Copy

NPOB Nieuwsbrief - 30/05/2018

Programma

Symposium om 10u30: ‘Groene Vallei, op naar een robuust valleisysteem!’


Doorlopend vanaf 13u00:
• Wilde orchideeënwandeling op aangeduid circuit en met kaart in het prachtige Silsombos met onderweg
landschapsposten
• Vrije fietstocht met knooppuntnetwerkkaartje langs de natuurgebieden in de Groene Vallei.
Om 14u00 start dezelfde fietstocht onder begeleiding.

Hele dag in bovenzaal bezoekerscentrum
• Tentoonstelling skeletten/opgezette vogels
• Beeldreportage Groene Vallei
• Inge Kennis, schilderwerken
Tentoonstelling Natuurpunt Oost-Brabant: Robuuste valleien in Oost-Brabant

Deelname Walk for Nature:
€ 2 p.p. of € 4 per gezin voor leden Natuurpunt, € 5 p.p. of € 10 euro per gezin voor niet-leden.
Wie tijdens het event lid wordt, krijgt het verschil terugbetaald

Afspraak: Bezoekerscentrum Groene Vallei, Lelieboomgaardenstraat 60 in Erps-Kwerps

Artikel Natuur & Landschap: klik hier
www.walkfornature.be
Programma symposium
 • 10u30 - 12u00: Symposium ‘Groene Vallei, op naar een robuust valleisysteem!’
 • Sprekers:
  • Ewoud L’Amiral: ‘Samen bouwen aan de Groene Vallei’
  • Hugo Abts: Van lappendeken beheerde reservaatpercelen naar een robuust valleisysteem
  • Tie Roefs: gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant
 • 12u00 - 13u00: receptie
Afspraak: zondag 3 juni 2018
Bezoekerscentrum Groene Vallei, Lelieboomgaardenstraat 60, Erps-Kwerps, Kortenberg

Pdf uitnodiging: klik hier 

Aanmelden:
NPOB, Leuvensestraat 6, 3010 Kessel-Lo
016 25 25 19 of npob@natuurpunt.be
www.walkfornature.be
GeefomNatuur 2018: Steun Uitbreiding natuurgebieden Kampenhout

Stort vandaag nog je gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding: Project 3909 GoN uitbreiding natuur Kampenhout

Steun recente aankopen 25 ha uniek natuurgebied Kampenhout

Kampenhout, met zijn parelketting van prachtige natuurgebieden zoals het Torfbroek, Hellebos-Rotbos Weisetterbos-Nico De Boevé-reservaat, Steentjesbos, vormt mee het hart van de Groene Vallei.

Op een afstand van iets meer dan 10 km van de Grote Markt van Brussel wordt door Natuurpunt een keten van unieke gebieden uitgebouwd die zowel belangrijk zijn voor de biodiversiteit als voor de leefbaarheid van een streek. Natuurpunt Kampenhout doet grote inspanningen om dit te realiseren.

De unieke natuurwaarden van deze gebieden zijn alom gekend. Maar koken en zeker aankopen van natuurgebieden kost geld. De voorbije periode hebben zich plots enorme kansen aangediend om deze gebieden duurzaam uit te breiden door aankopen. Kansen die ofwel te nemen of te laten zijn. Wij kozen om vanuit deze kansen de natuur duurzaam te versterken.
Het Hellebos-Rotbos is met zijn 120 ha natuurgebied één van de grootste van de streek en hier konden we het natuurreservaat uitbreiden met niet minder dan 15 ha waardevol Ferrarisbos, waarvan 11 ha op Kampenhout en 4 ha op Steenokkerzeel. Hierdoor wordt ook een groene corridor met de Barebeekvallei gerealiseerd. Het Steentjesbos werd uitgebreid met 1 ha.

Ook in het Torfbroek werd ingezet op uitbreiding en buffering langs de zuidrand door een aankoop van 8 percelen met een oppervlakte van 2 ha. Goede wijn behoeft geen krans maar wel jullie steuntje om de restfinanciering voor deze aankopen op te brengen.

Maar de klap op de vuurpijl is de uitbreiding van het Nico de Boevé reservaat met de aankoop van de 6,8 ha van het domein Vogelzang. Waardoor ook hier een belangrijke groen- en natuurpool gerealiseerd wordt.

Natuurpunt Kampenhout heeft enorme inspanningen gedaan om dit te kunnen realiseren maar de restfinanciering blijft aanzienlijk en overstijgt de mogelijkheden van de afdeling. Daarom doet Natuurpunt Oost-Brabant, vanuit het principe van regionale en streeksolidariteit, een oproep om vandaag nog een storting te doen op project 3909 om deze aankopen mogelijk te maken.

Als Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap, doen we een dringende oproep om het project 3909 voor de uitbreiding van de unieke natuurgebieden Hellebos, Torfbroek, Nico De Boevé reservaat te ondersteunen. Dit zijn enorme kansen om de natuur hier defi nitief veilig te stellen en nieuwe natuur te ontwikkelen. Zulke grote aankopen overstijgen de draagkracht van een individuele afdeling om de restfinanciering op te brengen. Daarom deze oproep vanuit Natuurpunt Oost-Brabant om dit project regionaal te ondersteunen.

Stort vandaag nog je gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding: Project 3909 GoN uitbreiding natuur Kampenhout

Pdf overschrijvingsformulier:
klik hier
Cursus Natuur, landschap en erfgoed in het Hageland

Wil je graag meer weten over het landschap en erfgoed in je streek? Met deze cursus kijk je met een andere bril naar het landschap vanuit de wisselwerking tussen natuur en mens.

5 lessen en 5 lesexcursies
Van 15 november tot 20 december 2018
Leslocatie: De Maere, Leuvensesteenweg 186, Sint-Joris-Winge (Tielt-Winge)

5 lessen op donderdagavond van 19u30 tot 22u30
 • Donderdag 15 november: Het fysisch milieu van het Hageland en impact op natuur en landschap.
  • Lesgever Michiel Dusar, geoloog.
 • Donderdag 29 november: Hooilanden, natuur op cultuurhistorische basis.
  • Lesgever: Wim Slabbaert, Natuurpunt.
 • Donderdag 6 december: Bos- en occupatie-geschiedenis van het Hageland.
  • Lesgever: prof. em. Martin Hermy.
 • Donderdag 13 december: Evolutie van het landschap vanaf de Industriële Revolutie.
  • Lesgever: Luc Vervoort, medewerker Natuurpunt.
 • Donderdag 20 december: Hoe omgaan met natuur en erfgoed.
  • Lesgever: Pieter Abts, medewerker Natuurpunt.

5 lesexcursies op zondagvoormiddag van 10u00 tot 12u30
• 18 en 25 november en 2, 9 en 16 december 2018

Deelnameprijs en inschrijven
• € 50 voor Natuurpunt-leden, € 77 voor niet-leden, te storten op BE82 0010 7622 1868 van Natuurpunt Oost-Brabant met vermelding naam en ‘cursus Natuur en Erfgoed’.
• *Maximum 25 deelnemers. De storting geldt als datum van inschrijving.

