Copy

Nieuwsbrief Natuurpunt Oost-Brabant - 5/11/2018
Verenigingsraad NPOB 2018

Verenigingsraad NPOB 9 november 2018 in Kampenhout
Uitnodiging:
De verenigingsraad is een succesvolle klassieker waar de afdelingen binnen NPOB samenkomen om hun werkingsprogramma voor het komende jaar te stroomlijnen en samen met de vrijwilligers van heel de regio een krachtig regionaal programma op poten te zetten. (zie link naar vorige verenigingsraden van de afgelopen jaren onder deze aankondiging). De laatste jaren schreef zowel de verenigingsraad als het jaarlijks symposium van NPOB geschiedenis door de grondslag te leggen van grensverleggende campagnes. Het Thema en de campagne 'Robuuste Valleisystemen' is daar een voorbeeld van. Voor 2019 wordt alles in gereedheid gebracht om de campagne 'Robuuste' naadloos te laten overvloeien in een campagne rond de betonstop en ontharding. En dit van theorie naar concrete realisaties in elke gemeente. 
Kortom de verenigingsraad en het jaarlijks symposium van NPOB zijn gebeurtenissen waar elkeen die met natuur en landschap in Oost-Brabant mee betrokken is aanwezig dient te zijn. We verwachten alleszins een vertegenwoordiging van elke afdeling en elk beheerteam.
Op de verenigingsraad van 9 november zullen we samen met Frederik Mollen nadenken hoe we zulke campagne vorm kunnen geven en bij het begin van de gemeentelijke legislatuur 2019-2024 vertalen naar de werking in elke gemeente. We bespreken ook beheerplannen en aankopen in het nieuwe natuurdecreet.
 
Programma Verenigingsraad Natuurpunt Oost Brabant, Regionale vereniging Natuur en Landschap in Oost-Brabant
 • 19u30: Onthaal
 • 20u00-21u15: Plenair
 • Deel 1: Plenair gedeelte
  • Voorstelling afdeling Kampenhout
  • Jaarprogramma en campagne robuuste valleien
  • Beheerplannen en aankopen in het nieuwe natuurdecreet
  • Betonstop en ontharding: Inleiding door Frederik Mollen
  • Cursussen en vormingsaanbod NP CVN: Inleiding door Iris Buedts
  • Free Podium: inspirerende voorbeelden die afdelingen willen tonen
 • 21u15-21u25: Pauze
 • Deel 2
 • 21u25-22u25: Workshops
  • Workshop 1: Verdere invulling laatste fase “robuuste valleien” en jaarprogramma 2019. Beheerplannen en aankopen in het nieuwe natuurdecreet
  • Workshop 2: Betonstop en ontharding, van concept naar concrete actie en praktijk in elk van onze gemeenten met Frederik Mollen
  • Workshop 3: Cursusprogramma 2019-2020 binnen Afdelingen NPOB met Iris Buedts
 • 22u25: Plenaire synthese en rondvraagi
 • 22u30: Gezellig napraten
 • 23u00: Einde
Afspraak: 19u30 tot 23u00
Park van Relst, Aarschotsebaan 128, 1910 Kampenhout

Inschrijven
Inschrijven moet niet, maar voor afdeling NP Kampenhout is het wel handig als ze ongeveer weten hoeveel mensen er komen. Inschrijven via e-mail: npob@natuurpunt.be
 
Verslag en sfeerbeeld  van de verenigingsraad 2017 Santro Lubbeek: klik hier
Verslag en sfeerbeeld van de verenigingsraad 2016 Blauwput Kessel-Lo: klik hier
Verslag en sfeerbeeld van de verenigingsraad 2015 Tremelo: klik hier

Oproep aan de afdelingen ivm jaarplanning 2019

Het najaar is het moment van het opmaken van de jaarplanning: 2019 wenkt. We kunnen elkaar hierbij helpen en ondersteunen.  

Heel wat afdelingen hebben hun focusactiviteiten al doorgegeven en die gaan we ook presenteren op de Verenigingsraad. Wie dat echter nog niet gedaan heeft, kan dat voor vrijdag 9 november nog doen en dan komen jullie activiteiten mee in het overzicht. Mailen naar: npob@natuurpunt.be
Het zijn deze activiteiten die we ook in de regionale planning en promotie opnemen  We stellen voor dat elke afdeling een  2-tal focusactiviteiten in deze planning inbrengt. Mag ook meer zijn. Liefst één in het voorjaar en één in het najaar. Bij voorkeur een grote publieksactiviteit die toont waarmee jullie bezig zijn en wat jullie op het terrein willen bereiken. Het zou leuk zijn als dit mee kadert in het lopend campagnethema rond robuuste valleien of betonstop. Elke vallei kan zo in de kijker gesteld kunnen worden. Hierbij kan ook de banner- tentoonstelling geplaatst worden. Vanuit NPOB geven wij aan die focusactiviteiten extra aandacht. Wij bundelen alle focus- en andere grote activiteiten en stellen het ontwerp-jaarprogramma 2019 voor op onze Verenigingsraad van 9 november 2018.
 
