Copy
Bekijk de nieuwsbrief in je browser
De Mussen, huis van de buurt
Buurthuis de Mussen, nieuwsbrief maart 2016
Bijzonder voorstelling van theatergezelschap Zinaplatform
 
Op 8 maart bezochten meer dan 150 vrouwen de voorstelling "Niet meer zonder jou" van theatergezelschap Zinaplatform. In deze voorstelling waren zij getuige van de schurende, huiverige, soms angstige én dierbare ontmoetingen tussen een lid van de traditionele moslimgemeenschap, moeder Havva, en haar vrijgevochten dochter Nazmiye.
De voorstelling is een openbaar gesprek over onderwerpen waar vroeger in het gezin nooit over gesproken werd. Voor de aanwezige vrouwen was het heel herkenbaar en soms confronterend, gezien de tranen die er vielen bij de voorstelling.
Na afloop was er een levendige discussie tussen de vrouwen en de theatermakers over taboes in de islamitische cultuur én over hoe de liefde tussen moeder en dochter veel kan overwinnen.
 
Vrouwenfeest
 
Op 11 maart was er weer het jaarlijkse vrouwenfeest; in een uitverkochte zaal vierden vrouwen van allerlei etnische en culturele achtergronden met elkaar het vrouwenfeest. Voetjes van de grond en dansen maar; time to shine!
Schilderswijk Moeders gaat door!
 
Door een bijdrage uit de Wijkaanpak van de gemeente Den Haag is het mogelijk gemaakt dat de Schilderswijk Moeders ook dit jaar hun belangrijke werkzaamheden ten bate van andere moeders in de wijk kunnen blijven doen. Nieuw dit jaar is dat het project ook als werkervaringsplaats zal dienen voor pas afgestudeerde maatschappelijk werkers uit de wijk. Daarnaast zal de Haagse Hoge School onderzoek gaan doen naar de methodiek van de Schilderswijk Moeders en de plaats die de werkzaamheden van de moeders innemen in de Haagse keten van hulpverlening. In september zullen de resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd tijdens een conferentie over de methodiek van contactvrouwen.

Nieuw project van De Mussen in samenwerking met het Mauritshuis
 
De Mussen start vanaf 2 april samen met het Mauritshuis de zaterdagschool voor kinderen uit groep 7 & 8. Op deze zaterdagschool leren kinderen van alles over de geschiedenis (in het bijzonder de Gouden Eeuw) en kunst & cultuur. Kinderen leren de theorie te gebruiken in de praktijk door te tekenen en te schilderen. De eerste les brengen de kinderen een bezoek aan het Mauritshuis, vervolgens krijgen zij 10 weken les op De Mussen en tijdens de laatste les gaan de kinderen opnieuw, maar dit keer mét hun ouders, een bezoek brengen aan het museum. Dit keer is het de bedoeling dat de kinderen hun ouders gaan rondleiden en de opgedane kennis overbrengen. 
De TalentenTent!
 

In de TalentenTent! kunnen kinderen uit de wijk hun talenten ontwikkelen. Momenteel worden er cursussen rap, dansen, schaken, tekenen en schilderen en koken gegeven.

Ook kunnen kinderen demo’s opnemen in de muziekstudio M.U.S. (Music Unlimited Schilderswijk). Regelmatig treden de kinderen op voor familie, buren en bezoekers van De Mussen. Met bijvoorbeeld een hele mooie zelfgeschreven actuele vredesrap:
 

RAP voor de VREDE

Elke dag is er weer iets aan de hand.

Elke dag lees je weer iets in de krant.

Of je ziet het op het nieuws, het doet me zo pijn.

Ik vraag mezelf af waarom moet het zo zijn.

We zijn allemaal gelijk ,we zijn allemaal het zelfde.

We willen geen oorlog ,we moeten elkaar helpen.

Onschuldige mensen die sterven telkens.

Van moeders tot vaders en soms ook erger.

En vele dagen zitten zij met tegenslagen.

Lege magen en ze zien alleen maar wapens

Maar zij moeten vrede maken, oorlog achterwegen laten.

Geen soldaten geen granaten want we kunnen beter praten.

En de wereld beter maken, en denk aan de mede mens

Want dat ja dat maakt jou een beter mens.

Wereld vrede is opeens me wens.

En ik hoop dat onze rap vrede brengt.

 

De TalentenTent! wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van donateurs van De Mussen.

Sportimpuls voor kinderen
 
Een bijdrage van ZonMw in het kader van de sportimpuls voor kinderen, heeft het mogelijk gemaakt dat er in De Mussen in april gestart zal worden met drie nieuwe sportinterventies. In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie komen er beweeglessen voor kleuters, waar zij een echt beweegdiploma kunnen halen. Juist in de kleuterleeftijd is het belangrijk dat kinderen bewegen, want dan vindt de grootste motorische ontwikkeling plaats.

Daarnaast zullen er in samenwerking met de Nederlandse Basketbal Bond en basketbalvereniging ST4R basketballessen gegeven worden aan kinderen en jongeren tussen de 7 en 18 jaar. De lessen worden gegeven op drie omliggende pleintjes (Meester de Bruinplein, het Oranjeplein en het Vermeerpark) en bij slecht weer in de gymzaal van De Mussen.

In het kader van de Sportimpuls voor kinderen geeft De Mussen verder in nauwe samenwerking met het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij en judovereniging Guan Lin judolessen voor kinderen. Het verheugt ons dat door de Sportimpuls kinderen in de Schilderswijk kennis kunnen maken met deze sporten.

Nieuws uit de Buurt Sport Vereniging De Mussen
 
 
De Buurt Sport Coach en de vrijwilligers van de Buurt Sport Vereniging De Mussen hebben het afgelopen jaar 140 inactieve volwassenen aan het bewegen gekregen. Een prestatie om trots op te zijn!


 

De BSV richt zich met een divers sportaanbod van Fitness, Aerobics, Pilates, Yoga en voetbal op volwassen bewoners van de Schilderswijk. Ook de zwangere vrouwen worden niet vergeten;

in samenwerking met Verloskundige praktijk Tara start de BSV een pilot zwangerschapsgymnastiek met voorlichting over een gezonde zwangerschap en bevalling. Daarnaast is het voor de vrouwen leuk en zinnig om andere zwangere vrouwen te ontmoeten en ervaringen te delen.

 
 
 

Aanmelden / Afmelden / Doorsturen

De Mussen
Hoefkade 602
2526 CM Den Haag
070-3888700
info@demussen.nl