Copy
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van Scoutingregio Amsterdam-Amstelland en het Talent Management Team.

Nieuwsbrief 6 - juni 2011

Training Veiligheid en intimiteit

Eerder meldden we in de nieuwsbrief dat er op woensdagavond 15 juni en woensdagavond 29 juni rond het thema veiligheid en intimiteit een interactieve training van twee avonden aangeboden wordt in het Scoutcentrum, Princesselaan 6 in Amstelveen. De training is geschikt voor zowel leidinggevenden als bestuursleden. Na afloop van de training zijn veiligheid en intimiteit tastbare zaken voor je geworden en kun je het onderwerp bespreekbaar maken binnen je groep. De training wordt gegeven door Scoutingtrainers die ervaring hebben in het geven van deze training aan Scoutinggroepen.

De training gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 20. Aanmelden kan nog door € 10,00 over te maken naar girorekening 8221360 t.n.v. S. Smeehuijzen onder vermelding van je naam, groepsnaam en Training veiligheid


Overstaptraining


Op 15 en 22 mei hebben in totaal 60 mensen de overstap gemaakt van bevoegd naar gekwalificeerd leidinggevende. De training bestaat uit twee modules, Scouting Academy en het nieuwe spelaanbod. Oftewel: wat is nieuw en veranderd. Overstaptrainingen worden overal in het land gegeven en hier vind je een verslag en foto’s van een vergelijkbare training in de regio ZON.

Op zaterdag 8 oktober van 10.00 en 17.00 uur en zaterdag 5 november, tijdens de ODIE, kun je de overstaptraining volgen. Op 8 oktober staat vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar. Je krijgt een dag training, een badge en een lekkere lunch voor € 10,00. Tijden voor 5 november worden later bekend gemaakt. Per training is er ruimte voor 50 deelnemers.

Om je aan te melden voor de overstaptraining van 8 oktober maak je voor 1 oktober € 10,00 over naar girorekening 8221360 t.n.v. S. Smeehuijzen onder vermelding van je naam, groepsnaam en Overstaptraining.


Kamptraining groot succes!

 Kamptraining juni 2011

In het Hemelvaartweekend hebben 19 piraten hun kampbevoegdheid behaald! De deelnemers, afkomstig van 7 verschillende groepen, hebben vier dagen lang training gevolgd om hun kennis uit te breiden en vaardigheden op te doen of bij te spijkeren. Het doel? Op verantwoorde wijze een kamp met jeugdleden kunnen leiden.

Onderwerpen waren onder andere het kiezen van een accomodatie, het maken van een kampprogramma, voedsel op kamp, koken op verschillende soorten branders en tochttechnieken.

Op dit moment staat geen volgende kamptraining gepland. Als jij ook belangstelling hebt voor het volgen van een kamptraining, meld je dan bij het TMT. Bij voldoende animo organiseren we een volgende training.

Regiospeldag
Welpen 14 mei


Waterbeestjes zoeken

Zaterdag 14 mei was de Regiospeldag voor Welpen rond het Scoutcentrum in Amstelveen. Precies 100 jongens en meisjes van acht groepen speelden de hele dag spellen in de jungle en leerden deze zo goed kennen.

Van waterbeestjes zoeken in slootwater tot het bedenken van spannende verhalen, van renspellen tot knutsels. Er was vanalles te doen.

De volgende Regiospeldag is op zaterdag 2 juni 2012. De organisatie hoopt dan op 200 deelnemende jeugdleden. Houd de datum vrij!


Spannende verhalen vertellen

Scouting Wartburg hét goede doel
 

Atletiekvereniging AV Atos uit Amsterdam-Noord organiseert op 4 september 2011 voor de tiende keer de 30 van Amsterdam-Noord, een hardloopwedstrijd over dertig km als voorbereiding op de Amsterdam Marathon die in oktober gehouden zal worden.
 
Ieder jaar dat de 30 van Amsterdam-Noord plaatsvindt, wordt er door het bestuur van AV Atos een vereniging of stichting uit de regio als goed doel naar voren geschoven. In het kader van dit initiatief kunnen de deelnemers bij de voorinschrijvingen van de wedstrijden een bedrag doneren. Dit keer is Scouting Wartburg door AV Atos tot het goede doel gekozen.
 
