Copy

Oproep aan de afdelingen-planning 2019 - 29/08/2018

Planning 2019 afdelingen en NPOB
De zomerhitte heeft een ding duidelijk gemaakt. Het symposium in februari 2017 van Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap vzw (zie de presentaties  o.m. van prof Patrick Willems, Prof Gert Verstraeten en Prof Johan Eyckmans, en onze campagne waar we 2 jaar rond werken tot juni 2019 rond het thema: 'werken aan een robuust landschap en functionerende valleisystemen met het oog op klimaatbuffering en versterking van de biodiversiteit' was een schot in de roos.
Presentaties en achtergrond symposium: klik hier.
Ondertussen hebben we ook een reeks activiteiten, banners en folders rond deze campagne ontwikkeld.  (klik hier)
De bannerset bestaat uit een reeks algemene thematische banners rond klimaatbuffering en biodiversiteit in valleien en dan per vallei 2 banners. Met deze banners kan bij een activiteit op verschillende plaatsen in het werkingsgebied gelijktijdig een mooie tentoonstelling opgezet worden. Aan te vragen bij npob@natuurpunt.be of 016/252519 (Christine). Voor elke vallei is er ook een bijkomende folder ontwikkeld of in ontwikkeling.
Voor een reeks valleien zijn er in de komende periode tot eind juni 2019 nog activiteiten voorzien. Oproep aan de afdelingen om tijdig hun activiteiten door te geven aan npob@natuurpunt.be.

Vanuit NPOB proberen we samen met de afdelingen een stevig programma najaar 2018 en 2019 met de focusactiviteiten op de kaart te zetten en dit met een gegarandeerd kwaliteitsniveau en gespreid over heel het werkingsgebied. In het tijdschrift Natuur en Landschap en onze andere mediakanalen (website, Facebook, nieuwsbrief) worden deze focusactiviteiten bijzonder in de kijker gesteld en kunnen de afdelingen ook beroep doen op NPOB voor regionale ondersteuning.

Oproep aan de afdelingen, beheerteams en werkgroepen om nu reeds en alleszins voor eind september  focusactiviteiten en andere grote activiteiten door te mailen aan npob@natuurpunt.be. Indien mogelijk activiteiten meekaderen in ons thema, dan geven wij die extra aandacht en kunnen we daar ook onze tentoonstelling plaatsen. Wij bundelen alle focus- en andere grote activiteiten en stellen het jaarprogramma 2019 voor op onze Verenigingsraad van 9 november 2018.
Regel is dat Leden en hun gezin gratis kunnen deelnemen aan deze focusactiviteiten en niet-leden een bijdrage van € 5 betalen. Dit geldt strikt voor de activiteiten die we opnemen in de kalender van de focusactiviteiten.
Jullie kunnen ook de cursussen, vormingsactiviteiten en andere grote publieksactiviteiten vanuit de planning van de afdelingen, werkgroepen en beheerteams insturen zodat er in de regionale planning rekening mee kan gehouden worden. In de planning is nu reeds de natuurgidsencursus 2018-2019 in de Groene Vallei opgenomen. Het zijn deze activiteiten die opgenomen zijn in deze planning die ook promotie krijgen via onze regionale kanalen (tijdschrift, nieuwsbrief, streeknieuwsbrief, website)
Richtkader en kalenderschema focusactiviteiten: Wat zijn regionale focusactiviteiten en wat is de Walk for Nature ? | Natuurpunt Oost-Brabant
 
Wij hebben ook een taakgroep rond het thema van onze riviervalleien. Als je hieraan wil meerwerken of je hebt suggesties voor infoavonden rond dit thema, neem contact op met Christine Daenen, npob@natuurpunt.be of  016 25 25 19.

Belangrijke data NPOB najaar 2018 - 2019:
 • Vooreerst is de verenigingsraad op vrijdag 9 november 2018 waarop we alle vrijwilligers en vertegenwoordigers van de afdelingen en beheerteams verwachten die doorgaat op vrijdag om 20u in  Kampenhout in zaal Park van Relst. Reserveer deze datum.
 • Donderdag 18 oktober 2018: Provinciale Ronde NP
 • Zaterdag 23 februari 2019: Algemene Vergadering NPOB. Reserveer nu deze datum. Wie er bij was vorig jaar zal ongetwijfeld ook in 2018 deze activiteit willen bijwonen en wie het vorig jaar gemist heeft heeft nu een nieuwe kans.
N&L2018/3: Betonstop vandaag!
N&L in actie: 36° C warm en grote droogte klik hier

Nood aan betonstop nu…: Natuurpunt lanceert Betonrapport klik hier
Natuurpunt lanceert Betonrapport voor Vlaamse steden en gemeenten
In Vlaanderen verdwijnt er elke dag 6 hectare onder het beton. In geen enkele Europese regio wordt zo kwistig met open ruimte omgesprongen. Dat dreigt onze regio haast onleefbaar te maken: steden als hitte-eilanden, gebrek aan infiltratiemogelijkheden voor water, piekafvoer bij onweersbuien, verbrokkeld landschap zonder streekidentiteit en natuurgebieden herleid tot snippers, veel fileleed, torenhoge infrastructuurkosten en een ongezonde leefomgeving tot gevolg. Geheel terecht heeft de Vlaamse regering de intentie uitgesproken – tot op dit ogenblik zonder harde maatregelen om het te realiseren – voor een betonstop tegen 2040. Om die vrome intentie waar te maken zal elke overheid en elk gemeentebestuur de komende legislatuur inspanningen moeten leveren. Met het betonrapport wil Natuurpunt het probleem in kaart brengen per gemeente en de Natuurpunt-afdelingen en bewuste burgers handvaten geven om hier concreet rond te werken.
Natuurpunt Oost Brabant maakt hiervan een prioritair werkingsthema dat in eerste instantie perfect gekoppeld kan worden aan de lopende campagne: Robuuste valleisystemen voor klimaatbuffering en versterking biodiversiteit.
Meer lezen: klik hier (pdf)
Focusactiviteiten zijn gratis voor leden van Natuurpunt. Aan niet-leden wordt vanaf 2017 een bijdrage gevraagd van € 5 p.p. Kinderen nemen gratis deel.
Hieronder vinden jullie een reeks topactiviteiten, waar getoond wordt wat Natuurpuntwerking in de praktijk betekent.
Zaterdag 1 en zondag 2 september 2018
14de Dag van de Molenheide, Langdorp (Aarschot)
Zaterdag 1 september: avondterras (vanaf 18u00)
Bij een drankje en een versnapering de zon zien zakken, in een idyllisch decor, onder de wieken van de heimolen, middenin de Langdorpse natuur. Een unieke ervaring!
Zondag 2 september: openluchtontbijt (9u00 - 11u00)
Ontbijten in openlucht, onder de Heimolen… kan het nog charmanter? We bieden 4 verschillende formules aan. Deze vind je terug op https://sites.google.com/site/dagvandemolenheide/
Reserveren tot ma 27/08 via molenheideontbijt@gmail.com (stuur je naam en soort & aantal ontbijtjes door)
Zondag 2 september: Molenfeesten (vanaf 13u00)
Hapje-tapje, muziekoptredens, bezoek aan de Heimolen, wandeling, allerlei standjes.
Groot volksfeest onder de heimolen met tal van activiteiten:
 • optredens van Fanfare Wolfsdonk, Hamaril academie Rillaar, Wanda
 • huifkartochten
 • ponyrijden 
 • springkastelen
 • grime
 • streekproductenmarkt en ambachtenmarkt (imkerij, beleefboerderij,…)
 • heimolenbezoek met infostand en verkoop van meel
 • wandeling met gids door het natuurgebied en omliggende bossen (15u00)
 • neerhofdieren kijken (Hagelands Neerhof)
 • promostands van Natuurpunt, Levende Molens, Aarschot molenstad, Aarschotse Bruine, Oxfam, Hof van Vlaanderen, De Snorhaar
 • ijskar, verse pannenkoeken, zelfgemaakte taarten, belegde broodjes, …
 •  …
En natuurlijk een megaterras in openlucht, waar je kan genieten van een uitgebreid aanbod aan drankjes en hapjes. Gezelligheid troef!
Dit alles in de schaduw van natuurgebied Molenheide.

Afspraak: Heimolen, hoek Windmolenstraat-Molenheidestraat, Langdorp (Aarschot)
Organisatie: Natuurpunt Aarschot
Info: Luc Storms, 016 50 12 13, luc.storms@skynet.be en
Linda Scheerens, 016 56 35 99 of 0496 02 21 75, info@natuurpuntaarschot.be
Zondag 9 september 2018
Trillen op het veen, Tremelo
Wandeling in het Zegbroek of langs de Laak in samenwerking met Pasar, Tremelo-Baal.
Inspirerende wandeling langs turfputten en trilveen tussen oude meanders van de Demer en de Dijle. Stevig
schoeisel is aan te raden.
Het Zegbroek is een moeras- en veengebied met een variatie van biotopen gaande van graslanden over rietvelden tot trilveen en bos. Deze variatie maakt het tot een paradijs voor heel veel plantensoorten. Er zijn
hier meer dan 290 verschillende soorten planten, bomen en grassen.
Langs de oude loop liggen enkele turfputten. Daar kan je een vrij zeldzaam natuurverschijnsel waarnemen: trilveen. Plassen kunnen namelijk geleidelijk aan bedekt raken met een drijvend plantentapijt, ook wel drijftil genoemd. Naarmate zo’n drijftil omvangrijker en steviger wordt en zich aan de oevers vastzet, spreken we van een ‘trilveen’. Wie zich op zo’n trilveen waagt, waant zich op een waterbed.
De natuurwaarde van het Zegbroek is indrukwekkend door de grote diversiteit: we vinden er de zwarte els met als ondergroei elzenzegge, gele lis, en grote kattenstaart, Door de hoge luchtvochtigheid groeit er een enorme variëteit aan paddenstoelen.
Insecten als loopkevers en libellen verblijven graag in het Zegbroek samen met broedende moeras- en bosvogels. Zeldzame amfibieën zoals de kam- en vuursalamander bevolken de poelen en allerhande vogels kiezen dit ongerepte stukje Tremelo als broedplaats.
Langs de aangrenzende akkers vind je hier en daar nog natuurlijke houtwallen. Daardoor is het gebied ook een ideale biotoop voor akkervogels zoals patrijs, veldleeuwerik, grauwe gors, geelgors en ringmus.

Afspraak: 14u00 aan het Pater Damiaanmuseum in Ninde, Pater Damiaanstraat 37, Tremelo
Deelname: €2 (voor niet-leden: €7): daarvoor krijg je ook een koffie met koekje en ben je verzekerd.
Info: Danny Schoovaerts, 0497 22 16 00
Zondag 16 september 2018
Fietstocht door de Demervallei van Deurne naar Zichem
De tocht staat in het teken van het provinciaal project van Natuurpunt Oost-Brabant rond Robuuste Riviervalleien. Tijdens de tocht laten we zien hoe door rivieren de ruimte te geven zij kunnen helpen de gevolgen van de klimaatverandering (afwisselend overstromingen en droge perioden) op te vangen. En tevens mogelijkheden geven aan de natuur. We fietsen in groep en stoppen onderweg voor uitleg. Lunch in Dassenaarde. Wij zorgen onderweg voor drank en tijdens de lunch voor soep. Je voorziet zelf een lunchpakket. We zorgen voor vervoer terug van Zichem naar de kerk van Deurne (zowel voor de fietsen als voor de mensen.

Praktische gegevens van de fietstocht langs de Vallei van de Drie Beken, Dassenaarde en de Demerbroeken:
 • 9u30 vertrek aan de kerk van Deurne
 • 9u45-10u45 rondleiding Vallei van de Drie Beken
 • 11u15-12u15 rondleiding Dassenaarde
 • 12u15-12u45 picknick aan veldschuur in Dassenaarde
 • 13u30-13u45 stopplaats abdij Averbode
 • 14u45-15u00 stopplaats vogelkijkhut Testelt
 • 16u30-17u30 rondleiding aan het trilveen in de Demerbroeken
 • 18u00 vertrek richting Deurne

Organisatie: Natuurpunt Diest
Prijs: €5 Natuurpunt-leden, €10 niet-leden, kinderen gratis. Soep & drank en het vervoer terug zijn inbegrepen.
Inschrijven: tot 10 september bij Saskia, berglinden@qsources.be of 0478 96 01 71
Zondag 16 september 2018: Veggie Eetdag Natuurpunt Haacht
GEWIJZIGDE LOCATIE & DATUM!!
Veggie Eetdag
 • Frisse couscous-salade met gegrilde zomergroenten en feta
 • Romige tomaat-venkelsoep
 • Chili sin carne met tortilla’s, guacamole en zure room
 • Dessertbuffet
Prijs: Volwassenen € 18 - Kinderen € 9
Inschrijven via 0477-99 90 05 met vermelding van middag- of avondschift