Info: www.natuurpuntoostbrabant.be of Margriet Vos, margriet.vos@gmail.com of 016 46 04 78
Aankondiging Natuur & Landschap: klik hier
Natuur & Landschap 2018/2 deze week in de bus
 • N&L in actie
  • Uitnodiging Symposium: Robuuste natuur en functionerende valleien, een strategie voor de toekomst. klik hier
 • Robuuste valleisystemen
  • Versterking biodiversiteit en klimaatbuffering. klik hier
  • Sigmaplan, Brabants trekpaard of paard van Troje voor de natuur in de Demervallei? klik hier
  • Op naar robuuste valleisystemen binnen Natuurpunt Oost-Brabant klik hier
 • Focusactiviteiten
  • Focusactiviteiten en erfgoedwandelingen klik hier
 • Hagelandse Heuvelstreek
  • Paul Michiels: Concert klik hier
  • Opstelling paddenoverzet
  • Cursus zangvogels en vogelzang
  • Kauwen in de spiegel, lezing
  • 13de Vorsdonkloop
  • Bijencursus
  • Plat blaasjeskruid in Het Torfbroek
  • De leerlingen van de Toverberg…
  • Trage Wegenwandeling Groot Veld in de Groene Vallei
 • Midden-Brabant
  • NP Herent met een frisse neus
  • NP Herent organiseert een natuurwandeling op zoek naar de Hogebeek en een Vegetarische eetdag
  • Schapentocht naar de Mollekensberg
  • Cursus nachtvlinders
  • NP Bertem organiseert Bertemse natuur in woord en beeld, Picknick op de Koeheide en een zwerfvuilactie
 • Velpe-Mene
  • Korte terugblik Velpe-Mene klik hier
  • Komende activiteiten Velpe-Mene klik hier
  • Vlinderverhaal door Bert Derveaux
  • Natuur.huis De Gors: feestelijke opening open deur
  • Natuurwerkdagen Velpe-Mene
  • Beheer en beheervisie holle wegen
 • Zuidoost-Brabant
  • Boomplantdag, een terugblik
  • Nacht van de Steenuil
Focusactiviteiten zijn gratis voor leden van Natuurpunt. Aan niet-leden wordt vanaf 2017 een bijdrage gevraagd van € 5 p.p. Kinderen nemen gratis deel.
Hieronder vinden jullie een reeks topactiviteiten, waar getoond wordt wat Natuurpuntwerking in de praktijk betekent.
Zaterdag 9 juni 2018: Nacht van de Vroedmeesterpad in Neerijse

De vroedmeesterpad is een uniek amfibie: het mannetje draagt immers zorg voor zijn kroost en dat is zeldzaam in de amfibieënwereld.
Aan de vooravond van vaderdag zetten wij deze, en ook jouw, zorgzame vader in de bloemetjes! Tijdens de (al dan niet gegidste) wandelingen kan je kennismaken met deze zeldzame soort, de zandgroeve en het prachtige kleinschalige landschap eromheen. Met je deelname aan een biologische wijndegustatie draag je bij aan het ontwikkelen van nieuwe leefgebieden in de nabijheid van de groeve. Terzelfdertijd kunnen je kinderen een ontdekkingstocht maken naar de groeve met jeugdgidsen Heidi Bertels en Tine Podevyn.

Programma
 • Doorlopend vrije wandelingen van 4,5 of 8 km. Tussen 17u00 en 19u00 serveren we een broodplank.
 • 19u30-21u30: start wijndegustatie (volledig, 2u of verkort, 1u)
 • 19u30-21u30: speurneuzentocht: Allemaal beestjes! En natuurtocht voor durvers. Aparte wandelingen voor kinderen (9-12 jaar) en jongeren (11-15 jaar).
 • Kindergids Heidi wijdt kinderen (9-12) in in de wondere wereld van vliegedingen en kriebelbeestjes. Jongeren (11-15) jaar zwerven samen met jeugdgids Tine door bos en wei, langs beek en over plateau. Als ouder kan je je kind(eren) vergezellen, maar dit is geen voorwaarde; wij voorzien voldoende begeleiders. Deze activiteit is gratis maar het aantal deelnemers is beperkt tot 25 kinderen/jongeren per groep.
 • 19u00-22u00: gegidste wandeling olv. natuurgids Dirk Baksteen. Bijdrage van € 2 (leden) of € 2,5 (niet-leden).
 • 20u30-21u30: eerste luistertocht naar de groeve.
 • 21u30-22u30: tweede luistertocht naar de groeve.
Wijndegustatie ten voordele van de Groeve Ganzemans
Een gediplomeerd sommelier van Biodyvino laat je 4 of 8 wijnen ontdekken en uitgebreid proeven. Je kan nadien de wijnen bestellen aan aantrekkelijke prijzen.
Volledige sessie 8 wijnen van 19u30 tot 21u30 - verkorte sessies 4 wijnen van 19u30 tot 20u30 en van 20u30 tot 21u30
Inschrijvingsprijs pp: volledige sessie: € 6 (leden) of € 7 (niet-leden) - verkorte sessie: € 3 (leden) of € 3,5 (niet-leden)

