Copy

Nieuwsbrief Natuurpunt Oost-Brabant 22/02/2021
Herinnering Uitnodiging Algemene vergadering NPOB

Herinnering
Uitnodiging Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant
27 februari 2021 om 19u30 via Zoom
Reserveer de datum en schrijf nu in via volgende link:
 klik hier

Vorige week werd een eerste uitnodiging voor de Algemene Vergadering van NPOB rondgestuurd. Tot nu schreven 43 leden in voor de vergadering via de bovenstaande link. Wie nog niet ingeschreven heeft kan dit vooralsnog doen tot woensdagavond 24 u. In de loop van de week wordt aan de ingeschrevenen de vergaderlink toegestuurd. 

De Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 februari 2021 om 19u30.
Omwille van Covid-19 zal die deze keer niet in een zaal kunnen doorgaan, maar zal het dus online doorgaan via Zoom. Je kan je inschrijven via volgende link: klik hier en dan krijg je de link om deel te nemen toegestuurd via mail.

Programma

  1. Goedkeuring verslag AV 2020
  2. Jaarverslag 2020 en verslag Beleidswerking
  3. Financieel verslag 2020
  4. Verslag van de auditor
  5. Ontheffing van de Raad van Bestuur 2020 en Auditor
  6. Prioriteiten 2021 en goedkeuring jaarplan 2021 met de  Campagne 2021-2023: 50 jaar later en 20 jaar verder en de lancering van het jubileum 1971-2021
  7. Begroting 2021
  8. Stemming herverkiesbare bestuurders en voorstelling nieuwe kandidaat-bestuurders: te hernieuwen:...............        nieuwe kandidaat: Arne Donders.
  9. Aanduiding auditor
Lezing Kris Decleer gehouden tijdens AV NPOB februari 2020
Op de AV van NPOB 2020 werd door Kris Decleer een gesmaakte lezing gehouden over de toekomstige natuur en een pleidooi gedaan om te komen tot 30% natuur in Vlaanderen.  Deze lezing werd toen unaniem gewaardeerd voor de sterke visie en goede cijferonderbouwing die door Kris Decleer werden ontwikkeld. Ondertussen is de taakstelling van 30% van de landsoppervlakte Natuur ook in de EU Biodiversiteitsstrategie opgenomen.  De lezing van Kris Decleer is ook beschikbaar in het kader van het NP project " Natuur in het hart".
In dezelfde serie werd door Kris ook een lezing gegeven onder de titel: Wetlands herstellen loont.  Geniet ervan: Videopresentatie 8: Wetlands herstellen loont - Kris Decleer
Geniet van deze lezing zoals gepresenteerd op de AV van NPOB 2020 onder: Videopresentatie 9: Nood aan robuuste natuur - Kris Decleer
Record ledengroei NPOB 1365 leden of groei met 12,4 %
Word Lid!
NPOB: Record ledengroei 2020 tot 12 378 leden of groei met 1365 leden of 12,4% groei en ledendichtheid van 24,5 leden/1000 inw: beiden recordcijfers
Het aantal NP leden binnen NPOB bereikt een recordhoogte. Op 31 december 2020 waren er voor gans Vlaanderen 123.333 gezinnen lid van Natuurpunt, voor 2020 was dit een stijging tav 2019 met 8 procent in vergelijking met 2019 of 15.109 nieuwe leden ook, dat was een absoluut record
De groei binnen NPOB bedroeg 1365 extra leden waardoor het totaal ledental binnen NPOB opliep tot 12378 leden. Dit is een groei op jaarbasis van 12,4 % en dus nog 4,4% hoger dan de recordgroei in Vlaanderen van 8% en 3,2% hoger dan de 2° groeier nl de Provincie Antwerpen met een groei in 2020 van 9,20 %
Ook qua ledendichtheid bereikt NPOB een recordhoogte. De ledendichtheid in het werkgebied van NPOB bedraagt niet minder dan 24,45, afgerond 24, 5, per duizend inwoners terwijl dit voor de provincie Antwerpen, die daarop volgt, 21,44 /1000 inw bedraagt en voor Vlaanderen 18,72/1000 inw bedraagt.
Dus dit betekent dat de ledengroei voor 2020 met 12,4 % voor heel NP het meest uitgesproken was in het werkingsgebied van NPOB en dat ook het absolute record ledendichtheid in dit werkingsgebied bereikt wordt nl 24,45/1000 inw tgo een gemiddelde van 18,72/1000 inw voor Vlaanderen.
Dat betekent als we in NPOB dezelfde groei als deze in Vlaanderen zouden gerealiseerd hebben we 880 nieuwe leden hadden mogen verwelkomen ipv nu de 1365 nieuwe leden. We overtroffen het Vlaams record zelfs berekend naar het werkingsgebied met 485 leden.
Het arro Leuven telt 506 355 inwoners ( Vlaanderen 6 589069) ( dus bevolking Arr Leuven is 7,68 % van Vlaamse Bevolking of 13 keer minder dan Vl). Als de ledendichtheid in Vlaanderen even hoog zou zijn als binnen werkgebied NPOB zou NP 161 071 leden tellen. Als de index voor Vlaanderen 100 is dan is NPOB 130,6
Dit hangt zeker samen met de goede werking die binnen NPOB traditioneel ontplooit.
Giftenwerving aankoop natuurgebieden binnen NPOB: eveneens record
De werking van NPOB blijkt niet alleen uit ledengroei 2020 en algemene ledendichtheid, maar ook bij de giften.
Voor alle projecten samen binnen NPOB was het totaal resultaat niet minder dan een recordbedrag 428 431,53 € waartegen niet minder dan 2929 individuele giften stonden. Als we hier rekening houden dat het werkingsgebied amper 7,68 % van de Vlaamse bevolking bedraagt dan zou dit naar Vlaamse schaal een totaal bedrag van giften van 5 569609€ opleveren.
Voor een bedrag van € 215 746 en 1099 giften werd in de gift direct verwezen naar de oproep in tijdschrift N&L ' Cadeau NPOB' of ' NPOB'. Dit naar aanleiding van onze fondsencampagne in het kader van jubileum 50 jaar NPOB. Het is duidelijk dat minstens de laatste groep van € 215 746 en 1099 giften direct gebonden zijn aan oproep Cadeau NPOB
Natuurpunt Oost Brabant viert haar 50 jarig jubileum met de Campagne 50 jaar later, 20 jaar verder. Vorig jaar werd in het kader van deze campagne een cadeau fondsenwerving gedaan. Het is de intentie van het bestuur NPOB om in 2021 een campagne voor te stellen in het kader van ons 50 jarig jubileum
Lid worden kan via onderstaande link: http://www.natuurpunt.be/steunen/lidmaatschap/inschrijven?recruiting_organisation_id=248512
Jubileumviering 50 jaar NPOB 1971-2021
Campagne 2021-2023: 50 jaar later en 20 jaar verder
Reserveer startdag zondag 19 september 2021
In 2021 viert Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap, haar 50-jarig bestaan.
Een uitvoerige geschiedenis van de Regionale tot 2011 (viering 40 jaar NPOB) kan de lezer terugvinden in het themanummer van toendertijd: klik hier
We zijn nu 10 jaar verder en starten een campagne over onze verwezenlijkingen in het verleden en de dromen die we koesteren over natuur in de toekomst: ‘Natuur en Landschap 50 jaar later en 20 jaar verder’.

Publieksstartdag viering 50 jaar NPOB: Zondag 19 september 2021
Startdag campagne op de weide van Rock Werchter


Een duidelijk overzicht van de jubileumcampagne vind je onder deze link: klik hier

Een toekomstperspectief Natuur en Landschap: 50 jaar later en 20 jaar verder vind je onder de link: klik hier
Beschermde data 2021 en volgende
Beschermde data 2021 binnen NPOB waarbij we vragen aan afdelingen, kernen en beheerteams om geen andere activiteiten te organiseren:
- Zaterdag 27 februari 2021: Algemene Vergadering NPOB
- Zondag 19 september 2021: Jubileum 50 jaar NPOB in Werchter waarop alle afdelingen uitgenodigd worden een stand op te stellen. 
- Vrijdag 1 oktober 2021: Verenigingsraad NPOB
- Zondag ... april 2022: Walk for Nature Hagelands Bos  ism NP Tielt-Winge en NP Aarschot
- Zondag 4 juni 2023: Walk for Nature  Hagelandse vallei  ism NP Holsbeek
Website Natuurpunt Oost-Brabant
Facebook Natuurpunt Oost-Brabant
Twitter Natuurpunt Oost-Brabant

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14 dagen (de 2de en de 4de vrijdag van de maand), behoudens extra edities.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuurpunt Oost-Brabant · Leuvensestraat 6 · Kessel-Lo 3010 · Belgium