Locatie: Don Bosco Haacht
12u tot 15u & 17u tot 20u
www.natuurpunthaacht.be
Zaterdag 22 september 2018
Dag van de Molenberg in Betekom
Kom naar de derde benefiet ten voordele van de oude molen op de Betekomse Molenberg! Natuurpunt Begijnendijk heeft je steun nodig om dit unieke monument - de middeleeuwse ijzerzandstenen ruïne van een windmolen - te restaureren als uitkijktoren over de Demervallei. Nu de plannen op tafel liggen, geven we
iedereen de kans om ons te steunen door ... te komen feesten.
Want dit is één van de grote echte buurtfeesten in de streek, met een 800-tal bezoekers vorig jaar en een gevarieerd programma.
Buren, dorpelingen en levensgenieters zijn dit jaar weer welkom voor de gezellige openluchtbar, live optredens (7 artiesten en bands), kampvuur en een sfeervol verlichte ruïne. De ambachtenmarkt wordt uitgebreid en er is doorlopend een outdoor-restaurant met vers bereide lekkernijen op houtvuur door Daniël Vanbossche, chef van de gesmaakte ‘Vegetarische ontdekking’.
Het molenaarsbuffet in het parkgebied wordt wegens groot succes uitgebreid naar 150 deelnemers.
Verwacht een uitgebreid bourgondisch veggie buffet dat iedereen kan bekoren, in een unieke setting: aan de voet van de molenruïne, in het natuurgebied, onder een sfeervolle shelter en mét het nodige vuurwerk. Letterlijk! Alle gerechten worden namelijk ter plaatse gebakken of gegrilld op houtgestookte barbeques, heksenketels, oven en Oklahoma.
Naast vuur speelt ook graan een centrale rol, want beiden verwijzen naar de boeiende geschiedenis van het unieke monument dat we als uitkijktoren willen restaureren.
Weetje: één van de recepten blijkt meer dan 500 jaar oud te zijn en stamt dus uit de ontstaansperiode van de molen.
Alle info over het molenaarsbuffet vind je op de facebookpagina Natuurpunt Begijnendijk - evenement ‘Molenaarsbuffet 2018’ of via mail
naar npeetdag@hotmail.com.
Kom mee proeven van de authentieke sfeer van de molenruïne en de omliggende natuur en steun zo de restauratie van de ruïne.

Programma:
 • 12u00-15u00: molenaarsbuffet (max. 150 deelnemers). Info en inschrijven: npeetdag@hotmail.com
 • Vanaf 15u00: bar & snacks, ambachten- en streekmarktje
 • Sfeervolle optredens, o.a.:
  • Hamaril Folkband
  • DC Snakebuster - one man blues band
  • Autumn Chills - rock’n blues classics tot in de late uurtjes
  • more TBA,…
 • Vanaf 19u00: zonsondergang, molenruïne sfeervol belicht, kampvuur
Plaats: oude ruïne, Molenberg, Molenweg, Betekom
Parking: grote weide aan de Willekenslaan
Info: facebook Natuurpunt Begijnendijk: klik hier
Zondag 30 september 2018
Vergeten parels in Lovenjoel (Bierbeek)
Opgepast: Deze focusactiviteit was oorspronkelijk gepland op zondag 23 september maar is verschoven naar zondag 30 september

Lovenjoel is een deelgemeente van Bierbeek. Lovenjoel lag aan de Romeinse heirbaan Keulen-Boulogne. Nu wordt ze doorsneden door de drukke Tiensesteenweg en de spoorlijn Leuven-Tienen. In het noorden grenst ze aan de Hagelandse heuvel van Pellenberg.
Landschappelijk wordt Lovenjoel sterk bepaald door de vallei van de Molenbeek. In de vallei van Molenbeek op de grens van Lovenjoel en Pellenberg ligt het prachtige Natuurpunt-reservaat Koebos/Langebos met zijn soortenrijke hooilanden en mooie eiken- en elzenbroekbossen, waar sinds enkele jaren de bever huist. Langs de Bruulbeek, een uitloper van de Molenbeek, ligt het gemeentelijk Bruulbos, eveneens een Europees beschermd natuurgebied. De kapel van Sint-Ermelindis herinnert hier aan deze streekheilige die een verwant zou geweest zijn van Pepijn van Landen (7e eeuw).
Het centrum van Lovenjoel wordt omarmd door twee historische kasteelparken: het Groot Park of Salve Mater en het Klein Park of Ave Regina. Deze parken zijn het jachtgebied van o.m. de ingekorven vleermuis, die een unieke kolonie heeft in de kerk van Lovenjoel, en van de grootoorvleermuis. De Ingekorven vleermuis is een beschermde soort in het kader van de Europese habitatrichtlijn waarvoor de hoogste bescherming geldt en die ook door alle overheden moet gegarandeerd worden. Daarnaast herbergen deze parken een prachtige verzameling parkbomen met een hoge dendrologische waarde.
Lovenjoel: meer dan de moeite waard om te ontdekken, zijn landschap, zijn natuurgebieden en zijn historie.

Afspraak: Sint-Lambertuskerk van Lovenjoel, Stationsstraat. Geleide wandelingen om 13u30, 14u00, 14u30.
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14 dagen (de 2de en de 4de vrijdag van de maand), behoudens extra edities.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuurpunt Oost-Brabant · Leuvensestraat 6 · Kessel-Lo 3010 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp