Copy
Bekijk de nieuwsbrief in je browser
De Mussen, huis van de buurt
Buurthuis de Mussen, nieuwsflash november 2016
NIEUWSFLASH
 
STOP DE BEZUINIGINGEN!

Het gaat goed met De Mussen. Wekelijks vinden 1800 wijkbewoners hun weg naar het buurtcentrum. Het bruist van de vele activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen in de wijk. We werken aan innovatieve projecten, zelfs in Europese samenwerkingsverbanden.
Fondsen en particuliere donateurs zijn enthousiast over ons programma en steunen ons.
En Koningin Máxima is te gast op ons 90-jarige lustrumfeest!

Het werk van De Mussen wordt alom erkend en gewaardeerd, maar ondanks dat willen onze stadsbestuurders bezuinigen op onze werkzaamheden. In drie jaar tijd zal De Mussen € 31.000,- moeten bezuinigen. Het college is van mening dat we doelmatiger moeten gaan werken, maar dat kunnen we niet. De overhead is al erg beperkt waardoor snijden in de overhead geen optie is. Daarnaast vindt de wethouder dat we moeten bezuinigen op onze accommodatie, maar dat is ook lastig als je er maar één hebt. € 31.000,- betekent voor De Mussen bijna één FTE jongerenwerker minder.

En dat in een wijk als de Schilderswijk, een wijk waar het Jeugdwerk juist van groot belang is voor de kinderen en jongeren die er wonen én uiteindelijk ook voor de hele samenleving.
Het belang van aanwezig zijn in de haarvaten van de krachtwijken wordt door iedereen erkend. Vorig jaar bijvoorbeeld hebben de jongerenwerkers een doorslaggevende rol gespeeld in het stoppen van de rellen in de wijk. Maar helaas wordt even gemakkelijk gezegd dat er bezuinigd moet worden op dit belangrijke werk.

Wij vinden dit onbegrijpelijk en zijn daarom  in november 2015met meer dan 100 moeders naar de begrotingsonderhandelingen in de raad geweest. Een aantal moeders uit de wijk heeft ingesproken en hartstochtelijk aan de raad het belang laten weten van het jeugdwerk voor hun kinderen. Wethouder De Bruijn heeft in de raadsvergadering toegezegd dat er een oplossing zal komen voor kleinschalige instellingen die in de uitvoering van hun werkzaamheden in de problemen zouden komen door deze bezuinigingen.

Wij haalden opgelucht adem!

We zijn nu een jaar verder, maar helaas blijkt het woord van een wethouder weinig waarde te hebben. De wethouder blijft bij de bezuinigen. Wij zijn zeer teleurgesteld.

In de eerste plaats voor de jongeren in de Schilderswijk, want één jongerenwerker minder betekent voor De Mussen dat het jongerenwerk de facto wordt afgeschaft. Daarnaast bewijst de wethouder de democratie ook geen dienst door zich niet aan zijn toezegging te houden. En dat is in deze tijd, dat steeds minder mensen vertrouwen hebben in de politiek, ook een hele wrange constatering.

We roepen dan ook de raadsleden op om tijdens de raadsvergadering van 3 november de wethouder aan zijn woord te houden en deze bezuiniging te voorkomen, zodat de nu al minimale inzet van jeugdwerk in de Schilderswijk niet nog verder wordt beperkt. 
 
 

Aanmelden / Afmelden / Doorsturen

De Mussen
Hoefkade 602
2526 CM Den Haag
070-3888700
info@demussen.nl