en het Boulevarreken. Terwijl ook Buizerd en Torenvalk telkens van de partij is. Kortom, natuurbeleving midden in het dorp waarvan je elke dag opnieuw kan genieten. Op regelmatige plaatsen langs het aangeduide circuit staat een info-pancarte voorzien van een toelichting over natuur, landschap, erfgoedaspecten of over het gevoerde natuurbeheer. Er zijn ook pancartes met opdrachten en vragen. Iedereen kan dit circuit met zijn eigen bubbel afleggen. Het circuit vertrekt aan het Schotteshof in de Bergstraat.
Het aangeduid wandelcircuit en de info-pancartes blijven ter plaatse tot en met zondag 23 augustus en dan kan ook gestart worden aan de kerk van Bierbeek.
Afspraak: zondag 2 augustus vanaf 13u30 doorlopend vertrek vanuit het Schotteshof, Bergstraat 29, Bierbeek.

Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be
Afspraak: 13u30 - 16u30, Schotteshof, Bergstraat 29, Bierbeek

Facebook: klik hier

Zie ook folder Bierbeekse vallei: klik hier
Artikel Zwartenbos: klik hier
Run for Nature in Haacht
Zondag 9 augustus 2020
Loop mee ten voordele van de natuur. Prijs 3 EUR (leden) / 5 EUR (niet-leden)
Voorinschrijvingen t.e.m. vrijdag 7 augustus: klik hier
Inschrijven ter plaatse kan, maar enkel betaling via QR / smartphone.
Geen rugzakkenstand / vestiaire
Geen douches, wel wc's.


Afspraak: van 09u30 tot 11u00, GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85, Haacht
Organisatie: Natuurpunt Haacht en Les Cousins
Facebook: klik hier

Erfgoed Focusactiviteit
Op het einde van de wereld rechtsaf
Zondag 23 augustus 2020

Fietstocht van 20 km op trage  bonkige wegen in tussen Hoegaarden en Tienen tussen Bierbeek en Hoegaarden

Op het einde van de wereld rechts af part III

Zondag 23 augustus 2020
Op het einde van de wereld, part III: Brabants Haspengouw
 
Op het einde van de wereld rechtsaf is een fietstocht langs trage wegen. De editie van 2020 zal doorgaan in Hoegaarden. Brabants Haspengouw en de streek tussen Hoegaarden en Tienen heeft talrijke mooie plaatsen met natuurgebieden en historisch erfgoed. De fietstocht neemt de oude kaart van 1996 en we fietsen langs de natuurgebieden Mene-en Jordaan, Wijtbroek, Spoorwegzate Hoegaarden-Tienen. Een verrassende blik op cultuurhistorie en natuur.
 
Afspraak: 14u00, kerk Hoegaarden, Houtmarkt 1, Hoegaarden
 
Deelnameprijs: Leden Natuurpunt en kinderen: gratis
Niet-leden: € 5/pp voor reservatenfonds voor aankoop natuurgebieden in streek

Organisatie: Natuurpunt Oost-Brabant Werkgroep Natuur en Erfgoed
Info: Pieter Abts, 0477 50 77 13, pieter.abts@natuurpunt.be

Zondag 30 augustus 2020
Lobergen, Waardevol landschap ten Oosten van Leuven

De Lobergen vormen een landschappelijk mooi heuvellandschap ten oosten van Leuven op de grens van Leuven (Korbeek-Lo en Bovenlo), Bierbeek (Korbeek-Lo) en Lubbeek ( Pellenberg en Linden). Dit is een gradientrijk heuvellandschap met bossen, landgoederen, een reeks droge graslanden en een golvend akkerlandlandschap. Maar ook tuinwijken met wasplaten. Dit landschap staat onder sterke verstedelijkingsdruk en wordt ook bedreigd wordt door vroegere en terug actueel wordende plannen van de doortrekking van de invalsweg naar de E40 (Grammaire) tot Dieststesteenweg/opricht E319.
Dit landschap met de Lobergen vormt het eerste open ruimte gebied in de uitrafelende stadsrand ten Oosten van Leuven. Dit landschap is identiteitsbepalend voor het landschap ten Oosten van Leuven.
Te samen met de vallei van de Molenbeek en vertakkingen vormt deze open ruimte de contramal van de toenemende verstedelijking en de verdichting in de as Korbeek-Lo, Lovenjoel, Boutersem enerzijds tussen spoorweg en rijksweg Leuven-Tienen enerzijds en de verdichting langs de Diestsesteenweg Kessel-Lo, Linden, Lubbeek anderzijds.
Met deze wandeling willen we de natuur- en lanschappelijke kwaliteiten van dit landschappelijk complex centraal stellen.
De valleien werden reeds beschreven in onze folder (klik hier) en werden recent versterkt door de verwerving van het valleigedeelte Dalhembroek.
Reeds eerder werd daar een aanzet gegeven voor de uitbouw van natuurcomplexen met Koebos-Langebos en Park Salve Mater, Bierbeekse valleien met Rottebos, Bossen Wilderhof, Complex Beekstraat Bierbeek, Zwartebos en Weterbeek en de Bronbossen van Pellenberg. Allen natuurparels in beheer bij Natuurpunt.
Nu wordt de aandacht getrokken op het omgrenzende heuvelland. Valleien en aangrenzend heuvelland vormen te samen een samenhangend landschappelijk complex met andere natuurtypen. In een tijd dat van betonstop en vrijwaring van de open ruimte gesproken worden mag dit landschappelijk complex bijzonder in de kijker gesteld worden.
De Natuurpunt Afdelingen Leuven, Velpe-Mene kern Bierbeek en Lubbeek slagen de handen in elkaar om dit heuvelland in de kijker te stellen.

Afspraak: vertrek vanaf 13u30 op de parking van de Aldi op de Tiensesteenweg in Korbeek-Lo (Bierbeek)
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be

Organisatie: Natuurpunt Oost-Brabant, Afdeling NP Velpe-Mene kern Bierbeek, NP Lubbeek en NP Leuven

Warande Motte wandeling Geetbets (Rummen)

Deze mooie wandeling kan je in de maanden juli en augustus individueel of in groep komen doen. Natuurpunt Gete-Velpe brengt daartoe bewegwijzering aan, evenals infoborden onderweg met uitleg over natuur en erfgoed.
Het Warandebos is ingekleurd als natuurgebied. Aansluitend bij het Warandebos heeft Natuurpunt in de Gete- en Melsterbeekvallei Aronst Hoek uitgebouwd, een groots natuurreservaat van 450 ha.
Het Warandebos is één van de weinige locati es in de streek die al heel lang bebost is. Onder het bos bevindt zich het puin van een indrukwekkende waterburcht die Arnold van Rummen, de laatste graaf van Loon, in 1353 liet bouwen. De burcht werd echter al in 1365 verwoest door de troepen van de prinsbisschop van Luik.
Het Warandebos heeft een voor regio unieke plantenrijkdom te wijten aan het verhoogde kalkgehalte in de bodem, doordat de kalkhoudende mortel uit het metselwerk van de burcht verspreid raakte in de omgeving. Hiervan getuigen het muskuskruid, de slanke sleutelbloem, de gevlekte aronskelk en de eenbes.
Vertrek: aan de kerk van Rummen
Afstand: 9,5 km
topografische kaart: NGI 33/1-2 (1/20.000)
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69, m.opdeweerdt@gmail.com
Hoe te bereiken?
Vanuit Halen (afrit 25 op de E314) volg je de N2 richting Hasselt.
In Herk-de-Stad neem je de N766 richting Sint-Truiden en daar neem je rechts de afslag Rummen.
Vanuit Sint-Truiden neem je de N766 richting Herk-de-Stad.
Links afslaan richting Rummen.
Vanuit Tienen (afrit 25 op E40) neem je de N3 naar Sint-Truiden.
De afslag Zoutleeuw naar links nemen. Van Zoutleeuw ga je richting Budingen, Geetbets. In Geetbets richting Rummen via de Kasteellaan.
File: 
PDF-pictogramWarande Motte wandeling Geetbets (Rummen)

Walk for Nature 2020 geannuleerd!

Walk for Nature 2020 geannuleerd

De Werkgroep Organisatie Walk for Nature heeft met pijn in het hart dan toch  beslist om de Walk for Nature als brede publieksactiviteit, die we omwille van de Corona maatregelen al verplaats hadden naar 20/9/2020 gezien de recentste ontwikkelingen, te annuleren. 
Als we begonnen op te sommen wat we allemaal moeten doen om hier een veilige grote publieksactiviteit van maken  zonk de moed ons in de schoenen.
Vandaar ...
Het wordt waarschijnlijk lente 2022 want volgend jaar zijn het Molenfeesten in Langdorp wat ook al een grote organisatie vergt.
Regering beslist in kader van de Corona maatregelen: belastingaftrek giften verhoogd tot 60%
Corona dwong ons ‘in ons kot’. Behalve voor wandelen en fietsen. Onze natuurgebieden boden soelaas. Nog nooit werden ze zo druk bezocht. Nooit
was de nood aan natuur dicht bij de mensen groter dan in de afgelopen periode. Niet alleen de klassieke natuurwandelaars doken de natuurgebieden in, maar ook vele mensen die ze voor het eerst ontdekten.
Om te genieten van het landschap, van de bloeiende planten, van grazende reeën en zingende vogels die er jongen grootbrengen.
Door de coronamaatregelen zijn een reeks benefietactiviteiten voor de aankoop van natuurgebieden afgelast. Daardoor komt de restfinanciering onder druk te staan.Was je van plan naar één van deze activiteiten te gaan en zo een bijdrage te leveren voor de benefietactiviteit dan kan je nu een gift doen voor het desbetreffend project. Voor de fiscale aftrekbare giften geldt omwille van de Corona-maatregelen   een verhoogde fiscale aftrekbaarheid. De regering besliste in het kader van de Corona crisis tot een verhoogde fiscale aftrekbaarheid tot 60% ipv 45% . Je gift met een verhoogde fiscale aftrekbaarheid tot 60% kan daardoor een compensatie bieden voor de weggevallen voorbije en komende benefietactiviteiten.  De Kamer keurde  deze wet op 9 juli  goed in het kader van de compenserende maatregelen in verband met Corona. Voor alle giften gedaan in 2020 aan Natuurpunt en andere goede doelen  wordt de fiscale aftrekbaarheid verhoogd  van 45% tot 60%.  
Als je op een benefietactiviteit zoals een eetfestijn een niet aftrekbare uitgave zou doen van € 22 of voor 2 personen  € 44  dan kan  je nu het  project toch ondersteunen en met een eigen inbreng na aftrek van de belastingvermindering van dezelfde € 22 resp € 44 door een gift doen van € 55 of € 110.
Laat de projecten niet in de steek omdat de benefietactiviteit afgelast is. Doe deze gift en doe een van de stayvacation wandelingen waarbij je met je gezin of je buffel corona-veilig van de natuur kunt genieten.
Dus wie in het oude systeem of eerder dit jaar een gift deed van € 40 kan om dezelfde eigen inbreng te hebben een bijkomende gift van € 15 doen en heeft dan in beide gevallen een eigen inbreng na aftrek van de belastingvermindering van € 22.  Wie vroeger een gift deed van € 100 kan deze dan optrekken tot € 137,5. In beide gevallen is de eigen inbreng na aftrek van de belastingvermindering € 55.
De vrijwilligers wiens benefietactiviteiten wegvielen maar toch verder willen aankopen rekenen op jullie. Dit geldt in de voorkomende gevallen voor het Hagelands Bos (project 9459), de Hagelandse Vallei/Dunbergbroek (project 9917), De Spicht/Lubbeek (project 9933), De Velpevallei/Paddenpoel project 3997), Lazerijberg en natuurgebieden in Diest (project 9040), Bolwerk en de Kleine de Getevallei (project 9450).  Maar ook bij andere afdelingen geldt dezelfde problematiek. 

Doe daarom een storting met verhoogde fiscale aftrekbaarheid op rekening BE56 2930 2121 7588 van Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding project (naar keuze) of project 3999 Natuurfonds Oost-Brabant. Het Natuurfonds Oost-Brabant ondersteunt de aankopen binnen het werkingsgebied van NPOB.


Overzicht van de vernoemde projecten waarvoor een benefietactiviteit niet kon doorgaan:
- Project 9459 Hagelands Bos/Tienbunderbos in Aarschot en Tielt Winge:
- Project 9917 Hagelandse Vallei/Dunbergbroek in Holsbeek:
- Project 9933 De Spicht in  Lubbeek:
- Project 3997 Velpevallei/Paddenpoel: Tienen en Glabbeek, Afdeling Velpe-Mene
- Project 9040 Lazerijberg te Diest
- Project 9450 Bolwerk en Kleine Getevallei te Zoutleeuw
- Project 3999 Natuurfonds Oost-Brabant 
Droogte
Een ramp voor de water- en valleigebonden natuur
Tijd voor actie en concrete maatregelen

Vier jaar op rij: droogtecrisis

In 2019 trokken we massaal aan de alarmbel voor het klimaat. Jongeren lieten ons weten dat het tijd voor actie was. En of ze gelijk hadden!
Nu reeds vier jaar op rij zitten we met een tekort aan water en een droogtecrisis. Dit laat zich voelen. In de tuin zal je ongetwijfeld al gemerkt hebben hoe snel het kan gaan met de slinkende voorraad van de regenwaterton. De economische schade (landbouwketen, drinkwatervoorziening, industrie, scheepvaart, stedelijke omgeving...) van de droogte voor het jaar 2018 werd in Nederland geraamd tussen de 450 en 2080 miljoen euro.
Ook in de natuur speelt de droogtecrisis. Natuur en natuurgebieden zijn belangrijke graadmeters. Het zijn dikwijls ook zeer kwetsbare watergebonden systemen. Een droogvallende poel - voordat de larven van de amfibieën voldoende ontwikkeld zijn - is een zeer gemakkelijk te begrijpen verhaal rond droogte. Droog is dood. Einde cyclus en einde verhaal. Maar de droogte kan een cascade van gevolgen in beweging brengen waarbij de watergebonden natuursystemen soms in een onomkeerbaar aftakelingsproces terecht komen.

Volledig artikel is verschenen in Natuur & Landschap 2020/2: http://www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/PDF/N&L2020-2-Droogte.pdf
Andere artikels in dit tijdschrift zijn hier te raadplegen: http://www.natuurpuntoostbrabant.be/node/410
Overige activiteiten augustus 2020
Omwille van covid-19 kunnen de activiteiten wijzigen of geannuleerd worden. Raadpleeg de volledige activiteitenkalender op www.natuurpuntoostbrabant.be of check de lokale websites/facebook.
 • Wandeling "Natuur in 't dorp" - Zondag 2 augustus 2020 - Bierbeek, Schotteshof - Natuurpunt Velpe-Mene, Natuurpunt Velpe-Mene kern Bierbeek
 • Discovery Walk - Zaterdag 8 augustus 2020 - Haacht, GC Den Breughel - Natuurpunt Haacht
 • Run for Nature 2020 Haacht  - Zondag 9 augustus 2020 - Haacht, GC Den Breughel - Natuurpunt Haacht
 • Vlinderwandeling Getevallei - Zondag 9 augustus 2020 - Drieslinter, Stationsplein - Natuurpunt Linter
 • Roeselbergwandeling - Dinsdag 11 augustus 2020 - Houwaart, Roeselbergkapel (O.L.Vrouw ter Stokskes) - Natuurpunt Rotselaar
 • Dijle Levend Door Leuven - Vrijdag 14 augustus 2020 - Leuven, Stadhuis Leuven - Natuurpunt Leuven
 • Maandelijkse wandeling: thema zomer - Zondag 16 augustus 2020 - Erps-Kwerps, Bezoekerscentrum Groene Vallei
 • Bos- en heidewandeling - Grootlo/Schriek - Natuurpunt Tremelo
 • Wandeling dierensporen  - Zaterdag 22 augustus 2020 - Wezemaal/Holsbeek, Brug over de Winge - Natuurpunt Holsbeek, Natuurgidsen Holsbeek
 • Goei goesting in natuur - Zondag 23 augustus 2020 - Sint-Pieters-Rode, In de natuur - Natuurpunt Holsbeek, Natuurgidsen Holsbeek
 • Op het einde van de wereld rechts af part III - Zondag 23 augustus 2020 - Hoegaarden, kerk Hoegaarden - Natuurpunt Velpe-Mene, Natuurpunt Oost-Brabant werkgroep natuur en erfgoed

Nacht van de Vleermuis in Oost-Brabant:
 • Vladderaars met echolocatie: Nacht van de vleermuis 2020 - Vrijdag 28 augustus 2020 - Diest, Citadel - Natuurpunt Diest, Bezoekerscentrum Webbekomsbroek, Stad Diest
 • Nacht van de Vleermuis - Zaterdag 29 augustus 2020 - Erps-Kwerps, Bezoekerscentrum Groene Vallei - Bezoekerscentrum Groene Vallei, Natuurpunt Kortenberg
 • Over muizen en vleermuizen - Coronaproof - Zaterdag 29 augustus 2020 - Boortmeerbeek, Oude Pastorie - Natuurpunt Boortmeerbeek
 • Nacht van de Vleermuis - Zaterdag 29 augustus - Vlierbeek - Natuurpunt Leuven

 • Focusactiviteit Wandeling "Over de Grens..." - Zondag 30 augustus 2020 - Bierbeek- Korbeek-Lo, Parking Aldi - NPOB, NP Velpe-Mene kern Bierbeek, NP Leuven en NP Lubbeek
Website Natuurpunt Oost-Brabant
Facebook Natuurpunt Oost-Brabant
Twitter Natuurpunt Oost-Brabant

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14 dagen (de 2de en de 4de vrijdag van de maand), behoudens extra edities.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuurpunt Oost-Brabant · Leuvensestraat 6 · Kessel-Lo 3010 · Belgium