Copy

Nieuwsbrief Natuurpunt Oost-Brabant 11/02/2021
Uitnodiging Algemene vergadering NPOB 

Uitnodiging Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant
27 februari 2021 om 19u30 via Zoom

 Reserveer de datum en schrijf nu in via volgende link: klik hier

De Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 februari 2021 om 19u30.
Omwille van Covid-19 zal die deze keer niet in een zaal kunnen doorgaan, maar zal het dus online doorgaan via Zoom. Je kan je inschrijven via volgende link: klik hier en dan krijg je de link om deel te nemen toegestuurd via mail. Wie stemgerechtigd is, krijgt nog een aparte mail met stemformulier.

Programma
 1. Goedkeuring verslag AV 2020
 2. Jaarverslag 2020
 3. Financieel verslag 2020
 4. Verslag van de auditor
 5. Ontheffing van de Raad van Bestuur van 2020
 6. Prioriteiten 2021 en goedkeuring jaarplan 2021 met de  Campagne 2021-2023: 50 jaar later en 20 jaar verder en de lancering van het jubileum 1971-2021
 7. Begroting 2021
 8. Stemming herverkiesbare bestuurders en voorstelling nieuwe kandidaat-bestuurders
 9. Aanduiding auditor
Record ledengroei NPOB 1365 leden of groei met 12,4 %
Word Lid!
NPOB: Record ledengroei 2020 tot 12 378 leden of groei met 1365 leden of 12,4% groei en ledendichtheid van 24,5 leden/1000 inw: beiden recordcijfers
Het aantal NP leden binnen NPOB bereikt een recordhoogte. Op 31 december 2020 waren er voor gans Vlaanderen 123.333 gezinnen lid van Natuurpunt, voor 2020 was dit een stijging tav 2019 met 8 procent in vergelijking met 2019 of 15.109 nieuwe leden ook, dat was een absoluut record
De groei binnen NPOB bedroeg 1365 extra leden waardoor het totaal ledental binnen NPOB opliep tot 12378 leden. Dit is een groei op jaarbasis van 12,4 % en dus nog 4,4% hoger dan de recordgroei in Vlaanderen van 8% en 3,2% hoger dan de 2° groeier nl de Provincie Antwerpen met een groei in 2020 van 9,20 %
Ook qua ledendichtheid bereikt NPOB een recordhoogte. De ledendichtheid in het werkgebied van NPOB bedraagt niet minder dan 24,45, afgerond 24, 5, per duizend inwoners terwijl dit voor de provincie Antwerpen, die daarop volgt, 21,44 /1000 inw bedraagt en voor Vlaanderen 18,72/1000 inw bedraagt.
Dus dit betekent dat de ledengroei voor 2020 met 12,4 % voor heel NP het meest uitgesproken was in het werkingsgebied van NPOB en dat ook het absolute record ledendichtheid in dit werkingsgebied bereikt wordt nl 24,45/1000 inw tgo een gemiddelde van 18,72/1000 inw voor Vlaanderen.
Dat betekent als we in NPOB dezelfde groei als deze in Vlaanderen zouden gerealiseerd hebben we 880 nieuwe leden hadden mogen verwelkomen ipv nu de 1365 nieuwe leden. We overtroffen het Vlaams record zelfs berekend naar het werkingsgebied met 485 leden.
Het arro Leuven telt 506 355 inwoners ( Vlaanderen 6 589069) ( dus bevolking Arr Leuven is 7,68 % van Vlaamse Bevolking of 13 keer minder dan Vl). Als de ledendichtheid in Vlaanderen even hoog zou zijn als binnen werkgebied NPOB zou NP 161 071 leden tellen. Als de index voor Vlaanderen 100 is dan is NPOB 130,6
Dit hangt zeker samen met de goede werking die binnen NPOB traditioneel ontplooit.
Giftenwerving aankoop natuurgebieden binnen NPOB: eveneens record
De werking van NPOB blijkt niet alleen uit ledengroei 2020 en algemene ledendichtheid, maar ook bij de giften.
Voor alle projecten samen binnen NPOB was het totaal resultaat niet minder dan een recordbedrag 428 431,53 € waartegen niet minder dan 2929 individuele giften stonden. Als we hier rekening houden dat het werkingsgebied amper 7,68 % van de Vlaamse bevolking bedraagt dan zou dit naar Vlaamse schaal een totaal bedrag van giften van 5 569609€ opleveren.
Voor een bedrag van € 215 746 en 1099 giften werd in de gift direct verwezen naar de oproep in tijdschrift N&L ' Cadeau NPOB' of ' NPOB'. Dit naar aanleiding van onze fondsencampagne in het kader van jubileum 50 jaar NPOB. Het is duidelijk dat minstens de laatste groep van € 215 746 en 1099 giften direct gebonden zijn aan oproep Cadeau NPOB
Natuurpunt Oost Brabant viert haar 50 jarig jubileum met de Campagne 50 jaar later, 20 jaar verder. Vorig jaar werd in het kader van deze campagne een cadeau fondsenwerving gedaan. Het is de intentie van het bestuur NPOB om in 2021 een campagne voor te stellen in het kader van ons 50 jarig jubileum
Lid worden kan via onderstaande link:
http://www.natuurpunt.be/steunen/lidmaatschap/inschrijven?recruiting_organisation_id=248512
Natuur & Landschap 2021-1: Levend (landbouw)landschap

