Copy
Kunsthal Aarhus  |  Pressemeddelelse English
16. november 2016

Ny udstilling:
iwillmedievalfutureyou5

Kunsthal Aarhus præsenterer udstillingen iwillmedievalfuturyou5 – en episk fremtidsfortælling, der viser drømmene, fantasierne og nedsmeltningen af disse.

Sætningen iwillmedievalfutureyou5 kan læses som en form for vendetta, en hævn eller kærlighedserklæring (alt efter hvordan man betragter middelalderen og/eller fremtiden) mod en person, sted, samfund eller global tilstand. Tiden er en transformer, som både er tilbage- og fremadskuende.

Hvordan kan fremtiden forbindes med fortiden? Tidligere biskop og forfatter Jan Lindhardt skrev Frem mod middelalderen, som er en kulturhistorisk fremstilling af, hvordan TV og i de senere år internet, mobiltelefon og andre elektroniske medier på en måde har genskabt middelalderens fællesrum, hvor ingen kan skjule sig, i modsætning til skriftkulturens tid, der gav os alle et privat rum. Tiden ændrer sig konstant og hele tiden. Fremtiden er ofte "fremtider", fordi den foregår på flere forskellige planer. Fremtidsforskeren Alvin Toffler, der skrev de klassiske bøger Future Shock og The Third Wave, beskriver fremtiden på følgende måde:
“The future always comes too fast and in the wrong order.”

Kunstnerne viser absurde og dystopiske fremstillinger af den tid, vi befinder os i, og gennem værkerne vil udstillingen forsøge at spejle det primitive i vores nutid og vores mulige fremtid. Værkerne skildrer rejser gennem tid og sted, både tilbage og frem. Udstillingen kan ses som en episk fremtidsfortælling, der både viser drømmene, fantasierne og ned- og sammensmeltning af disse.

Kunstnere
Korakrit Arunanondchai (Thailand), Jakob S. Boeskov (Danmark), Grégoire Chamayou (Frankrig), Cecile B. Evans (USA), Kim Heecheon (Korea), Louise Hervé & Chloé Maillet (Frankrig), Michel Houellebecq (Frankrig), Nadya Grishina (Rusland), Abu Bakarr Mansaray (Sierra Leone), Nathaniel Mellors (England), Rolf Nowotny (Danmark), Agnieszka Polska (Polen), Mika Rottenberg (Argentina), Mark von Schlegell (USA) og Peter Wächtler (Tyskland).

Kurator: Jacob Fabricius

Den tilhørende publikation indeholder essays af Grégoire Chamayou, Michel Houellebecq, Nathalie Quintane, Mark von Schlegell og Roman V. Yampolskiy.

Støttet af Statens Kunstfond, Aarhus Kommune, Det Obelske Familiefond og Knud Højgaards Fond.

---

Udstillingsperiode: 16. november–30. december 2016 
Fernisering: 16. november kl. 17 


Pressekontakt: communications@kunsthal.dk

Pressefotos

Billede: Agnieszka Polska, Future Days, 2013, HD video (c) the artist, courtesy ŻAK | BRANICKA

 
Kunsthal Aarhus  |  Press release Dansk
16 November 2016

New exhibition:
iwillmedievalfutureyou5

Kunsthal Aarhus presents the exhibition iwillmedievalfutureyou5 – an epic tale of the future, showing our dreams and our fantasies, their meltdowns and their merging.

The sentence iwillmedievalfutureyou5 can be read as a kind of vendetta, revenge or a declaration of love (depending on how you view the Middle Ages and/or the future) aimed at a person, a place, a society or a global state of affairs. Time is a transformer that looks back as well as ahead.

How can the future be linked to the past? The writer and former bishop Jan Lindhardt wrote a book, Frem mod middelalderen (Towards the Middle Ages), which describes how TV and, more recently, the Internet, smartphones and other electronic media have recreated the communal spaces of the Middle Ages – shared spaces where no one can hide, a contrast to the era of written culture which gave each of us a private space of our own. The times are constantly changing – all the time. The future is often several ‘futures’ at once because it takes place on several different levels simultaneously. The futurist Alvin Toffler, author of the seminal books Future Shock and The Third Wave, describes the future like this:
"The future always comes too fast and in the wrong order."

The artists depict absurd and dystopian portrayals of our current era, and through these works the exhibition will seek to reflect the primitive aspects of our present day and our potential future. The works depict journeys through time and place, back and forward. The exhibition can be seen as an epic tale of the future, showing our dreams and our fantasies, their meltdowns and their merging.

Artists
Korakrit Arunanondchai (Thailand), Jakob S. Boeskov (Denmark), Grégoire Chamayou (France), Cecile B. Evans (USA), Kim Heecheon (Korea), Louise Hervé & Chloé Maillet (France), Michel Houellebecq (France), Nadya Grishina (Russia), Abu Bakarr Mansaray (Sierra Leone), Nathaniel Mellors (UK), Rolf Nowotny (Denmark), Agnieszka Polska (Poland), Mika Rottenberg (Argentina), Mark von Schlegell (USA) og Peter Wächtler (Germany).

Curator: Jacob Fabricius

The exhibition is accompanied by a publication including essays by Grégoire Chamayou, Michel Houellebecq, Nathalie Quintane, Mark von Schlegell and Roman V. Yampolskiy.

Supported by the Danish Arts Council, Aarhus Municipality, The Obel Family Foundation and Knud Højgaards Fond.

---

Exhibition period: 16 November–30 December 
Opening: 16 November, 5pm


Press contact: communications@kunsthal.dk

Press photos

Image: Agnieszka Polska, Future Days, 2013, HD video (c) the artist, courtesy ŻAK | BRANICKA