Copy
Kunsthal Aarhus  |  Pressemeddelelse English
Fernisering: 17. juni 2016 kl. 17–21

Ny udstilling:
Madrassa Collective: Something to Generate From

Kunsthal Aarhus præsenterer udstillingen Something to Generate From af Madrassa Collective – det udvalgte projekt i vores internationale Open Call i Collective Making-serien. Projektet er i samarbejde med CKU – Center for Kultur & Udvikling og Images 16.

Something to Generate From undersøger, hvordan det at opbygge institutioner også kan være kunst. Det gør den ved at spore og kortlægge en række institutionelle projekter, som er skabt af kunstnere og kunstnersammenslutninger, der primært arbejder i Mellemøsten og Afrika.

Something to Generate From er inspireret af en righoldig og mangfoldig litteratur, der både trækker på postkolonial forskning og kritisk teori. Kunstnerne udfordrer den historiske idé om kunsten som noget fjernt, ophøjet og særskilt ved at lade den virke som en drivkraft for forandring og indgå i samfundslivet.

Gennem to måneder (juni–august 2016) vil Kunsthal Aarhus udgøre et levende kort og laboratorium, der fremviser eksempler på kollektive frembringelser og på frembringelser af det kollektive.

Disse private, kunstnerdrevne initiativer har alle deres udspring i sammenhænge, der er kendetegnet ved en fundamental mangel på statsligt engagement i kunst og uddannelse samt af store sociokulturelle og økonomiske uretfærdigheder – og de peger alle på det potentiale, som kunsten i dag har for at understøtte en radikal forandring af de kapitaliske systemers overherredømme i forhold til fremstillingen af viden, fødevarer, produkter og kunst.
– Madrassa Collective

CKU har gennem mange år haft stor betydning for vores forståelse af kunst og kulturel identitet i ikke-vestlige lande. Kunsthal Aarhus er stolt over at deltage i Images 16 med en udstilling skabt af en ung generation af kunstnere og kuratorer, som er med til at bygge vigtige broer i en global verden. Vi håber, Madrassa Collective's udstilling vil få et stort publikum i Danmark.
– Jacob Fabricius, kunstfaglig direktør, Kunsthal Aarhus

Madrassa Collective består af:
Nadine Atallah (Egypten/Frankrig) 
Rim Mejdi (Marokko)
Francesca Masoero (Marokko/Belgien)
Nouha Ben Yebdri (Marokko)
Léa Morin (Marokko)
Victoria Dabdoub (Palæstina)
Aude Mbga (Cameroun)
Marc Mouarkech (Libanon) 

De medvirkende kunstnerdrevne institutioner er:
The Algerian Pavilion (Algeriet), L’Art Rue (Tunesien), Bandjoun Station (Cameroun), Fehras Publishing Practices (Syrien/Tyskland), Invisible Borders (Nigeria), Mass Alexandria (Egypten) samt The Collective Museum (Marokko).

Udstillingsperiode: 17. juni–7. august 2016
Fernisering: 17. juni kl. 17


---

Events
Som en del af udstillingen inviterer Madrassa Collective til en række særarrangementer:

Fredag 17. juni 
Kl. 17–21: Fernisering på udstillingen Something to Generate From
Åbningstale ved Peter Seeberg (lektor, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet), introduktion ved Jacob Fabricius (kunstfaglig direktør, Kunsthal Aarhus) om COLLECTIVE MAKING-programmet + kollektiv omvisning med Madrassa Collective
Buffet og DJ-set

Lørdag 18. juni
Kl. 12–14: Introduktion ved Jacob Fabricius (kunstfaglig direktør, Kunsthal Aarhus) + kollektiv omvisning med Madrassa Collective

Kl. 14–15: Kaffesmagning og foredrag med Barthelemy Toguo (kunstner og stifter af Bandjoun Station). How does an agricultural initiative enter the realm of the arts? Which symbolic role is played by coffée in the Bandjoun Station project?

Kl. 15-16: Why Does Algeria Need a Pavilion More Than Ever? On Retelling Stories, Rewriting Histories and Researching Architecture. Foredrag med Samia Henni (arkitekt og initiativtager til den algierske pavilion)

Kl. 16.15–17: Borders Within: Engaging the road, challenging the institution of the frontier. Foredrag med Invisible Borders (via Skype)

Søndag 19. juni 
Kl. 12–13: Alternative Education. Foredrag med Berit Schuck (uafhængig kurator og direktør, MASS Alexandria)

Kl. 13–14: Mirroring Language, Extended Dictionaries. Præsentation og omvisning ved Kenan Darwich, Omar Nicolas og Sami Rustom (Fehras Publishing Practices)

Kl. 14–15: Pause (frokost)

Kl. 15–16: The Collective Museum as a container of Casablanca’s collective memory. Foredrag ved Mohamed Fariji (kunstner)

Fredag 1. juli 
Kl. 10.30-12: The Gesture as a partition. Åben workshop / performance med L’Art Rue

Kl. 14–15: Collectives Under Construction. Foredrag med Selma og Soufiane Ouissi (koreografer og stiftere af L’Art Rue)

Kl. 15.30–17: The Gesture as a partition. Åben workshop / performance med L’Art Rue

Fri entré til alle events

Alle arrangementer foregår på engelsk

---

Open Call 2016: COLLECTIVE MAKING - Fokus: Afrika og Mellemøsten er en del af Images 16 og resultat af samarbejdet mellem Center for Kultur og Udvikling (CKU) og Kunsthal Aarhus.

Om Images 16
Over 100 kunstnere præsenterer under Images 16 nutidskunst fra Afrika, Asien og Mellemøsten med fokus på globale udfordringer og forholdet mellem kunstneren og samfundet i 16 danske byer. Images 16 er skabt i samarbejde mellem 25 danske kulturinstitutioner, Holbæk Kommune, 16 internationale kuratorer og Center for Kultur og Udvikling (CKU). 

Pressekontakt communications@kunsthal.dk

Pressefotos 

 
Kunsthal Aarhus  |  Press release Dansk
Opening: 17 June 2016, 5–9pm

New exhibition:
Madrassa Collective: Something to Generate From

Kunsthal Aarhus presents Something to Generate From by Madrassa Collective – the selected exhibition in our international Open Call in our COLLECTIVE MAKING series. The project is in collaboration with CKU (Centre for Culture and Development) and Images 16.

Something to Generate From proposes an investigation into the practice of institution building as an artwork, by tracing back and mapping a number of institutional projects created by artists and artistic collectives active primarily in the Middle East and Africa.

Inspired by a rich and varied body of literature, drawing from postcolonial studies and critical theory, the artists challenge the historical construction of art as somehow distant, exalted and separate from other fields of social practice by letting it work as driving forces for change and included in community life.

For two months (June–August 2016) the Kunsthal Aarhus will become a living map and a laboratory showcasing processes of collective making and makings of the collective.

In contexts marked by a fundamental lack of governmental involvement in the arts and education and by major socio-cultural and economic injustices, these private, artist-led initiatives all point to the potentia art embodies, today, for fostering radical transformation of the hegemony of the capitalist systems of production of knowledge, of food, of goods, and of arts.
– Madrassa Collective

For many years CKU has been very significant for our understanding of art and cultural identity in non-Western countries. Kunsthal Aarhus is proud to participate in Images 16 with an exhibition created by a young generation of artists and curators, who are part of building bridges in a global world. We hope, Madrassa Collective's exhibition will reach a big audience in Denmark.
– Jacob Fabricius, Artistic Director, Kunsthal Aarhus

Madrassa Collective consists of:
Nadine Atallah (Egypt/France) 
Rim Mejdi (Morocco)
Francesca Masoero (Morocco/Belgium)
Nouha Ben Yebdri (Morocco)
Léa Morin (Morocco)
Victoria Dabdoub (Palestine/Jordan)
Aude Mbga (Cameroon)
Marc Mouarkech (Lebanon)

Participating artist-led institutions:
The Algerian Pavilion (Algeria), L’Art Rue (Tunisia), Bandjoun Station (Cameroon), Fehras Publishing Practices (Syria/Germany), Invisible Borders (Nigeria), Mass Alexandria (Egypt), and The Collective Museum (Morocco).

Exhibition period: 17 June–7 August 2016
Opening: 17 June, 5pm


---

Events
As part of the exhibition, Madrassa Collective invites for a series of special events:

Friday 17 June
5–9pm: Opening of the exhibition Something to Generate From
Opening speech by Peter Seeberg (Associate Professor, Center for Contemporary Middle East Studies, University of Southern Denmark), introduction by Jacob Fabricius (Artistic Director, Kunsthal Aarhus) on the COLLECTIVE MAKING program + Collective Guided Tour with Madrassa Collective
Buffet and DJ set

Saturday 18 June
12–2pm: Introduction by Jacob Fabricius (Artistic Director, Kunsthal Aarhus) + Collective Guided Tour with the Madrassa Collective

2–3pm: Coffee tasting and talk with Barthelemy Toguo (artist and founder of Bandjoun Station). How does an agricultural initiative enter the realm of the arts? Which symbolic role is played by coffée in the Bandjoun Station project?

3-4pm: Why Does Algeria Need a Pavilion More Than Ever? On Retelling Stories, Rewriting Histories and Researching Architecture. Talk by Samia Henni (architect and initiator of the Algerian Pavilion)

4.15pm–5pm: Borders Within: Engaging the road, challenging the institution of the frontier. Talk by Invisible Borders (by Skype)

Sunday 19 June
12–1pm: Alternative Education. Talk by Berit Schuck (independent curator and director of MASS Alexandria)

1–2pm: Mirroring Language, Extended Dictionaries. Presentation and guided tour by Kenan Darwich, Omar Nicolas and Sami Rustom (Fehras Publishing Practices)

2–3pm: Break (lunch)

3–4pm: The Collective Museum as a container of Casablanca’s collective memory. Talk by Mohamed Fariji (artist)

Friday 1 July
10.30-12pm: The Gesture as a partition. Open workshop / performance by L’Art Rue

2–3pm: Collectives Under Construction. Talk by Selma and Soufiane Ouissi (choreographers and founders of L’Art Rue)

3.30–5pm: The Gesture as a partition. Open workshop / performance by L’Art Rue

Free entrance for all events

---

Open Call 2016: COLLECTIVE MAKING - Focus: Africa and Middle East is a part of Images 16 and the  result of the collaboration between Centre for Culture and Development (CKU), Denmark, and Kunsthal Aarhus. See more

About Images 16
Images 16 presents contemporary visual art from Africa, Asia and the Middle East focusing on global challenges and the role of the artist in society. More than 30 exhibitions and events in 16 cities in Denmark have been realised in cooperation between 25 cultural institutions, the municipality of Holbæk, 16 international curators and the Centre for Culture & Development (CKU). 

Press contact communications@kunsthal.dk

Press photos