Hoofdartikels

 • The race to the bottom: klik hier
 • Onze geloofs-BELEID-enis: klik hier
 • Van een 'stille lente' terug naar een b(l)eiend (landbouw)landschap vol natuur en leven: klik hier
Een land vol biodiversiteit en als klimaatbuffer
In 1962 publiceerde Rachel Carson haar ophefmakende boek ‘Silent Spring’, in het Nederlands vertaald als ‘Dode Lente’, waarin ze een lente zonder vogels en hun zang beschrijft veroorzaakt door het gebruik van pesticiden. Ze had het over een onzichtbaar deken van pesticiden dat over het landschap uitgespreid lag. Toen ging het over direct toxische producten die acuut voor vergiftiging zorgden. Die ‘stille of dode lente’ is nu een feit geworden in het grootste deel van het akkerland. Nog altijd door het gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen samen met het verdwijnen van perceelsranden, kleine landschapselementen en overhoeken, met de vorming van grotere percelen zonder vruchtafwisseling, het ontbreken van resten van de oogst op de velden. Silent Spring is de situatie waarin we verzeild zijn geraakt.
We moeten hier lessen uit trekken en een gedurfd beleid voeren om dit te keren.
Het kan. Het kan nu. doe mee aan de actie voor een levend landschap 
 Het is tijd om het tij te keren. We weten hoe. Laat ons er nu aan beginnen. Een levend land met gelukkige boeren en leefbare boerderijen, zingende leeuweriken, melodieën van kneus, dansende gele kwikken, buitelende kieviten, geelgorzen die de vijfde symfonie van Beethoven zingen, grauwe gorzen met hun sleutelgeluiden, ringmussen terug aanwezig in elk struweel, en verspreid over het land in de iets ruigere overhoekjes een koppel roodborsttapuit. Terug zomertortels! Allemaal dingen van nog niet zo lang geleden, die morgen terug kunnen komen dankzij een leefbare landbouw met verbrede doelstelling. Het kan als je ziet wat er bv. in het kader van Plan Kiekendief op het plateau van Honsem gebeurt en de resultaten die het oplevert.
Alleszins de moeite om vanuit Natuurpunt de komende periode alles op alles te zetten om dit toekomstbeeld realiteit te maken.
In het artikel onder link worden daar concrete bouwstenen voor geleverd. klik hier
Modelbezwaarschrift bij vergunningsaanvragen Grondwaterwinning
Als er niet dringend actie komt, hebben we over een vijftal jaren problemen met onze watervoorziening. Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat er water uit de kraan en de douche komt, maar dat blijft niet langer zo. Uit internationale statistieken blijkt dat de watervoorraden in Vlaanderen extreem laag zijn en dat de beschikbare hoeveelheid water per hoofd ook zeer laag is. Waterexpert professor Willems (KU Leuven) voorspelt bovendien dat we tegen 2100 30 tot 70% minder neerslag krijgen tijdens de zomer. Het probleem wordt dus alleen maar groter: de hoeveelheid opgepompt water wordt nu al niet gecompenseerd/aangevuld door de noodzakelijke hoeveelheid regenwater. Uiteindelijk zullen de natuur en onze achterkleinkinderen daarvoor de prijs betalen. Natuurpunt Oost-Brabant pleit dan ook voor zuiniger grond- en drinkwatergebruik door boeren en burgers en voor zoveel mogelijk herstel van het natuurlijke watersysteem.
Ronald Jacobs, die bij Natuurpunt Oost-Brabant instaat voor alles wat met beleid te maken heeft, heeft een modelbezwaarschrift hiervoor gemaakt: klik hier
Jubileumviering 50 jaar NPOB 1971-2021
Campagne 2021-2023: 50 jaar later en 20 jaar verder
Reserveer startdag zondag 19 september 2021
In 2021 viert Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap, haar 50-jarig bestaan.
Een uitvoerige geschiedenis van de Regionale tot 2011 (viering 40 jaar NPOB) kan de lezer terugvinden in het themanummer van toendertijd: klik hier
We zijn nu 10 jaar verder en starten een campagne over onze verwezenlijkingen in het verleden en de dromen die we koesteren over natuur in de toekomst: ‘Natuur en Landschap 50 jaar later en 20 jaar verder’.

Publieksstartdag viering 50 jaar NPOB: Zondag 19 september 2021
Startdag campagne op de weide van Rock Werchter

Een duidelijk overzicht van de jubileumcampagne vind je onder deze link: klik hier

Een toekomstperspectief Natuur en Landschap: 50 jaar later en 20 jaar verder vind je onder de link: klik hier
Beschermde data 2021 en volgende
Beschermde data 2021 binnen NPOB waarbij we vragen aan afdelingen, kernen en beheerteams om geen andere activiteiten te organiseren:
- Zaterdag 27 februari 2021: Algemene Vergadering NPOB
- Zondag 19 september 2021: Jubileum 50 jaar NPOB in Werchter waarop alle afdelingen uitgenodigd worden een stand op te stellen. 
- Vrijdag 1 oktober 2021: Verenigingsraad NPOB
- Zondag ... april 2022: Walk for Nature Hagelands Bos  ism NP Tielt-Winge en NP Aarschot
- Zondag 4 juni 2023: Walk for Nature  Hagelandse vallei  ism NP Holsbeek
Website Natuurpunt Oost-Brabant
Facebook Natuurpunt Oost-Brabant
Twitter Natuurpunt Oost-Brabant

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14 dagen (de 2de en de 4de vrijdag van de maand), behoudens extra edities.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuurpunt Oost-Brabant · Leuvensestraat 6 · Kessel-Lo 3010 · Belgium