Zodoende willen vanuit NPOB samen met de afdelingen een stevig programma najaar 2018 en 2019 met de focusactiviteiten op de kaart te zetten en dit met een gegarandeerd kwaliteitsniveau en gespreid over heel het werkingsgebied. Het zijn deze activiteiten die in het tijdschrift Natuur en Landschap en onze andere mediakanalen (website, Facebook, nieuwsbrief) in het bijzonder in de kijker  worden gesteld.  Ook via de regionale nieuwsbrieven. Voor deze activiteiten kunnen de afdelingen ook beroep doen op NPOB voor regionale ondersteuning.

Voor al deze activiteiten geldt de regel dat NP-leden en hun gezin gratis kunnen deelnemen en niet-leden een bijdrage van € 5 betalen. Dit geldt strikt en is een voorwaarde voor de opname in de N&L kalender en de NPOB publiciteit. De ervaring leert dat dit een krachtig instrument is voor ledenwerving. Meer achtergrond, het richtkader en kalenderschema van de  focusactiviteiten vind je onder de link: Wat zijn regionale focusactiviteiten en wat is de Walk for Nature? | Natuurpunt Oost-Brabant

Jullie kunnen ook de cursussen, vormingsactiviteiten en andere grote publieksactiviteiten (zoals eetfestijnen, boomplanting enz) van jullie afdeling insturen zodat er in de regionale planning rekening mee kan gehouden worden. Op deze manier kunnen we regionaal en in elke streek elkaar versterken. In de planning  is nu reeds de natuurgidsencursus 2018-2019 in de Groene Vallei opgenomen. In 2019 voorjaar zal ook een natuurgidsencursus in Diest opgestart worden en voor het najaar wordt er een cursus voorzien binnen Velpe-Mene. Door dit nu in te brengen zullen we een mooi vormings- en cursusaanbod voor heel de regio kunnen voorstellen en de voorziene activiteit van jou afdeling ook versterken. Het zijn deze activiteiten die opgenomen zijn in deze planning die ook promotie krijgen via onze regionale kanalen (tijdschrift, nieuwsbrief, streeknieuwsbrief, website)
Het zou ook bijzonder leuk zijn als jullie nu reeds de datum en de locatie van jullie lokale ledenvergadering zouden kunnen meedelen.
 
Daarnaast plannen we ook een 2 tal regionale uitstappen voor de beheerteams binnen het werkingsgebied van NPOB. Wie suggesties heeft of iets aan zijn collegae te tonen heeft geeft ook een seintje;
Tegen de verenigingsraad van 9 november willen we een concrete aanzet van een programma voorleggen en samen met jullie bespreken. Reageer daarom per kerende en stuur nu reeds je voorgestelde grote activiteiten naar npob@natuurpunt.be.

Binnen NPOB is er ook een taakgroep rond het thema Robuuste valleisystemen. Als je hieraan wil meewerken of je hebt suggesties voor infoavonden rond dit thema, neem contact op met Christine Daenen, npob@natuurpunt.be of 016 25 25 19.
 
Planning: Best geen grote activiteiten in een verlengd weekend zoals Pasen (21 april 2019), Hemelvaart (donderdag 30 mei 2019) als Pinksteren (zondag 9 juni 2019)
 
Belangrijke data NPOB 2018 - 2019:
 • Vooreerst is de verenigingsraad op vrijdag 9 november 2018 waarop we alle vrijwilligers en vertegenwoordigers van de afdelingen en beheerteams verwachten die doorgaat op vrijdag om 20u in Kampenhout in zaal Park van Relst.
 • Zaterdag 24 en zondag 25 november 2018: Dag van de Natuur
 • Zaterdag 1 december 2018: Algemene Vergadering Natuurpunt Vlaanderen
 • Zaterdag 23 februari 2019: Algemene Vergadering NPOB. Reserveer nu deze datum. Wie erbij was vorig jaar zal ongetwijfeld ook in 2018 deze activiteit willen bijwonen en wie het vorig jaar gemist heeft, heeft nu een nieuwe kans.
 • Zaterdag 20 april 2019: Algemene Vergadering Natuurpunt Vlaanderen
 • Zaterdag 8 juni 2019: Beheerteamdag Vlaanderen
 • Zaterdag en zondag 22 en 23 juni 2019: Expeditie Natuurpunt
 • Vrijdag en zaterdag 30 en 31 augustus 2019: Nacht van de Vleermuis
 • Vrijdag 15 november 2019: Verenigingsraad NPOB
 • Zaterdag en zondag 23 en 24 november 2019: Dag van de Natuur

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14 dagen (de 2de en de 4de vrijdag van de maand), behoudens extra edities.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuurpunt Oost-Brabant · Leuvensestraat 6 · Kessel-Lo 3010 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp