Copy

Nieuwsbrief Natuurpunt Oost-Brabant - 17/09/2018
Verenigingsraad NPOB 2018

Verenigingsraad NPOB 9 november 2018 in Kampenhout
Uitnodiging:
De verenigingsraad is een succesvolle klassieker waar de afdelingen binnen NPOB samenkomen om hun werkingsprogramma voor het komende jaar te stroomlijnen en samen met de vrijwilligers van heel de regio een krachtig regionaal programma op poten te zetten. (zie link naar vorige verenigingsraden van de afgelopen jaren onder deze aankondiging). De laatste jaren schreef zowel de verenigingsraad als het jaarlijks symposium van NPOB geschiedenis door de grondslag te leggen van grensverleggende campagnes. Het Thema en de campagne 'Robuuste Valleisystemen' is daar een voorbeeld van. Voor 2019 wordt alles in gereedheid gebracht om de campagne 'Robuuste' naadloos te laten overvloeien in een campagne rond de betonstop en ontharding. En dit van theorie naar concrete realisaties in elke gemeente. 
Kortom de verenigingsraad en het jaarlijks symposium van NPOB zijn gebeurtenissen waar elkeen die met natuur en landschap in Oost-Brabant mee betrokken is aanwezig dient te zijn. We verwachten alleszins een vertegenwoordiging van elke afdeling en elk beheerteam.
Op de verenigingsraad van 9 november zullen we samen met Frederik Mollen nadenken hoe we zulke campagne vorm kunnen geven en bij het begin van de gemeentelijke legislatuur 2019-2024 vertalen naar de werking in elke gemeente. 
 
Programma Verenigingsraad Natuurpunt Oost Brabant, Regionale vereniging Natuur en Landschap in Oost-Brabant
 • 19u30: Onthaal
 • 20u00-21u15: Plenair
 • Deel 1: Plenair gedeelte
  • Voorstelling afdeling Kampenhout 15’
  • Jaarprogramma en campagne robuuste valleien
  • Betonstop en ontharding: Inleiding door Frederik Mollen
  • Cursussen en vormingsaanbod NP CVN: Inleiding door Iris Buedts
  • Free Podium: inspirerende voorbeelden die afdelingen willen tonen
 • 21u15-21u25: Pauze
 • Deel 2
 • 21u25-22u25: Workshops
  • Workshop 1: Verdere invulling laatste fase “robuuste valleien” en jaarprogramma 2019
  • Workshop 2: Betonstop en ontharding, van concept naar concrete actie en praktijk in elk van onze gemeenten met Frederik Mollen
  • Workshop 3: Cursusprogramma 2019-2020 binnen Afdelingen NPOB met Iris Buedts
 • 22u25: Plenaire synthese en rondvraagi
 • 22u30: Gezellig napraten
 • 23u00: Einde
Afspraak: 19u30 tot 23u00
Park van Relst, Aarschotsebaan 128, 1910 Kampenhout
 
Verslag en sfeerbeeld  van de verenigingsraad 2017 Santro Lubbeek: klik hier
Verslag en sfeerbeeld van de verenigingsraad 2016 Blauwput Kessel-Lo: klik hier
Verslag en sfeerbeeld van de verenigingsraad 2015 Tremelo: klik hier
Planning 2019 afdelingen en NPOB
De zomerhitte heeft een ding duidelijk gemaakt. Het symposium in februari 2017 van Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap vzw (zie de presentaties  o.m. van prof Patrick Willems, Prof Gert Verstraeten en Prof Johan Eyckmans, en onze campagne waar we 2 jaar rond werken tot juni 2019 rond het thema: 'werken aan een robuust landschap en functionerende valleisystemen met het oog op klimaatbuffering en versterking van de biodiversiteit' was een schot in de roos.
Presentaties en achtergrond symposium: klik hier.
Ondertussen hebben we ook een reeks activiteiten, banners en folders rond deze campagne ontwikkeld.  (klik hier)
De bannerset bestaat uit een reeks algemene thematische banners rond klimaatbuffering en biodiversiteit in valleien en dan per vallei 2 banners. Met deze banners kan bij een activiteit op verschillende plaatsen in het werkingsgebied gelijktijdig een mooie tentoonstelling opgezet worden. Aan te vragen bij npob@natuurpunt.be of 016/252519 (Christine). Voor elke vallei is er ook een bijkomende folder ontwikkeld of in ontwikkeling.
Voor een reeks valleien zijn er in de komende periode tot eind juni 2019 nog activiteiten voorzien. Oproep aan de afdelingen om tijdig hun activiteiten door te geven aan npob@natuurpunt.be.

Vanuit NPOB proberen we samen met de afdelingen een stevig programma najaar 2018 en 2019 met de focusactiviteiten op de kaart te zetten en dit met een gegarandeerd kwaliteitsniveau en gespreid over heel het werkingsgebied. In het tijdschrift Natuur en Landschap en onze andere mediakanalen (website, Facebook, nieuwsbrief) worden deze focusactiviteiten bijzonder in de kijker gesteld en kunnen de afdelingen ook beroep doen op NPOB voor regionale ondersteuning.

Oproep aan de afdelingen, beheerteams en werkgroepen om nu reeds en alleszins voor eind september  focusactiviteiten en andere grote activiteiten door te mailen aan npob@natuurpunt.be. Indien mogelijk activiteiten meekaderen in ons thema, dan geven wij die extra aandacht en kunnen we daar ook onze tentoonstelling plaatsen. Wij bundelen alle focus- en andere grote activiteiten en stellen het jaarprogramma 2019 voor op onze Verenigingsraad van 9 november 2018.
Regel is dat Leden en hun gezin gratis kunnen deelnemen aan deze focusactiviteiten en niet-leden een bijdrage van € 5 betalen. Dit geldt strikt voor de activiteiten die we opnemen in de kalender van de focusactiviteiten.
Jullie kunnen ook de cursussen, vormingsactiviteiten en andere grote publieksactiviteiten vanuit de planning van de afdelingen, werkgroepen en beheerteams insturen zodat er in de regionale planning rekening mee kan gehouden worden. In de planning is nu reeds de natuurgidsencursus 2018-2019 in de Groene Vallei opgenomen. Het zijn deze activiteiten die opgenomen zijn in deze planning die ook promotie krijgen via onze regionale kanalen (tijdschrift, nieuwsbrief, streeknieuwsbrief, website)
Richtkader en kalenderschema focusactiviteiten: Wat zijn regionale focusactiviteiten en wat is de Walk for Nature ? | Natuurpunt Oost-Brabant
 
Wij hebben ook een taakgroep rond het thema van onze riviervalleien. Als je hieraan wil meerwerken of je hebt suggesties voor infoavonden rond dit thema, neem contact op met Christine Daenen, npob@natuurpunt.be of  016 25 25 19.

Belangrijke data NPOB najaar 2018 - 2019:
 • Vooreerst is de verenigingsraad op vrijdag 9 november 2018 waarop we alle vrijwilligers en vertegenwoordigers van de afdelingen en beheerteams verwachten die doorgaat op vrijdag om 20u in  Kampenhout in zaal Park van Relst. Reserveer deze datum.
 • Donderdag 18 oktober 2018: Provinciale Ronde NP
 • Zaterdag 23 februari 2019: Algemene Vergadering NPOB. Reserveer nu deze datum. Wie er bij was vorig jaar zal ongetwijfeld ook in 2018 deze activiteit willen bijwonen en wie het vorig jaar gemist heeft heeft nu een nieuwe kans.
N&L2018/3: Betonstop vandaag!
N&L in actie: 36° C warm en grote droogte klik hier

