EnergieRijk Voorst volop in beweging
Actuele stand van zaken "Aanvraag subsidie voor zonnepanelen".

Wegens een technisch defect konden vanaf 2 juli aanvragen voor subsidie op zonnepanelen niet on-line bij Agentschap NL worden ingediend.
Agentschap NL publiceert momenteel op haar website dat subsidie voor zonnepanelen weer digitaal kan worden aangevraagd. Tevens wordt vermeld dat van de oorspronkelijke € 22 miljoen thans nog 15 miljoen aan subsidie beschikbaar is. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op de website van EnergieRijkVoorst.


Onderstaand kunt u de publicatie van Agentschap NL lezen:
 
Actuele stand van zaken subsidie zonnepanelen
 
Het elektronisch loket voor digitaal aanvragen van de subsidieregeling voor zonnepanelen voor particulieren is voor iedereen opengesteld.
Tevens blijft het aanvragen via het formulier nog steeds mogelijk.
 
Het voordeel van digitaal indienen is dat bezoekers geen aanvraagformulier hoeven te ondertekenen en uit te printen. Nadat een aanvraag op eLoket is ingediend, krijgt de aanvrager een digitale ontvangstbevestiging.
 
Maandagochtend 2 juli ging de regeling voor zonnepanelen open.
Donderdag aan het einde van de dag stond de teller van binnengekomen aanvragen bij Agentschap NL op ongeveer 8.800 aanvragen. In totaal was aangevraagd voor bijna € 6.000.000,- op dat moment. Dit betekent dat er nog ruim € 15.000.000,- subsidiebudget beschikbaar is.
 
Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, kunnen 15 procent van het aankoopbedrag terugkrijgen. In totaal is er dit jaar aan subsidie € 21.550.000,- beschikbaar voor particulieren. Daarmee kunnen zeker 30 duizend aanvragen worden gehonoreerd.
 
De regeling vloeit voort uit het begrotingsakkoord dat is gesloten tussen vijf partijen in de Tweede Kamer. Per installatie wordt maximaal € 650,- subsidie verstrekt, wat neerkomt op een vermogen van 3,5 kilo Watt piek.
 
Kijk voor meer informatie over de voorwaarden van de regeling en de laatste stand van zaken op de webpagina zonnepanelen.
 

Meer informatie over zonnepanelen
Lees meer informatie over de subsidieregeling zonnepanelen.

Copyright © 2012 EnergieRijkVoorst, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp