Copy
Kunsthal Aarhus  |  Pressemeddelelse English
20. januar 2017

Nye udstillinger:
Thomas Hirschhorn – Pixel-Collage
Cécile B. Evans – What the Heart Wants

Kunsthal Aarhus præsenterer den schweiziske kunstner Thomas Hirschhorns Pixel-Collage samt en udstilling af den belgisk-amerikanske kunstner Cécile B. Evans, som omdanner kunsthallens underetage til en rumlig installation. 

Thomas Hirschhorn – Pixel-Collage
Den schweiziske kunstner Thomas Hirschhorn arbejder med installationer, collager og sociale happenings i det offentlige rum. Hirschhorn er optaget af politik og kultur, og der er altid et stærkt politisk budskab indlejret i hans værker. Han bruger almindelige materialer, såsom pap, folie, gaffatape, genbrugsdåser og plastfolie.

I Kunsthal Aarhus vil Hirschhorn præsentere en ny serie af Pixel-Collager. I disse værker integrerer kunstneren det voksende fænomen med ansigtsløshed i billeder, som de ses i medierne.

Pixelering anvendes i stigende grad i aviser og ugeblade til at skjule folks identitet, ansigt, kønsorganer, eller som en form for censur. Andre gange benyttes pixelering til at skjule rædslen ved ødelagte legemer, der er en konsekvens af krig og terror.

Hirschhorn tager disse billeder og forstørrer dem til billboard-format. I mange af Hirschhorns værker står det rædselsfulde udækket tilbage, alt imens dele af collagen med modebilleder er pixeleret. Hirschhorn bruger pixels som et instrument til at kæde det ubeskrivelige sammen med en abstrakt version af nutidige realiteter og forbinde det skjulte med det kendte.

Støttet af Statens Kunstfond, Aarhus Kommune og Pro Helvetia, the Swiss Arts Council.

---

Cécile B. Evans – What the Heart Wants
Kunsthal Aarhus præsenterer en soloudstilling af den belgisk-amerikanske kunstner Cécile B. Evans. What the Heart Wants er Evans’ første udstilling i Danmark. I videoinstallationen, som havde premiere under den 9. Berlinbiennale i 2016, transformerer Evans Kunsthal Aarhus’ underetage til en rummelig installation.

I værket dissekerer Cécile B. Evans værdien af følelser i det moderne samfund og undersøger, hvordan udvekslingen mellem mennesket og maskinen i dag definerer det moderne menneskes eksistens. Hendes videoinstallation, What the Heart Wants, udforsker hvad det kan betyde at være "en person" i fremtiden og hvordan vores menneskelighed bliver formet af maskiner (teknologiske, sociale og politiske). Det magtfulde system HYPER, som er videoens fortæller, har opnået et ultimativt niveau af menneskelighed. Midt i de svimlende paradokser af fremtid-i-nutiden får HYPER selskab af en række andre karakterer: en udødelig celle, et minde fra 1972, som ikke længere huskes af mennesker, en opløst trio af off-grid elskere, laboratoriebørn med deres robotplejer og et arbejderkollektiv sammensat af afskårne ører.

Videoinstallationen What the Heart Wants blev kommissioneret af den 9. Berlinbiennale og er co-produceret af Kunstal Aarhus, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem og Kunsthalle Winterthur. 

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Aarhus Kommune og Knud Højgaards Fond.

Udstillingsperiode for begge udstillinger: 20. januar–19. marts 
Fernisering: 20. januar kl. 17–19

Pressekontakt communications@kunsthal.dk
Pressefotos
Thomas Hirschhorn
Cécile B. Evans

 
Kunsthal Aarhus  |  Press release Dansk
20 January, 2017

New exhibitions:
Thomas Hirschhorn – Pixel-Collage
Cécile B. Evans – What the Heart Wants
 

Kunsthal Aarhus presents Swiss artist Thomas Hirschhorn's Pixel-Collage and and an exhibition by Belgian-American artist Cécile B. Evans, who transforms the basement of the Kunsthal into a spacious installation.

Thomas Hirschhorn – Pixel-Collage
Swiss artist, Thomas Hirschhorn, works with installations, collages and social happenings in public spaces. Hirschhorn is concerned with politics and culture, and there is always a strong political message embedded in his works. He uses commom materiales such as cardboard, foil, duct tape, recycled cans and plastic wrap.

At Kunsthal Aarhus, Hirschhorn will present a new series of Pixel-Collages. In these works the artist integrates the growing phenomena of facelessness in pictures reproduced in the media.

'Pixelation' has become increasingly used in today's newspapers and magazines to mask identity, face, sexuality and censor. Sometimes to mask the horror of damaged and destroyed bodies in the aftermath of war and terror. 

Hirschhorn appropriates these images and enlarges them to the scale of advertising billboards. In many of these, the horrific is left uncovered and only portions of the collage with fashion images are pixelated. Hirschhorn wants to use pixels as an instrument to link the unspeakable with an abstract version of present realities, and link the hidden with the known.

Supported by Danish Arts Council, Aarhus Kommune and Pro Helvetia, the Swiss Arts Council.

---

Cécile B. Evans – What the Heart Wants
Kunsthal Aarhus presents a solo exhibition of the Belgian-American artist Cécile B. Evans. What the Heart Wants is her first exhibition in Denmark. For the video installation, which premiered at the 9th Berlin Biennale in 2016, Evans transforms the basement of Kunsthal Aarhus into a spacious installation.

Unravelling the value of emotion in contemporary society, Cécile B. Evans' work explores the person-to-machine exchanges that have come to define the contemporary human condition. Her video installation What the Heart Wants examines what it could mean to be "a person" in the future and how machines (technical, social, and political) shape how we are "human." HYPER, a powerful new system and the narrator of the video, has achieved this ultimate goal of personhood. Amidst the dizzying paradoxes of future-turned-now, she is joined by a range of other protagonists: an immortal cell, a memory from 1972 that has outlived the humans who would have remembered it, a disbanded trio of off-grid lovers, lab children with their robot caregiver, and a workers’ collective comprised entirely of disembodied ears.

The video installation What the Heart Wants was commissioned by the 9th Berlin Biennale, and was co-produced by Kunsthal Aarhus, the Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem and Kunsthalle Winterthur.

The exhibition is supported by the Danish Arts Council, Aarhus Kommune and Knud Højgaards Fond.

Exhibition period for both exhibitions: 20 January–19 March
Opening: 20 January, 5–7pm 


Press contact communications@kunsthal.dk
Press photos
Thomas Hirschhorn
Cécile B. Evans