De opbrengst van de donaties bij de sponsorloop zal ten goede komen aan de Wartburggroep. In ruil daarvoor zullen zij een bijdrage leveren door onder andere te helpen bij de verzorgingsposten tijdens de wedstrijden.
 
Lees meer over de komende wedstrijd op www.30vanamsterdamnoord.nl.
 
 

Basistraining januari 2012

In januari 2012 vindt de volgende basistraining plaats. Deze basistraining is alleen toegankelijk voor mensen die minimaal een jaar ervaring hebben als leidinggevende. Als je  minimaal een jaar ervaring hebt, de basistraining met goed gevolg afrondt, inclusief huiswerk en stage, dan raak je gekwalificeerd volgens de nieuwe normen die gelden vanaf de introductie van Scouting Academy in 2011. De introductieavond is, naar keuze van de deelnemer, op dinsdag 25 oktober of woensdag 2 november. De basistraining vindt plaats op zaterdag 28 en zondag 29 januari 2012.

In 2010 en 2011 is door het TMT drie keer een basistraining ‘oude stijl’ aangeboden. In deze trainingen werden de richtlijnen gevolgd van vóór Scouting Academy. Per editie van de training is de inhoud en vorm steeds verder aangepast naar de ontwikkeling van Scouting Academy. We zijn nu op het punt gekomen dat de basistraining onvoldoende gelegenheid biedt om te voldoen aan de leerdoelen die binnen Scouting Academy gesteld worden aan nieuwe leidinggevenden.

Jeugdleden die doorstromen als leiding of nieuwe leidinggevenden (minder dan een jaar ervaring) zullen vanaf nu binnen de eigen groep begeleid en opgeleid moeten worden. Doel is het behalen van de kwalificatie voor leidinggevende. De ‘kwalificatie’ vervangt de oude ‘erkenning’ of ‘bevoegdheid’. Voor vragen hierover neem je contact op met de praktijkbegeleider binnen je groep.

Ben je zo vaardig of ervaren dat je van mening bent dat een volledig trainingstraject voor jou niet nodig is, dan kun je met de praktijkbegeleider binnen je groep praten over een alternatieve trainingsroute.

Klussen in het regiogebouw

Zaterdag 11 juni tussen 9.30 en 17.00 uur wordt in het Scoutcentrum in Amstelveen, het gebouw waar vergaderingen, trainingen en andere regionale activiteiten plaatsvinden, weer hard gewerkt. Het gebouw is verbouwd. Het sanitair is vervangen en er is een prachtige keuken geplaatst. Er ligt een nieuwe vloer in de gang en de keuken. En er zijn talloze kleine veranderingen die niet zo in het oog springen. Omdat met het grote werk de klus natuurlijk nog lang niet geklaard is en er (onder andere) nog volop geschuurd, geschilderd en gepoetst moet worden, zijn we op zoek naar handige klussers en vlijtige poetsers die op zaterdag 11 juni een dag willen helpen.

De klussen die op de agenda staan voor zaterdag zijn onder andere het vervangen van TL-balken op hoogte, plafondplaten plaatsen en grof vuil verzamelen en wegbrengen. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd.

Kom je helpen, mail dan naar het regiobestuur.
 

Home Hospitality: Gastgezinnen gezocht!

Na de Wereld Jamboree in Zweden komen 800 scouts uit Groot-Brittannië naar Nederland voor Home Hospitality. Zij verblijven van 7 t/m 12 augustus 2011 in Nederland om kennis te maken met ons land. Vind je het als gezin leuk om in die week 2 (of meer) scouts in huis te nemen en hen wegwijs te maken in de Nederlandse cultuur en het dagelijkse leven in Nederland? Schrijf je dan in als gastgezin via het inschrijfformulier in Scouts Online! 

Meer informatie over Home Hospitality vind je op de website. Vragen of opmerkingen kun je mailen naar hoho@wj2011.scouting.nl.

Medewerkers
materiaaldienst
Scout-In gezocht

De Scout-In vindt plaats van vrijdagavond 16 tot en met zondag 18 september 2011 op landgoed Velder in Boxtel. Het wordt een te gek festival en dit jaar kunnen de deelnemers er meer dan ooit van alles opsteken en van elkaar leren. Het thema is Grow2continue! Overdag zijn er uitdagende activiteiten en 's avonds spetterende feesten. Een fantastisch evenement waar je zeker bij wil zijn, als deelnemer of als medewerker!

De materiaaldienst is tijdens het evenement verantwoordelijk voor de levering van middelen die medewerkers nodig hebben om een geslaagd evenement neer te zetten. Medewerkers van de materiaaldienst zorgen voor het inventariseren, verzamelen en uitleveren van producten. Tijdens de voorbereiding en tijdens het evenement.

Als medewerker naar de Scout-In betekent 10 dagen een leuk kamp, waarbij jij je absoluut niet hoeft te vervelen! Deelnemers staan ’s avonds in de feesttent te feesten, maar dat kan als medewerker ook! Je doet leuke contacten op en je leert hoe de organisatie werkt van een groot evenement. Lijkt het je leuk om mee te gaan als medewerker materiaaldienst of in een andere functie? Ga dan snel naar: https://scout-in.scouting.nl/medewerker

Wil je meer informatie over meewerken bij de materiaaldienst? Dan kun je contact opnemen met Gerda Doorlag (Scouting Frankendael)
 

Praktijkbegeleiders-
contactavond
20 juni

Maandag 20 juni om 20.00 uur is de eerste Praktijkbegeleiderscontactavond (PBC). Tijdens de PBC is er aandacht voor de stappen die binnen elke groep gezet kunnen worden om Scouting Academy, de nieuwe manier van deskundigheidsbevordering, te starten in de eigen groep.

Het opleiden, begeleiden en beoordelen van vrijwilligers binnen de eigen groep gaat in grote mate de start- en programmatrainingen zoals we die kenden tot 2010 vervangen. Tijdens de PBC hoor je hier meer over.

Praktijkbegeleiders die naar de contactavond komen, gaan naar huis met middelen om in de eigen groepspraktijk aan de slag te gaan.

In deze uitgave

 • Training Veiligheid en intimiteit
 • Overstaptraining
 • Kamptraining groot succes!
 • Regiospeldag Welpen 14 mei
 • Klussen in het regiogebouw
 • Scouting Wartburg hét goede doel
 • Home Hospitality Gastgezinnen gezocht!
 • Medewerkers materiaaldienst Scout-In gezocht
 • Basistraining januari 2012
 • Praktijkbegeleiderscontactavond 20 juni
 • Vacatures

Agenda 2011


Woensdag 15 en 29 juni 
Training veiligheid en intimiteit
Voor alle vrijwilligers uit de regio

Zaterdag 1 oktober
Regionale zwemwedstrijden
Voor jeugdleden van 7 en ouder

Zaterdag 8 oktober 10.00 - 17.00 uur
Overstaptraining van bevoegd naar gekwalificeerd
Voor bevoegde leidinggevenden

Dinsdag 11 oktober 19.30 - 22.30u
Speltakoverleg Bevers
Voor beverleiding
Woensdag 12 oktober 19.30 - 22.30u
Speltakoverleg Welpen
Voor welpenleiding
Donderdag 13 oktober 19.30 - 22.30u
Speltakoverleg Scouts
Voor scoutsleiding
Dinsdag 25 oktober en woensdag 2 november 19.30 - 22.30u
Introductieavond behorend bij de basistraining in januari
Voor leidinggevenden met minimaal 1 jaar ervaring
Als deelnemer mag je zelf kiezen welke avond je komt

Zaterdag 5 november
ODIE 2011
Voor alle kaderleden

Zaterdag 5 november
Overstaptraining van bevoegd naar gekwalificeerd
Voor bevoegde leidinggevenden

Zaterdag 26 en zondag 27 november
Explorerbegeleidersweekend (EBW)
Voor explorerbegeleiders

 

Agenda 2012


Zaterdag 28 en zondag 29 januari
Basistraining
Voor leidinggevenden met minimaal 1 jaar ervaring
Zaterdag 2 juni 10.00 – 15.00 uur
Regiospeldag
Voor welpen (alle 7 tot 11-jarigen)
 

Vacatures

De vacatures van de vorge nieuwsbrief zijn nog actueel. Hieronder worden ze herhaald.

Regiocoach
Het regiobestuur is op zoek naar geschikte kandidaten voor het vervullen van de rol van regiocoach(es). Als regiocoach ondersteun je groepen bij het versterken van hun groep op het proces van groepsontwikkeling aan de hand van een methodiek. Dit doe je samen met een senior coach met wie je een intake verzorgt bij de groep. Na de intake worden er bij de leden en ouders van de groep onderzoeken in gang gezet, waarvan je de uitkomsten in een presentatie verwerkt. Daarna wordt de groep begeleid bij het opstellen van een plan om datgene wat goed gaat te behouden en datgene wat de aandacht verdient, te ontwikkelen. Als regiocoach heb je hierbij een ondersteunende en stimulerende rol. Vervolgens zal er na 3, 6 en 12 maanden, en daarna jaarlijks, met de groep contact
worden gezocht om te kijken waar verdere ondersteuning gewenst is en wat er al is gerealiseerd. Vanuit deze regionaal en landelijk opererende groep wordt er regelmatig afgestemd op de ontwikkelingen binnen Groepsontwikkeling en gekeken naar de wijze waarop zowel algemeen als individueel de effecten van de ondersteuning kunnen worden vergroot.

Heb je interesse, wil je meer informatie of ken je iemand die mogelijk geschikt is, stuur dan een bericht naar bestuur@amstel.scouting.nl. Het regiobestuur gaat met deze kandidaten in gesprek en daarna draagt het regiobestuur de kandidaat voor de functie van regiocoach voor aan de programmagroep Groepsontwikkeling.

Vertegenwoordiger Landelijke Raad en
plaatsvervangende vertegenwoordiger Landelijke Raad

 De Landelijke Raad van Scouting Nederland wordt tweemaal per jaar gehouden in Leusden. Daar worden veel onderwerpen op het landelijk niveau van Scouting Nederland  besproken en besloten, zoals het programma groeps-ontwikkeling, spelvisie, het nieuwe spelaanbod, Scouting Academy, het uniform etc.  Na goedkeuring in de landelijke raad bereiken die besluiten leden en groepen van Scouting Nederland.  De vertegenwoordiger landelijke raad is lid van het het regiobestuur.
Verdere informatie over deze functie kun je verkrijgen via Herman Starrenburg.

Trainer
Het Talent Management Team (TMT) organiseert basistrainingen, kamptrainingen, vervolgtrainingen, uitwisselingsbijeenkomsten, de ODIE en meer. We ontwikkelen trainingsonderdelen, werken aan de implementatie van Scouting Academy in de regio en houden ons bezig met het creëren van gelegenheden voor het opdoen en uitwisselen van kennis. Vanwege het grote aantal activiteiten is versterking van het team gewenst. Op dit moment bestaat ons ontzettend gezellige team uit 11 trainers en een facilitair ondersteuner. Als trainer word je in de gelegenheid gesteld een opleiding tot Scoutingtrainer te volgen en kun je deelnemen aan een of meerdere projecten van het team. Naast trainers zijn we ook zeer geïnteresseerd in kennis maken met je als je het leuk vindt om ons facilitair te ondersteunen of je je bezig wilt houden met de financiële afhandeling van onze activiteiten.  Als je belangstelling of vragen hebt, horen we graag van je! Mail naar Susanne.

Regionale website

Op www.amstel.scouting.nl vind je alle regionale activiteiten, de trainingsagenda en belangrijke berichten. Neem eens een kijkje!
Mis je informatie op de site, wil je iets vragen of zeggen, mail dan naar de webmaster.

Twitter

Het Talent Management Team heeft een Twitteraccount waarop aankondigingen voor trainingen en andere korte berichten te lezen zijn. Klik hier om het TMT te volgen.

Volgende nieuwsbrief

Heb je ook iets te melden aan de kaderleden in onze regio? Stuur een mail naar training@amstel.scouting.nl met wat je te melden hebt en wie weet komt het in de volgende nieuwsbrief. Aanleveren vóór 30 juni.
Copyright © 2011 Talent Management Team Scoutingregio Amsterdam-Amstelland, All rights reserved.