Copy

Nieuwsbrief Natuurpunt Oost-Brabant - 15/5/2019

N&L in actie: een omslagpunt en trendbreuk voor natuurbeleid binnen handbereik!
Scharnierpunt 
De klimaat- én biodiversiteitscrisis komt elke dag schrijnend in het nieuws. Internationaal is er het IPBES -rapport dat voor de biodiversiteit is wat het IPCC rapport is voor het Klimaat. Het expertenpanel van 'Youth for Climate' stelt: "We hebben veel te weinig beschermde natuur. De ruimte voor natuur en bos moet aanzienlijk toenemen". 25% van de oppervlakte ruimte voor natuur moet daarbij voorop staan. Dus meer dan een verviervoudiging. Effectieve maatregelen om de aansnijding van de open ruimten en om het deken van pesticiden dat over het landschap hangt tegen te gaan zijn nu nodig. Open ruimtebeleid is ook effectief klimaatbeleid. Een groenblauwe dooradering met een duurzame natuurinfrastructuur van het agrarisch gebied moet in de praktijk gebracht worden. Nieuw onderzoek legt een verband tussen de afname van het aantal weidevogels en bestrijdingsmiddelen in de mest die daarin terecht komen via het voedsel, het stro en de behandeling van de stallen en dieren. Veldleeuwerik en kievit hebben het moeilijk. Patrijs, graspieper en grauwe gors zijn praktisch verdwenen. Belangrijke oorzaken zijn de verdwijning van leefgebied, de aansnijding van de open ruimten en de ecologische woestijn die het agrarisch gebied geworden is, zonder landschapselementen en ruigere hoekjes en gehuld in een onzichtbaar deken van pesticiden en ammoniak. 

Tekenen van hoop
Er is de algemene bewustwording samenlevingsbreed die moet uitmonden in de wil om nu maatregelen te nemen. Er is het gegeven dat een sterk natuurbeleid ook een efficiënt instrument is  voor een krachtig klimaatbeleid. Duidelijk maatregelen zijn nodig: niet met mondjesmaat maar op ander schaal met een trendbreuk zowel lokaal als in het Vlaamse beleid.

Volledig artikel in Natuur & Landschap 2019/2: klik hier

Foto: Veldleeuwerik, Glenn Vermeersch
Focusactiviteiten zijn gratis voor leden van Natuurpunt. Aan niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 5 p.p. ten voordele van het reservatenfonds voor de aankoop van natuurgebieden. Kinderen nemen gratis deel.
Zondag 19 mei 2019: Dag van De Gors in Vissenaken
20 jaar sociale economie Natuur en Landschapszorg: Open deur Loods van de Professionele Terreinbeherende ploeg van Natuurpunt • Bomenliefde in het voorjaar • Infotentjes • Kunst • FoodTrucks Natuur/Vegan • Avonturen- en natuurzoektocht • Vertelhoekje van Magda, mag da? • Schminkstand • En de ezeltjes zijn ook van de partij!
Het volledige programma: klik hier
Afspraak: vanaf 10u00 tot 18u00, Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken/Tienen
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be en Pieter Abts, 0477 50 77 13, pieter.abts@natuurpunt.be
Zondag 19 mei 2019: Kamsalamander à volonté in Haacht
Koesterbuur Kamsalamander is de ster. Alles wat je al wou weten over deze knapperds en het succesvolle poelenproject, krijg je hier te horen. We spreken af aan het belevingspark ‘Kasteel Van Roost’ waar je ook meer te weten komt over de geschiedenis van dit kasteel en de nabijgelegen Antitankgracht met zijn bunker.
Afspraak: 14u00, Kasteel Van Roost, Wilde Heide, Haacht
Organisatie: Natuurpunt afdeling Haacht
Info: Bernard Lemaitre, 0476 87 92 33 - 016 60 61 62, info@natuurpunthaacht.be
Zaterdag 25 mei 2019: Nacht van de Vroedmeesterpad in Huldenberg
Opgelet gewijzigde locatie!
De vroedmeesterpad is een uniek amfibie: het mannetje draagt immers zorg voor zijn kroost en dat is zeldzaam in de amfibieënwereld. Maar ondanks dit zorgzaam handelen van de vader gaat het niet goed met de soort: de vroedmeesterpad is in Vlaanderen sterk bedreigd! In een oude zandgroeve in Neerijse doet Natuurpunt Druivenstreek er alles aan om één van de laatste populaties in stand te houden.
Met dit gezinsevenement plaatsen we dit zorgzame padje en onze zandgroeve voor het voetlicht. Deze editie richten we de aandacht op het kweek- en herintroductieprogramma dat momenteel wordt uitgewerkt i.s.m. het Agentschap Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 
Kom wandelen, lopen en fietsen ten voordele van deze zeldzame soort, de zandgroeve en het prachtige kleinschalige landschap eromheen.
Afspraak: 17u00 tot 23u30, Centrum Ganspoel vzw, Ganspoel 2 (zijstraat van de Veeweidestraat), Huldenberg
Organisatie: Natuurpunt afdeling Druivenstreek i.s.m. Hyla Amfibieën- en reptielenwerkgroep
Info: Thomas Vandenberghe, 0474 40 96 09, thomas.vdberghe@gmail.com en
Sam Bennekens, 0494 80 63 70, bennekenssam@gmail.com of Facebook

Zondag 26 mei 2019: Erfgoed wandeling: ‘Verdwenen’ Bruggenhof Betekom, een stukje boeiend verleden van de Demervallei
De vallei gaf een zekere veiligheid aan de adellijke families. De grootgrondbezitters van Betekom bezaten een groot deel van de gemeente en hun residentie was op de oevers van de Demer gelegen. De heren van de Rivieren hadden een donjontoren in het Vorsdonkbroek op de plaats waar er nu een 19e eeuws kasteeltje staat. Aan de overkant van de rivier was er eveneens een historische kasteelsite van de heren Ter Bruggen. Minder bekend maar daarom niet minder interessant. Rondom het historische Bruggenhof werkt Natuurpunt al enkele jaren aan de uitbouw van een natuurgebied als belangrijke verbinding langsheen de Demer en de Laak. De aanwezigheid van deze waterlopen was de reden waarom dit kasteeldomein op deze plaats lag. De feodale burcht bestond uit een neder- en een opperhof. In tegenstelling tot het Rivierenhof verdwenen de gebouwen na de afbraak van het lusthof in 1880. Maar helemaal verdwenen is de site niet, kleine elementen herinneren ons al vlug aan de rijke geschiedenis van het gebied en de streek. Niet onverwacht maakt ook de ijzerzandsteen en het reliëf deel uit van onze zoektocht.
Gids: onder leiding van Pieter Ceulemans (Natuurpunt Begijnendijk, Heemkundige kring Aarschot en mede-beheerder Molenruïne) gaan we op zoek naar de geschiedenis en naar wat er nog overblijft van het domein Bruggenhof.
Afspraak: 14u00, kerk Betekom, Sint-Laurenstiusstraat, Betekom
Info: Pieter Ceulemans, evi-pieter@scarlet.be

Zondag 26 mei 2019: Dijle Levend door Leuven
Deze keer verkennen we de Voer van aan de ‘Cuythoeck’ tot aan de monding in de Dijle. Yves Vanden Bosch geeft uitleg over Natuur in de Stad en de Dijle. Het Leuvens Historisch Genootschap geeft uitleg over het historisch erfgoed in de Leuvense binnenstad.
Organisatie: Natuurpunt Leuven i.s.m. Leuvens Historisch Genootschap
Afspraak: 14u00, Cuythoeck, kruising Brusselsestraat/Kapucijnenvoer
Info: Yves Vanden Bosch, 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14 dagen (de 2de en de 4de vrijdag van de maand), behoudens extra edities.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuurpunt Oost-Brabant · Leuvensestraat 6 · Kessel-Lo 3010 · Belgium