Nood aan betonstop nu…: Natuurpunt lanceert Betonrapport klik hier
Natuurpunt lanceert Betonrapport voor Vlaamse steden en gemeenten
In Vlaanderen verdwijnt er elke dag 6 hectare onder het beton. In geen enkele Europese regio wordt zo kwistig met open ruimte omgesprongen. Dat dreigt onze regio haast onleefbaar te maken: steden als hitte-eilanden, gebrek aan infiltratiemogelijkheden voor water, piekafvoer bij onweersbuien, verbrokkeld landschap zonder streekidentiteit en natuurgebieden herleid tot snippers, veel fileleed, torenhoge infrastructuurkosten en een ongezonde leefomgeving tot gevolg. Geheel terecht heeft de Vlaamse regering de intentie uitgesproken – tot op dit ogenblik zonder harde maatregelen om het te realiseren – voor een betonstop tegen 2040. Om die vrome intentie waar te maken zal elke overheid en elk gemeentebestuur de komende legislatuur inspanningen moeten leveren. Met het betonrapport wil Natuurpunt het probleem in kaart brengen per gemeente en de Natuurpunt-afdelingen en bewuste burgers handvaten geven om hier concreet rond te werken.
Natuurpunt Oost Brabant maakt hiervan een prioritair werkingsthema dat in eerste instantie perfect gekoppeld kan worden aan de lopende campagne: Robuuste valleisystemen voor klimaatbuffering en versterking biodiversiteit.
Meer lezen: klik hier (pdf)
Focusactiviteiten zijn gratis voor leden van Natuurpunt. Aan niet-leden wordt vanaf 2017 een bijdrage gevraagd van € 5 p.p. Kinderen nemen gratis deel.
Hieronder vinden jullie een reeks topactiviteiten, waar getoond wordt wat Natuurpuntwerking in de praktijk betekent.
Zaterdag 22 september 2018
Dag van de Molenberg in Betekom
Kom naar de derde benefiet ten voordele van de oude molen op de Betekomse Molenberg! Natuurpunt Begijnendijk heeft je steun nodig om dit unieke monument - de middeleeuwse ijzerzandstenen ruïne van een windmolen - te restaureren als uitkijktoren over de Demervallei. Nu de plannen op tafel liggen, geven we
iedereen de kans om ons te steunen door ... te komen feesten.
Want dit is één van de grote echte buurtfeesten in de streek, met een 800-tal bezoekers vorig jaar en een gevarieerd programma.
Buren, dorpelingen en levensgenieters zijn dit jaar weer welkom voor de gezellige openluchtbar, live optredens (7 artiesten en bands), kampvuur en een sfeervol verlichte ruïne. De ambachtenmarkt wordt uitgebreid en er is doorlopend een outdoor-restaurant met vers bereide lekkernijen op houtvuur door Daniël Vanbossche, chef van de gesmaakte ‘Vegetarische ontdekking’.
Het molenaarsbuffet in het parkgebied wordt wegens groot succes uitgebreid naar 150 deelnemers.
Verwacht een uitgebreid bourgondisch veggie buffet dat iedereen kan bekoren, in een unieke setting: aan de voet van de molenruïne, in het natuurgebied, onder een sfeervolle shelter en mét het nodige vuurwerk. Letterlijk! Alle gerechten worden namelijk ter plaatse gebakken of gegrilld op houtgestookte barbeques, heksenketels, oven en Oklahoma.
Naast vuur speelt ook graan een centrale rol, want beiden verwijzen naar de boeiende geschiedenis van het unieke monument dat we als uitkijktoren willen restaureren.
Weetje: één van de recepten blijkt meer dan 500 jaar oud te zijn en stamt dus uit de ontstaansperiode van de molen.
Alle info over het molenaarsbuffet vind je op de facebookpagina Natuurpunt Begijnendijk - evenement ‘Molenaarsbuffet 2018’ of via mail
naar npeetdag@hotmail.com.
Kom mee proeven van de authentieke sfeer van de molenruïne en de omliggende natuur en steun zo de restauratie van de ruïne.

Programma:
 • 12u00-15u00: molenaarsbuffet (max. 150 deelnemers). Info en inschrijven: npeetdag@hotmail.com
 • Vanaf 15u00: bar & snacks, ambachten- en streekmarktje
 • Sfeervolle optredens, o.a.:
  • Hamaril Folkband
  • DC Snakebuster - one man blues band
  • Autumn Chills - rock’n blues classics tot in de late uurtjes
  • more TBA,…
 • Vanaf 19u00: zonsondergang, molenruïne sfeervol belicht, kampvuur
Plaats: oude ruïne, Molenberg, Molenweg, Betekom
Parking: grote weide aan de Willekenslaan
Info: facebook Natuurpunt Begijnendijk: klik hier
Zondag 30 september 2018
Vergeten parels in Lovenjoel (Bierbeek)
Opgepast: Deze focusactiviteit was oorspronkelijk gepland op zondag 23 september maar is verschoven naar zondag 30 september

