Copy
Kunsthal Aarhus  |  Pressemeddelelse English

COLLECTIVE MAKING / 2015-2016

Kunsthal Aarhus præsenterer sit nye toårige program.

Kunsthal Aarhus er et udstillingssted for samtidskunst beliggende i Aarhus. Kunsthallen blev grundlagt i 1917 og fungerer som en samarbejdsorienteret, tværfaglig platform for eksperimenterende kunst og kritisk engagement. Siden 2012 har Kunsthal Aarhus introduceret et kunstnerisk program, der udformes som toårige undersøgelsesemner. Det første udslag af denne toårige strategi – SYSTEMICS – udforskede, med udgangspunkt i kybernetikkens og netværksteoriens historiske indflydelse, berøringsfladerne mellem samtidskunst og medieteknologi. Det nye program for 2015-2016, som har temaet COLLECTIVE MAKING, arbejder videre med især den sidste udstilling i SYSTEMICS-serien, som havde karakter af en række kollaborative platforme. I løbet af i de kommende to år vendes opmærksomheden i Kunsthal Aahus mod den produkution, der finder sted i kollektive sammenhænge. Programmet skal således undersøge historiske kunstnersammeslutninger og nutidige kunstkollektiver.

Det nye program vil blive afviklet gennem forskellige formater: udstillinger, open calls, online kunstkommissioner, offentlige kunstkommissioner, kritiske tekster samt et offentligt program, der består af foredrag og diskussioner. Den centrale del af udstillingsprogrammet forfølger følgende emner: radikale praksisser, som arbejder med det "at dele" med udgangspunkt i "open source"-principper (Extreme Sharing), forvandlingen af DIY-mentaliteten til en kollektiv form (Do It / With Others), engagement med globale strømme af objekter og kollektivt arbejde (Materielle emner), og endelig: praksisformer, der udvider den menneskelige handlekraft til at inkludere det ikke-menneskelige (Forensisk forestillingsevne). I et nyt rum dedikeret til offentlig deltagelse, vil programmet knytte sig til værket PrayWay af kollektivet Slavs and Tatars, som etablerer en åben platform for kollektive aktiviteter og foredrag, der omhandler gæstfrihed, venskaber og samtaler.

Udstillingsprogrammet COLLECTIVE MAKING åbner med Extreme Sharing, præsenteret af det danske kollektiv N55. Her vil Kunsthal Aarhus blive forvandlet til XYZ OPEN CITY – et "open source", modulbaseret, omkostningslavt system. Personer i lokalsamfund kan bruge dette som et redskab til at indføre forskellige delebaserede funktioner i det offentlige rum, og dermed udgør det et alternativ til systemer, der tager udgangspunkt i den statslige eller private ejendomsret. XYZ OPEN CITY er i stand til at forbinde sig med eksisterende infrastrukturer og til at ændre funktioner i eksisterende institutioner, men den kan også blive brugt til at bygge en ny by op fra bunden som et "do-it-yourself" redskab til byplanlægning. N55 opfordrer til, at man bygger sin egen XYZ OPEN CITY. Manualen for XYZ OPEN CITY er, sammen med andre "open source"-manualer til værker af N55, tilgængelig på www.n55.dk

N55 er en kollektiv platform, der henvender sig til personer, som ønsker at arbejde sammen med andre, dele bolig, økonomi eller produktionsmidler. N55’s genstande bliver implementeret i forskellige kontekster rundt om i verden på initiativ fra kollektivet selv og/eller i samarbejde med forskellige personer og institutioner. Alle N55’s værker er "open source", som muliggøres af regler, der bliver udstukket af Creative Commons. N55 har base både i København og i LAND (www.n55.dk/land.html).

COLLECTIVE MAKING-serien er udviklet af Joasia Krysa, kunstfaglig leder i Kunsthal Aarhus, med støtte fra Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Aarhus Kommune og Goethe-Institut Dänemark.

I forbindelse med det nye program har Kunsthal Aarhus lanceret en Call for forslag til udstillinger, som vil blive gennemført i løbet af sommeren 2015. Ansøgningsfristen er 1. marts 2015. Læs vilkår og betingelser her.

Læs mere om os på: http://kunsthalaarhus.dk/about

Pressefotos:
COLLECTIVE MAKING
Open Call
N55

Pressekontakt: communications@kunsthal.dk

Billede: PrayWay af Slavs and Tatars (2012). Udlånt af Kraupa-Tuskany Zeidler Berlin, Angela Staffa og Künstlerhaus Stuttgart. Foto: Patricia Staffa.

 
Kunsthal Aarhus  |  Press release Dansk

COLLECTIVE MAKING / 2015-2016

Kunsthal Aarhus present its new two-year programme.
Established in 1917, Kunsthal Aarhus is a contemporary art institution located in the city of Aarhus, Denmark. Kunsthal Aarhus provides a collaborative and transdisciplinary platform for artistic experimentation and critical engagement. Since 2012, Kunsthal Aarhus has initiated an artistic programme based on two year research themes. Its first iteration - SYSTEMICS - explored the intersections of contemporary art and media technologies, through the historical influence of cybernetics and network theory. Taking this as a point of departure – especially the last exhibition that unfolded through multiple collaborative platforms – the new programme for 2015-2016 explores the notion of COLLECTIVE MAKING. During the two-year period, Kunsthal Aarhus turns its attention to collective processes of production by exploring the practices of historical artist associations and contemporary art collectives.

The new programme unfolds through parallel formats - exhibitions, open calls, online art commissions, public art commissions, critical writing, and a public programme of talks and discussions. The core exhibition programme explores the following subthemes: the radical sharing practices encouraged by open source principles (Extreme Sharing); the transformation of the DIY ethos into a collective form (Do It / With Others); engagement with globalised flows of objects and collective labour (Worldly Subjects); and finally, through practices that extend human agency to include the nonhuman (Forensic Imagination). In a new dedicated space, the programme is anchored around PrayWay - a work by the collective Slavs and Tatars - providing an ongoing platform for hospitality, conviviality, conversations, talks, and other collective activities.

The COLLECTIVE MAKING exhibition programme launches with Extreme Sharing featuring the Danish collective N55. Kunsthal Aarhus is transformed into XYZ OPEN CITY - an open source, modular, low cost system that persons in local communities can use as a tool to implement a wide range of shared functions in public space as an alternative to state or private ownership regimes. XYZ OPEN CITY can plug into existing infrastructures and change the functions of existing instiutions, or it can be used to build a new city from scratch as a do-it-yourself urban planning tool. N55 encourage persons to build their own XYZ OPEN CITIES. The manual for XYZ OPEN CITY, and other open source manuals for works by N55, can be found at www.n55.dk

N55 is a collective platform for persons who want to work together, share places to live, economy, and means of production. N55 things are implemented in various situations around the world, initiated by the collective and/or in collaboration with different persons and institutions.  All N55 works are Open Source provided under the rules of Creative Commons. N55 is based both in Copenhagen, and in LAND (www.n55.dk/land.html).

COLLECTIVE MAKING series is developed by Joasia Krysa, Artistic Director at Kunsthal Aarhus, and is supported by the Danish Arts Foundation, the Obel Family Foundation, Aarhus Kommune and Goethe-Institut Dänemark.

In conjunction with the new programme Kunsthal Aarhus launches Call for Exhibition Proposals, to be realised in the summer 2015. Submission deadline 1 March 2015. Read terms and conditions here.

Read more about us at: http://kunsthalaarhus.dk/en/about

Press pfotos:
COLLECTIVE MAKING
Open Call
N55

Press contact: communications@kunsthal.dk

Image: PrayWay by Slavs and Tatars (silk and wool carpet, 2012). Courtesy Kraupa-Tuskany Zeidler Berlin, Angela Staffa and Künstlerhaus Stuttgart. Photo: Patricia Staffa