Copy

Nieuwsbrief Natuurpunt Oost-Brabant - 25/09/2020

Verenigingsraad: 20 november 2020
Zaal Santro - Binkom (Lubbeek)
Verenigingsraad NPOB: Jij komt toch ook?!
Vrijdag 20 november Santro Binkom (Lubbeek)
Oproep aan de afdelingen en teams

2020 was een bijzonder jaar met afstel van vele vergaderingen en activiteiten. We hebben beslist om de verenigingsraad toch te laten doorgaan op een corona-veilige manier. Daarom hebben we de grote zaal van Santro te Binkom (Lubbeek) gereserveerd. Dat is de gelegenheid om het jaarprogramma en de regionale kalender op punt te stellen. We rekenen dan ook op de aanwezigheid van de actieve mensen binnen de afdelingen, teams en op regionaal niveau.
 
NPOB bestaat 50 jaar in 2021 en dat willen we graag vieren. Als jullie activiteiten hebben die in dit kader kunnen georganiseerd worden, mag dat ook doorgegeven worden. We zouden hiermee graag de natuurgebieden en acties waar we samen in de afgelopen 50 jaar het verschil hebben gemaakt in de kijker willen stellen. De acties van de voorbije 50 jaar van toen hebben dikwijls geleid tot fors uitgebouwde natuurgebieden nu. Misschien kan je dit als afdeling in de kijker te stellen in het kader van het feestprogramma. Een overzicht van 40 jaar historische werking van NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap vind je hier.
In september zullen we met alle afdelingen uit alle streken en gebieden van Oost-Brabant afzakken naar het Rock Werchter park om daar de 50ste verjaardag te vieren en elk zijn projecten voor te stellen. Bespreek dit tijdens jullie planningsvergadering en geef een melding van welke activiteiten jullie mee in dit kader willen organiseren. We denken aan één of 2 activiteiten per afdeling of gemeente. Een voorlopig overzicht van de reeds aangemelde activiteiten zal gepresenteerd worden op onze Verenigingsraad.
 
We doen daarom een oproep aan je afdeling, beheerteams en werkgroepen om voor vrijdag 6 november door jullie te organiseren focusactiviteiten en andere grote activiteiten door te mailen aan npob@natuurpunt.be.

Gezien de corona-maatregelen is het nodig om in te schrijven (max 50 mensen wegens Covid-19): klik hier
Afspraak: 20u00 tot 23u00, Gemeentelijke feestzaal Santro, Tiensesteenweg in Binkom (Lubbeek)
Info: Christine Daenen, npob@natuurpunt.be, 016 25 25 19
Belastingaftrek giften verhoogd tot 60%
Alleen dit jaar!
Door de lockdown werden ook benefietactiviteiten voor de aankoop van natuurgebieden afgelast. Was je van plan deel te nemen of een bijdrage te leveren aan deze projecten, dan kan je een gift doen voor het desbetreffend project. Voor de giften vanaf € 40 geldt nu in het kader van de compenserende maatregelen voor corona een verhoogde fiscale aftrekbaarheid van 60% i.p.v. 45%.
Voor alle giften gedaan in 2020 aan Natuurpunt wordt dus de fiscale aftrekbaarheid verhoogd van 45% naar 60%. Wie nu een gift doet van bv. € 100 krijgt daarvan € 60 terug via de belastingen ongeacht zijn belastingsschaal. Voordien was dit € 45.
Je kunt dus nu extra voordelig een project naar je keuze ondersteunen.

Jouw gift met een verhoogde fiscale aftrekbaarheid tot 60% kan een compensatie bieden voor de weggevallen voorbije en komende benefietactiviteiten.

Doe daarom vandaag nog een gift met verhoogde fiscale aftrekbaarheid op rekening BE56 2930 2120 7588 (correcte rekeningnummer, zat een foutje in eerder meegedeeld rekeningnummer) van Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding project (naar keuze) of project 3999 Natuurfonds Oost-Brabant. Het Natuurfonds Oost-Brabant ondersteunt de aankopen binnen het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant.


Oproep Natuur & Landschap 2020/4
Zeker dit jaar waren de nummers van Natuur en Landschap spraakmakend, o.m. het themanummer rond de verdroging en de waterproblematiek. Het vierde nummer van Natuur & Landschap 2020 is zoals gewoonlijk weer een fondsenwervingsnummer waarin een reeks gebieden in de kijker gesteld worden. Wij willen de afdelingen en team de gelegenheid geven hun project extra in de kijker te stellen gezien er dit jaar uitzonderlijk een belastingvermindering van 60% van kracht is voor giften.

Voor elke subregio nl. Hagelandse Heuvelstreek, Midden-Brabant, Velpe-Mene, Zuid-Oost voorzien we de mogelijkheid om een projectenvoorstelling van de projecten op 3 à 4 pagina's te presenteren. Wie een bijdrage wil leveren neemt contact op met de redacteur van het tijdschrift margriet.vos@gmail.com om concrete afspraken te maken, ook voor de groepering per subregio. Deze kopij wordt wel finaal verwacht voor 5 oktober per subregio. Het wervingstekstje van max 4 pagina's dient o.m. om  een overzicht te geven van de gebieden met wervende foto's en ook het overzicht van de recente aankopen. Teksten kunnen finaal gestuurd worden naar christine.daenen@natuurpunt.be en margriet.vos@gmail.com en dit voor 5 oktober.
Het toekomsttraject - Natuur in het hart

Vlaanderen, en bij uitbreiding de wereld, staat voor een beslissend decennium wat natuurbehoud en -herstel betreft. De biodiversiteit gaat nog steeds achteruit en er komen heel wat veranderingen aan: klimaatverandering, energietransitie, landbouwtransitie, bevolkingstoename, verstedelijking enzovoort. 

Daarom start Natuurpunt in 2020 - met enig uitstel vanwege corona - een traject om een heldere, gedeelde en doelgerichte toekomstvisie uit te werken voor een Vlaanderen in harmonie met de natuur in 2050. We werken beeldend uit hoe ons landschap er in de toekomst zou kunnen uitzien als we ervoor kiezen om natuur terug in ons hart en in het hart van de samenleving te plaatsen, zowel op land als in zee. We creëren een toekomstbeeld van Vlaanderen waarin de natuur hersteld is en we samenwerken met natuur om allerlei uitdagingen zoals klimaatverandering het hoofd te bieden. Zo'n toekomstbeeld verbindt, enthousiasmeert en motiveert om met veel ambitie de versnelling hoger te schakelen die nodig is om de biodiversiteitscrisis aan te pakken.  

Meer lezen: https://www.natuurinhethart.be/p/traject

Activiteiten najaar 2020
Omwille van covid-19 kunnen specifieke maatregelen gelden, de activiteiten wijzigen of zelfs afgelast worden. Hou ook rekening met de mogelijkheid dat vooraf of ter plaatse moet ingeschreven worden. Raadpleeg daarom op voorhand de volledige activiteitenkalender op www.natuurpuntoostbrabant.be of desgevallend de website, facebookpagina of infocontact van de afdeling in kwestie.
De werkdagen van de vrijwilligers in de reservaten kunnen in principe coronaveilig doorgaan. Raadpleeg de kalender op
www.natuurpuntoostbrabant.be/werkdagen
Website Natuurpunt Oost-Brabant
Facebook Natuurpunt Oost-Brabant
Twitter Natuurpunt Oost-Brabant

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14 dagen (de 2de en de 4de vrijdag van de maand), behoudens extra edities.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuurpunt Oost-Brabant · Leuvensestraat 6 · Kessel-Lo 3010 · Belgium