Lovenjoel is een deelgemeente van Bierbeek. Lovenjoel lag aan de Romeinse heirbaan Keulen-Boulogne. Nu wordt ze doorsneden door de drukke Tiensesteenweg en de spoorlijn Leuven-Tienen. In het noorden grenst ze aan de Hagelandse heuvel van Pellenberg.
Landschappelijk wordt Lovenjoel sterk bepaald door de vallei van de Molenbeek. In de vallei van Molenbeek op de grens van Lovenjoel en Pellenberg ligt het prachtige Natuurpunt-reservaat Koebos/Langebos met zijn soortenrijke hooilanden en mooie eiken- en elzenbroekbossen, waar sinds enkele jaren de bever huist. Langs de Bruulbeek, een uitloper van de Molenbeek, ligt het gemeentelijk Bruulbos, eveneens een Europees beschermd natuurgebied. De kapel van Sint-Ermelindis herinnert hier aan deze streekheilige die een verwant zou geweest zijn van Pepijn van Landen (7e eeuw).
Het centrum van Lovenjoel wordt omarmd door twee historische kasteelparken: het Groot Park of Salve Mater en het Klein Park of Ave Regina. Deze parken zijn het jachtgebied van o.m. de ingekorven vleermuis, die een unieke kolonie heeft in de kerk van Lovenjoel, en van de grootoorvleermuis. De Ingekorven vleermuis is een beschermde soort in het kader van de Europese habitatrichtlijn waarvoor de hoogste bescherming geldt en die ook door alle overheden moet gegarandeerd worden. Daarnaast herbergen deze parken een prachtige verzameling parkbomen met een hoge dendrologische waarde.
Lovenjoel: meer dan de moeite waard om te ontdekken, zijn landschap, zijn natuurgebieden en zijn historie.

Afspraak: Sint-Lambertuskerk van Lovenjoel, Stationsstraat. Geleide wandelingen om 13u30, 14u00, 14u30.
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70
Zondag 7 oktober 2018
Natuurmagie en heksen in natuurgebied Rozendaalbeekvallei, Vissenaken (Tienen)
Thematische familiewandeling. Voor jonge en oudere heksen, mannelijk en vrouwelijk, verkleed of niet verkleed, met of zonder bezem.
Opgelet bij het landen met de bezem, het kan modderig zijn… best laarzen of wandelschoenen voorzien.
Wat mag je verwachten?
Een leuke wandeling voor groot en klein met als thema natuurmagie en heksen.
Van welk hout maakt een heks haar bezem? Of haar toverstaf?
Kunnen heksen echt vliegen? Of zien heksen ze vliegen?
Waarom hebben de heksen een kat? Kunnen heksen goed koken?
Dit en nog veel meer kom je te weten als je het durft om met heksen op pad te gaan.
Inschrijven: voor eind september! Dan kan je na de wandeling gratis genieten van een heksen-brouwsel bij het heksenvuur.
Natuurgids: Magda Roosbeek, magda@stage-power.com
Afspraak: 14u00, Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
Info: Magda Roosbeek en Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be
Zondag 14 oktober 2018
Boomgaardfeest in Roosbeek (Boutersem)
In het hart van Roosbeek heeft Natuurpunt een hoogstamboomgaard aangeplant, met een brede verscheidenheid aan lokale variëteiten fruit. Te samen met het omliggend struweel biedt hij ook een uniek habitat aan koesterburen zoals eikelmuis, steenuil en geelgors, en aan vele wintergasten die er een welkome tafel vinden in de donkere maanden.
Maak kennis met oude fruitrassen, de historiek en natuurwaarde van de hoogstamboomgaard, en geniet mee van heerlijk Natuur.appelsap.
De boomgaard is opengesteld voor het grote publiek, en doorlopend te bezoeken tussen 14u en 18u. De auto parkeer je aan de kerk te Roosbeek. Voor de kinderen is er een kinderactiviteit voorzien.
Afspraak: vanaf 14u00, Heulingenstraat, Roosbeek (Boutersem)
Info: Walter Troost, 016 73 42 79, walter.troost@gmail.com

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14 dagen (de 2de en de 4de vrijdag van de maand), behoudens extra edities.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuurpunt Oost-Brabant · Leuvensestraat 6 · Kessel-Lo 3010 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp