Copy

Nieuwsbrief Natuurpunt Oost-Brabant - 12/03/2019

Robuuste valleisystemen
Visie natuur Hagelandse vallei

Lezing Tobias Ceulemans
Donderdag 14 maart 2019 - Kloosterhof St.-Pieters Rode (Holsbeek)

Lezing Visie op natuurontwikkeling in de Hagelandse Vallei

Spreker: Tobias Ceulemans
Afspraak: 20u00, Kloosterhof Kerkplein 1, St.-Pieters Rode
In een cyclus van 5 lezingen wordt door Natuurpunt Oost Brabant, Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap een samenhangend overzicht gegeven over de kansen en mogelijkheden die onze riviervalleien bieden voor klimaatbuffering en versterking biodiversiteit. We verwelkomen je graag op de nog volgende lezingen. Voor NP- leden is de deelname aan deze lezingen gratis. Niet-leden betalen €5. Inschrijven op voorhand is niet strikt noodzakelijk maar wordt wel op prijs gesteld: npob@natuurpunt.be

Op donderdag 14 maart is de Hagelandse vallei aan de beurt. Tobias Ceulemans is een wetenschapper met scherp inzicht en is een begenadigd spreker die een visie op de natuurontwikkeling in de Hagelandse vallei zal ontvouwen. De Hagelandse vallei met natuurgebieden zoals de Spicht en Dunbergbroek is een topgebied qua biodiversiteit met hoogwaardige Europese Natuur. Deze valt onder de Europese bescherming van de Habitatrichtlijn. Door Natuurpunt Beheer wordt een 1° Life project rond natuurherstel Hageland afgerond. Hierin speelt de Hagelandse vallei een belangrijke rol. Tal van unieke leefgemeenschappen werden terug in volle glorie hersteld. Ze worden nu in het programma van natuurbeheer van Natuurpunt opgenomen. Maar de Hagelandse vallei als samenhangend complex is meer dan de som van de individueel beheerde natuurpercelen: door herstel van de waterhuishouding voor de ganse vallei, door een samenhangend beleid voor heel de vallei met terug veenontwikkeling en herstel van venige soortenrijke en waterrijke graslanden en broekbossen kan ook een bijdrage geleverd worden aan de koolstofopslag en dus aan de mitigatie in het kader van de klimaatproblematiek. Mits een goed beleid gericht op de vallei als een samenhangend complex heeft deze vallei ook een belangrijke rol te vervullen als klimaatbuffer. In een tijd dat de klimaatproblematiek om maatregelen schreeuwt zijn hier opportuniteiten om via natuurversterking en verhoging van de biodiversiteit ook de klimaatproblematiek aan te pakken zowel in de sfeer van opslag van koolstof en dus mitigatie als in de sfeer van klimaatadaptatie.
Thomas Ceulemans heeft hier een onderbouwde, duidelijke en uitgesproken mening over die hij op deze lezing zal presenteren.
Zie ook: N&L in actie 2019/1: Grenzen verleggen in de gemeenten
: klik hier
Focusactiviteiten zijn gratis voor leden van Natuurpunt. Aan niet-leden wordt vanaf 2017 een bijdrage gevraagd van € 5 p.p. Kinderen nemen gratis deel.
Zondag 17 maart 2019
Focusactiviteit: Engels plein en Keizersberg, what’s in a name?
Zondag 17 maart bezoeken we 2 verschillende plaatsen die én nauw verbonden zijn én toch elk een wereld apart vormen: het Engels plein en de Keizersberg te Leuven. Onder de leiding van o.a. Sophie Coremans voor Natuurpunt en Ramon Kenis van het Leuvens Historisch Genootschap verkennen we eerst het Engels plein en zijn evolutie van begroeide helling over spoorwegberm tot de achterpoort van pakhuizen en fabrieken. Daarna beklimmen we de Keizersberg, ooit verblijfplaats van tempeliers en Brabantse hertogen. Verneem ook waarom het Engels plein die naam pas kreeg in de 19de eeuw en waarom de Keizersberg wel Keizersberg heet maar geen Caesarsberg, zoals het genoemd wordt door de, in dit geval, weinig bescheiden Leuvenaars. Dat alles vermengd met de geschiedenis van de Leuvense vaartkom waar wijngaarden en boomgaarden de concurrentie aangingen met bierbrouwerijen en waar de geboorteplaats is van de grootste brouwer ter wereld.”
Afspraak: 14u00, plein voor ‘Entrepot’, Havenkant, Leuven
Gidsen: Sophie Coremans voor Engels Plein en  LHG i.v.m. Keizersberg.
Organisatie: Samenwerking Natuurpunt Leuven, Werkgroep Natuur & Erfgoed van NPOB en het Leuvens Historisch Genootschap
Info: Yves Vanden Bosch (+32 478 50 90 06; yves.vanden.bosch@skynet.be)

Afbeelding: Zicht uit 1595 op de burcht op de Keizersberg, Leuven

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14 dagen (de 2de en de 4de vrijdag van de maand), behoudens extra edities.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuurpunt Oost-Brabant · Leuvensestraat 6 · Kessel-Lo 3010 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp