Copy
Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
Geachte lezer,

EnergieRijk Voorst (ERV) is voornemens om te participeren in IJsselwind, een BV die binnenkort samen met de coöperaties ZET (Zutphen), LE (Lochem), BE (Brummen) wordt opgericht. IJsselwind is de entiteit die gebruikt zal worden om een klein windpark van 4 burgerwindmolens te ontwikkelen langs het Twentekanaal nabij Zutphen.

Over dit voornemen kunt u meer lezen in Voorstel tot deelname van EnergieRijk Voorst aan het initiatief IJsselwind zoals gepresenteerd aan de leden van ERV voorafgaand aan de algemene vergadering (AV) op 24 september 2015. Een grote meerderheid van de aanwezige leden heeft zich tijdens de AV akkoord verklaard met deze deelname.

De coöperaties hechten er aan dat de windmolens tot stand komen in nauw overleg met bewoners en andere betrokkenen uit het gebied. IJsselwind wordt een lerende organisatie die gedurende het ontwikkeltraject terzijde wordt gestaan door REScoop, de koepelorganisatie van windinitiatieven in Nederland. Om de opgedane kennis en ervaring te behouden voor de regio, zoeken we naar ondersteuning door mensen die zelf in het gebied woonachtig zijn.

We zoeken concreet naar:
  • Betaalde krachten die op professionele wijze het projectmanagement van de ontwikkelactiviteiten ter hand willen nemen. U kunt hier meer over lezen in Advertentie projectmanager IJsselwind
    .
  • Vrijwilligers die willen participeren in een communicatieteam voor de gemeente Voorst. U kunt hier meer over lezen in Communicatieteam gemeente Voorst 
    .
Voor verdere informatie kunt u (in de avonduren) contact opnemen met Joop Hasselman (06-53702713).
 
Met vriendelijke groet,

Joop Hasselman
Voorzitter ERV


Copyright © 2015 EnergieRijkVoorst, All rights reserved.