Afspraak: Zaal Ten Wijngaerd, Donkerstraat 1, Neerijse
Inschrijven voor elk onderdeel: www.nachtvandevroedmeesterpad.be
Artikel Natuur & Landschap: klik hier
Zondag 10 juni 2018: Een spoor door het terras…

Terrassenlandschap, Sint-Barbarakapel en spoorwegtunnel, Kumtich (Tienen)
De Terrassen van Kumtich zijn een onderdeel van het reservaat Snoekengracht. Ze zijn iets unieks: zeven droge bulten op de Blauwberg met wilde orchideeën, een grote kolonie grijze zandbijen en een uitzicht over het plateau van Koutem.
Wat verbindt de heren Simons en De Ridder met Sint-Barbara?
Heil en onheil in het landschap van Kumtich, en een parlementaire onderzoekscommissie die in het kleine
Kumtich neerstrijkt in 1846. We nemen je mee naar de industriële revolutie van de 19de eeuw die het
landschap blijvend getekend heeft…
Wat dit mag betekenen, kom je te weten op deze wandeling over ‘Heulinge en dellen van Cumptich’.

Afspraak: 14u00, hoeve Tassin, hoek Tassinstraat - Sint-Barbarastraat, Kumtich (Tienen)
Organisatie: Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant
Info: Sophie Coremans, 0470 63 04 38, raoul.melis@scarlet.be of Pieter Abts, pieter.abts@natuurpunt.be
Zaterdag 16 juni 2018: Vuurvliegjeswandeling, Kapel Rommersom Hoegaarden

Lichtjes in de berm van de spoorwegzate, en ook in de lucht. Bestaan de vliegende dwaallichtjes echt? Kom kijken en je komt alles te weten over deze mysterieuze vliegende diertjes.

Afspraak: 21u00, Sint-Servaaskapel, Rommersom, Hoegaarden
Info: Raf Nilis, 0493 09 76 58, raf.nilis@adsl20.be
Tip: parkeren op de carpoolparking van Rommersom
Zondag 17 juni 2018: Open Deur in natuurgebied De Spicht, Lubbeek

Op zondag 17 juni nodigen we alle natuurliefhebbers uit op excursie in natuurgebied De Spicht in Lubbeek.
We verkennen de bossen, bloemrijke hooilanden en de nabije omgeving van De Spicht. Onderweg maken we een klein ommetje door het Goorbroek, een kleiner maar landschappelijk bijzonder fraai graslandcomplex op een helling.
7u00: Begeleide Vroege vogelwandeling
8u30 tot 12u30: Ontbijt/lunch met hartige en andere pannenkoeken (om duimen en vingers bij af te likken)
10u00: Begeleide wandeling
13u30: Presentatie ‘Memorandum’ en ‘Topnatuur in De Spicht’
14u00 en 14u30: Begeleide wandelingen. Laarzen of waterdichte stapschoenen zijn aangeraden.
Doorlopend van 8u00 tot 18u00: infostands en gezellig genieten in praatcafé met muzikale omkadering

Afspraak: Feestzaal Libbeke, Gellenberg 16 in Lubbeek
Deelname: Natuurpunt-leden grati s, niet-leden € 5 (grati s als je ter plaatse lid wordt en voor ganse gezin)
Inschrijvingen:
• Verplicht voor pannenkoekenontbijt en/of -lunch, à volonté formule (inbegrepen 2 bonnen warme of frisdranken): € 10 volwassene, € 6 kinderen -12 jaar. Inschrijven uiterlijk tot op woensdag 13 juni 2018
• Gewenst voor Vroege Vogel- en andere wandelingen
Alle inschrijvingen en info: info@natuurpuntlubbeek.be, www.natuurpuntlubbeek.be, 0486 02 06 27
Artikel Natuur & Landschap: klik hier

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14 dagen (de 2de en de 4de vrijdag van de maand), behoudens extra edities.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuurpunt Oost-Brabant · Leuvensestraat 6 · Kessel-Lo 3010 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp