Copy
Bekijk de nieuwsbrief in je browser
De Mussen, huis van de buurt
Buurthuis de Mussen, nieuwsbrief december 2016
Koningin Máxima eregast op jubileumfeest
 
Op 17 november heeft De Mussen haar 90 jarige bestaan gevierd in aanwezigheid van Koningin Máxima. We hadden ons enorm verheugd op het bezoek en waren ook wel wat nerveus!
Bij aankomst op de Hoefkade werd de koningin onthaald door de Brassband.
Bij binnenkomst in de grote zaal kreeg zij een oorverdovend applaus van de aanwezige buurtbewoners. Tijdens het plenaire gedeelte werd de koningin toegesproken door de voorzitter en de directeur van De Mussen. Zij spraken over de betekenis van De Mussen voor de Schilderswijk in de afgelopen 90 jaar. Het belang van haar bezoek werd onderstreept, als koningin van ons allen. Na de toespraken waren er rap- en dansoptredens van kinderen. De Koningin reageerde hier heel enthousiast op. Na het plenaire gedeelte hebben we de koningin  rondgeleid door het gebouw waar verschillende ontmoetingen plaats vonden met bezoekers en vrijwilligers.
Koningin Máxima toonde veel interesse voor het Kinderkunst project. Met de Schilderswijk Moeders sprak ze met veel medeleven over de problemen die zij bij hun werkzaamheden tegenkwamen. In de Jongerensoos trad zij de aanwezige jongeren met veel humor tegemoet. Voor de vrouwenvakschool had zij veel belangstelling, evenals voor de vrijwilligers van de Buurt Sport Vereniging, het kinderwerk en het bestuur. Buiten het protocol om was er ook nog even tijd om kennis te maken met een aantal moeders die De Mussen bezoeken.

We kijken terug op een fantastisch lustrumfeest, waar we nog heel lang met veel plezier aan terug zullen denken!


 
Burgemeester Van Aartsen opent Bureau Jongerenperspectief
 
Een aantal weken geleden werd het Bureau Jongerenperspectief feestelijk geopend door burgemeester Van Aartsen. Het doel van dit nieuwe project in De Mussen is om obstakels die jongeren ervaren om hun toekomst goed vorm te geven, weg te halen.

Te veel jongeren in de Schilderswijk groeien op in gezinnen waar de problemen zich op hebben gestapeld. Veelal gaat het om eenoudergezinnen die te maken hebben met schulden, huiselijk geweld, verslaving en opvoedingsproblematiek. Het spreekt voor zich dat deze jongeren extra begeleiding nodig hebben om op een positieve manier hun leven vorm te geven. Het Bureau Jongerenperspectief van De Mussen kan deze extra begeleiding bieden. Het bureau geeft informatie & advies aan jongeren en hun ouders in de Schilderswijk. Zij kunnen er terecht met vragen rondom werk, scholing, financiën, schulden, huisvesting, opvoedingsvragen, gezinsproblemen etc. Indien nodig wordt er hulpverlening op gang gebracht. De medewerker van het bureau  zal niet alleen achter zijn bureau zitten; maar ook op straat in contact komen met jongeren en hen thuis bezoeken. 

Bureau Jongerenperspectief wordt gefinancierd door de Gemeente Den Haag en Fonds 1818 


 
Gezond gebit?
 
Helaas zien we veel te veel kinderen in de Schilderswijk met slechte gebitten.
Reden om hier extra aandacht aan te geven en de Najib Ahmali Foundation uit te nodigen in De Mussen. De Najib Foundation richt zich in het bijzonder op kinderen in kwetsbare wijken, die niet goed kunnen horen, zien of dringend tandheelkundige zorg nodig hebben.
De foundation verzorgde een Poetsclinic voor moeders, waar zij voorlichting kregen over het belang van een gezond gebit én hoe je daar voor kunt zorgen. Daarnaast werden vele gebitten van moeders en kinderen gecontroleerd in de tandartsbus die speciaal voor dit doel naar de Schilderswijk was gekomen. Hier bleek dat meer dan de helft van de gebitten gaatjes had, soms zelfs meer dan 4 of 5….

Ook in de toekomst reden genoeg om blijvend aandacht te vragen voor het belang van een gezond gebit bij kinderen!


Foto: Remco Zwinkels / AD
Vader & zoon Kamp
 
 
Eind oktober heeft De Mussen een kamp georganiseerd voor vaders & zonen. Een dertigtal vaders en zonen heeft een weekend lang stoere mannenactiviteiten ondernomen zoals survivallen, boogschieten, katapult bouwen,  kano varen en kampvuur maken. Maar er was ook een djembé workshop en er werd gedanst! Het is een fantastisch weekend geweest waar vaders en zonen met veel plezier met elkaar hebben opgetrokken en de vaders onderling veel hebben gesproken over de opvoeding van hun kinderen.


 
Certificering Schilderswijk Moeders
 
De Schilderswijk Moeders ondersteunen kwetsbare gezinnen in de Schilderswijk. Om hun werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren komen zij wekelijks bij elkaar voor training en deskundigheidsbevordering. Het afgelopen jaar volgden de moeders een intensieve training op het gebied van  opvoedingsondersteuning en budgetmaatje.
Tijdens de training opvoedingsondersteuning kregen zij meer theoretische kennis over ontwikkelingsfasen van kinderen. Daarnaast kwamen thema’s aan bod als omgaan met pubers, opvoeden en sociale media en internet, het belang van voorlezen, spelen en goed speelgoed.  Tijdens de cursus budgetmaatje leerden de moeders meer over schuldhulpverlening, toeslagen en een begroting maken.
Het waren intensieve trainingen, waar de Schilderswijk Moeders veel van hebben geleerd.
Afgelopen week was de vreugde dan ook groot toen de moeders, bij een feestelijke uitreiking, de certificaten ontvingen voor het volgen van deze cursussen.
 
We zijn heel trots op onze Schilderswijk Moeders en het goede werk dat zij doen voor andere moeders in de wijk!
 
De trainingen zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Kans Fonds.


 
LKP in De Mussen
 

Ook tijdens  schooltijd bruist het van de kinderen in De Mussen!

De Mussen biedt dan aan kinderen van de omringende scholen een uitdagend programma in het kader van het Leerkansen Profiel (LKP). In het LKP krijgen kinderen 6 uur extra schooltijd, om op deze manier achterstanden in te halen.


In deze extra leertijd volgen de kinderen in De Mussen inspirerende programma’s op het gebied van Media & Communicatie (mediawijsheid en kinderpersbureau) , Culturele Vorming (muziek en dans) , Wetenschap & Technologie (techniek en sterrenkunde) en Voeding& Kooklessen. Onderzoekend en ontwerpend leren, vergroting van de woordenschat en beter Nederlands lezen, schrijven en praten staat bij iedere les centraal.

 

We streven er naar dat de kinderen de volgende 21 eeuwse vaardigheden in de lessen kunnen ontwikkelen:Voor meer informatie over de LKP  lees hier de LKP TIMES:

 

Gemeenteraad draait korting terug voor kleinschalige welzijnsinstellingen
 

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft een motie ondersteund van de PvdA en de C.U. om de korting op kleinschalige welzijnsinstellingen terug te draaien.

We zijn daar ongelofelijk blij mee! Onze jongerenwerkers kunnen hun belangrijke werk in de Schilderswijk voortzetten!
 

Wij willen u hierbij allen bedanken voor uw steun en adhesie betuigingen. En de fracties van de PvdA, C.U/SGP, HSP, Partij van de Eenheid, groep Okcuoglu en de Partij van de Dieren voor hun inzet en steun aan de motie  in de gemeenteraad.

Wie wordt Hagenaar van het jaar?
 

Het team van De Mussen is genomineerd voor deze eervolle titel van de Haagse Courant! We zijn heel erg trots!

 

Steun onze werkzaamheden en stem op onderstaande link, op onze directeur :

 


Stemmen kan hier!!!

 

De Mussen wenst iedereen gelukkig nieuwjaar!
 

Deze tekening is gemaakt door Imran (10 jaar), in de TalentenTent!
In de TalentenTent! kunnen kinderen en jongeren in de Schilderswijk hun talenten ontwikkelen.
 
 

Aanmelden / Afmelden / Doorsturen

De Mussen
Hoefkade 602
2526 CM Den Haag
070-3888700
info@demussen.nl