Copy
EnergieRijk Voorst volop in beweging
Aanvraag subsidie voor zonnepanelen tijdelijk via formulier.

U heeft misschien inmiddels zelf ervaren dat door een technische storing subsidieaanvragen voor zonnepanelen momenteel niet via de website van Agentschap NL kunnen worden ingediend. Dit is erg vervelend. Om subsidieaanvragen toch te kunnen indienen, biedt Agentschap NL particulieren de mogelijkheid de aanvraag per email of post in te dienen.
Leden van EnergieRijk Voorst attendeerden ons op het feit dat het formulier van Agentschap NL vraagt om een invulling van de kostenposten:
  • Prijs panelen
  • Prijs omvormer
  • Prijs bekabeling
  • Totaal exclusief arbeidskosten
Dit overzicht is niet in de offertes van Centrosolar terug te vinden. Inmiddels heeft Centrosolar overleg gevoerd met Agentschap NL. Agentschap NL heeft gereageerd met de mededeling dat kan worden volstaan met het onderaan invullen van totaalbedrag (incl. BTW) voor het materiaal. Een andere tip: de gevraagde Kwp is gelijk aan het beschreven vermogen van uw pakket gedeeld door 1000.

Onderstaand vindt u de integrale tekst van de website van Agentschap NL:

Particulieren die een subsidie willen aanvragen voor nieuwe zonnepanelen kunnen tijdelijk met een formulier een aanvraag indienen voor subsidie. Het formulier kunt u hier downloaden en kan na ondertekening, samen met de koopovereenkomst, per e-mail of per post worden toegestuurd aan Agentschap NL.
De maatregel is genomen omdat het e-loket voor de aanvraag van subsidie door ICT-problemen sinds gisteren (2 juli jl.) zeer slecht bereikbaar is. Agentschap NL betreurt het ongemak en doet er alles aan om het e-loket zo snel mogelijk weer open te stellen. Informatie daarover wordt geplaatst op de website van Agentschapnl.
Op dit moment is er geen sprake van aanvragers die door de slechte bereikbaarheid van het e-loket niet voor de subsidie in aanmerking komen. Mochten er toch mensen van mening zijn dat ze nadeel hebben ondervonden, zal er uiteraard naar hun klachten worden gekeken.

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, kunnen 15 procent van het aankoopbedrag terugkrijgen. In totaal is er dit jaar voor de subsidie en de uitvoering van de regeling 22 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen zeker 30 duizend aanvragen worden gehonoreerd.

De regeling vloeit voort uit het begrotingsakkoord dat is gesloten tussen vijf partijen in de Tweede Kamer.
Per installatie wordt maximaal 650 euro subsidie verstrekt, wat neerkomt op een vermogen van 3,5 kilowatt.

Meer informatie over zonnepanelen
Lees meer informatie over de subsidieregeling zonnepanelen.
 

 
Zonnepanelen beste kans voor groen gedrag

Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Natuur & Milieu dat deze maand zijn veertigste verjaardag viert.
 
Nederlanders zijn zich ervan bewust dat zij door hun keuzes en aankopen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan een schonere en duurzame wereld (78%). De beste kans voor groen gedrag zit in zonnepanelen. In vergelijking met andere groene oplossingen, zoals windenergie, elektrisch rijden of duurzamer eten, hebben zonnepanelen de meeste potentiële gebruikers: 82% staat hier positief tegenover, 43% zou het zelf willen toepassen en 6% doet het al. De ruimte tussen 'positieve houding' en 'zelf al doen' is hier het grootst. De nieuwe subsidieregeling voor zonnestroom moet een flink deel van deze potentie kunnen verzilveren.
Opvallend is dat energiebesparing als groene oplossing het hoogste scoort bij zowel 'willen' als 'doen' (87% wil het en 60% doet het). De slogan 'Beter voor het milieu én beter voor de portemonnee' (of omgekeerd) lijkt bij de Nederlander goed te landen.
 
Het onderzoek is uitgevoerd door Motivaction in opdracht van Natuur & Milieu. Aan het onderzoek deed een representatieve steekproef mee van 1.246 Nederlanders tussen 16 en 70 jaar. Het veldwerk vond plaats van 8 tot en met 14 mei.
Motivaction is een onafhankelijk onderzoeksbureau, lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.
Voor de factsheet van het onderzoek klik hier.
Copyright © 2012 EnergieRijkVoorst, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp