Copy
THE HEART OF LIFE® | ANIK Academy
Life-Coach*Opleiding|Workshops|Training|Coaching|Retraites 
www.heart-of-life.nl E:anikpegasos@cs.com
__________________________________________________
Awakening the Illuminated Heart-Merkaba Workshops 
 
View this email in your browser

Maak Wakker het Ware in Jezelf!
Het mooiste cadeau voor jezelf en de wereld!

 
HAPPY, HEALTHY & BLISSFUL 2016 toegewenst!!! 


www.heart-of-life.nl


The Heart of Life-Coach Opleiding 2016, workshops en gathering 2016
 

Het is een geweldig jaar geweest met diepe inzichten, blijheid en enorme groei in de cursusgroepen.


Opleiding In 2015 hebben de cursisten de opleiding van Heart of Life-Coach® (1 jaar opleiding) als het mooiste cadeau voor hunzelf en hun omgeving ervaren. Nu door in 2016 naar het Master Jaar!!!  TOP!

In september 2016 zal Module A: Core of Life van de Heart of LifeCoach® opleiding van het eerste jaar weer van start gaan! Belangstellenden kunnen zich hiervoor al inschrijven. Mensen kunnen ook evt. eerder beginnen met het eerste jaar met module B: Heartfulness in het voorjaar. Module B is ook als losse module of training te volgen. Heartfulness is ook op te vatten als een fundamentele verdieping op de ATIH workshop. 

Omdat ik de groep qua aantal mensen niet te groot wil maken is het aantal plaatsen beperkt. Heb je dus interesse, geef dit dan tijdig aan mij door. Voor meer informatie over de opleiding zie mijn website. 
www.heart-of-life.nl  

 

Vele harten zijn in 2015 ook weer opengegaan tijdens de Awakening the Illuminated Heart workshops die ik heb gegeven in Nederland en in het buitenland. Deze workshops zullen ook in 2016 weer in binnen- en buitenland door mij gegeven worden. De eertse mogelijkheid is: 18 - 21 Februari 2016.
 

Bijeenkomsten: Het jaar 2015 was zo druk dat er voor extra gatherings weinig tijd is geweest. Maar in 2016 zal er weer een gathering zijn op 28 februari van 14.00 -17.00 uur in Zeist.... We zien je daar heel graag.
Zie de link: 
www.heart-of-life.nl/bijeenkomsten  Geef het van te voren aan dat je komt.  
 

Retraites: Hou ook mijn website in de gaten voor weer een Retraite op het Goddelijke Griekse Eiland, Kythera!!  Komende week weet ik precies de data voor deze reis. 

 

Er staat in 2016 nog veel meer moois te gebeuren en ook in 2017 zijn er al heel bijzondere dingen in het vooruitzicht. Ik hou jullie in de nieuwsbrieven op de hoogte en wil je meer weten stuur mij dan een mailtje, kijk op mijn website of zie facebook (waar ik op verzoek toch alweer een tijdje actief ben... ja ik weet het..). 

 

Ja beste, lieve, fantastische mensen! We leven in een BIJZONDERE TIJD!! Er komt een MEGAGOLF aan Goddelijke Energie onze kant op ! IT WILL BE EXCITING!!   

 

We zien elkaar!  Je bent AL EEN!! WE ARE SURFING THE WAVES OF CONSCIOUSNESS TOGETHER!! Graag tot ziens bij de aankomende gathering in Zeist en/of bij een van de Awakening the Illuminated Heart workshops, de retraite in Griekenland of The Heart of Life- Coach Opleiding. Je bent van harte welkom de 28ste februari in Zeist!!  

Locatie: Goed bereikbaar met OV (bus stopt voor de deur) en gratis parkeren.


Onderstaande het artikel van de Nieuwsbrief.
 

Van verandering ‘die komen gaat’ naar de verandering die ‘is’
 

Jarenlang is er geschreven over komende veranderingen die we ook om ons heen zullen zien. Maar de massa van de mensheid is traag en traag van begrip. Die tijd is nu voorbij. Het is met onze aarde geen 5 voor 12 meer maar al 5 over 12. Dit wordt nu steeds meer ingezien door een ieder die op deze planeet leeft. Van welke kleur, klasse of overtuiging je ook bent... het doet er niet meer toe.

Er zal gehandeld moeten worden niet op verandering die op ons afkomen als planeet maar op de verandering die zich nu al aan het manifesteren is, op elk terrein en met name ook op klimaatgebied. Het is niet meer voorkomen maar de schade beperken en de gevolgen opvangen. Dat is een niveau waar niemand aan kan ontkomen, ook al zou je willen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. 

 

Het goede nieuws is dat een ieder hier nu van doordrongen lijkt te zijn en er eindelijk actie ondernomen gaat worden. Met veel inspanning en inzet kan de geprojecteerde lijn voor het wereldwijde klimaat wellicht nog zoveel als mogelijk worden bijgebogen.

Er zijn veel nieuwe initiatieven aan het ontstaan en er worden radicalere besluiten genomen door machtige organen en kapitaalkrachtige bedrijven om onze moeder aarde leefbaar te houden. Ik ben hoopvol omdat een ieder nu ziet dat er echt stappen gezet moeten worden omdat anders alles en iedereen in grote problemen raakt. De komende 5 jaar zullen hierin beslissend moeten zijn. De mens lijkt op dit onderwerp eindelijk wakker geworden te zijn. En dit is hoewel erg laat, toch uiteindelijk als zeer goed nieuws te beschouwen.

De Tijd van ontwaking

Velen in spirituele kringen hebben gewacht op externe factoren die het leven zouden veranderen. En ja, er zijn heel veel externe factoren die invloed hebben op het innerlijke leven. Maar het seizoen van ontwaking is een seizoen dat zich onder de oppervlakte beweegt van de seizoenen waar wij aan gewend zijn. 

 

Er is veel onrust in de wereld en alles staat behoorlijk op losse schroeven. Maar de revolutie, de innerlijke revolutie die voltrekt zich in stilte van binnen bij velen. Het is de psyche waarin de verandering plaatsvindt. Uiterlijke vormen zijn altijd secundair aan de innerlijke processen. 

 

Daarom is het goed je op de innerlijke processen te baseren en je niet al te veel te laten afleiden door de turbulente uiterlijke wereld om je heen. Er is een duidelijk proces gaande dat door veel mensen nog niet wordt opgemerkt maar wat snel zichtbaar zal zijn. 


 

Een schijnbare afscheiding en het indalen van het hogere bewustzijn
 

Er vindt momenteel een (schijnbare) afscheiding plaats, die niet als een afscheiding moet worden opgevat want dat wat EEN is zal altijd EEN zijn. Maar dat ene heeft verschillende frequenties, bandbreedtes en ‘werelden’. Hoe ervaar je je wereld!? Hoe kijk je tegen de werkelijkheid aan!?

 

Het gaat nu zo snel dat de mensen onder een soort van hypnose lijken te zijn of een soort van verdoving want de verandering die plaatsvindt is duizelingwekkend en absoluut niet in woorden uit te drukken. 

 

Voor wie oplet is er een andere wereld als het ware aan het neerdalen in het dagelijkse bewustzijn en in de psyche van de mensen die daar klaar voor zijn. Veel mensen zullen dit niet merken en hun dagelijkse gangetje blijven gaan zonder veel verandering. Weer andere mensen zullen deze nieuwe wereld steeds meer voelen en deze wereld zal voor hun de plaats innemen van de ‘oude wereld’. Maar dit zal geleidelijk gaan.

Maar ook dit ‘geleidelijk’ kan al de nodige verwarring veroorzaken. Het gaat ‘van binnen’ en ‘van buiten’ allemaal wat schuiven. Dus het kan even onwennig voelen. Blijf dus vooral rustig ademen! Blijf zoveel mogelijk in je hart en neem in je hoofd de mentaliteit aan van ‘laat de boel de boel’. Dus ga niet te veel in op de dingen die je voelt, denkt, leest (in de krant) en hoort (op het nieuws of elders) laat het maar wat ‘aanrommelen’. Rustig blijven en harmonie in jezelf is nu het belangrijkste. Juist in deze tijd is het belangrijk een harmonische energie te handhaven en de energie hoog te houden. En ook een tijd om een soort van ‘lui’ te zijn en niet meteen op alles wat zich voordoet in te springen en neem ook jezelf niet al te serieus! Bij veel veranderingen beter even rustig blijven en stil zitten (van binnen)... dat werkt het snelste.  

 

Deze nieuwe wereld, deze nieuwe golflengte komt nu met zoveel kracht naar beneden en met zo een autoriteit dat het voelt alsof een zee in tweeën wordt gesplitst en meer van dat soort archetypische beelden komen voorbij. We zullen het steeds meer ervaren in ons dagelijks leven. 

 

De nieuwe energie en mogelijke verwarring
 

Door deze nieuwe energie kan er mogelijk ook een vorm van verwarring ontstaan. Het kan voelen alsof je in een totaal andere werkelijkheid leeft en of je niets meer met mensen in de ‘oude werkelijkheid’ te maken hebt. Omdat dit niet een momentje is, of even een dag, maar een permanente staat van bewustzijn aan het worden is, kan dit heel vreemd aanvoelen en ook bij jezelf iets van een ‘zorgelijke toestand’ doen signaleren zo van ‘gaat het eigenlijk wel goed met mij!?’. 

Alsof de dingen waar je naar kijkt zich voltrekken alsof je naar een film kijkt. Eentje van een matige grofkorrelige kwaliteit ook nog! En je staat er helemaal buiten. Je staat niet ‘er buiten’ zoals vroeger met een gevoel van ‘ik sta er buiten’ maar je staat er buiten als in ‘dit is een compleet andere wereld’.  Je kan je opeens voorstellen hoe het zou zijn als je deze wereld voor het eerst zou bezoeken vanaf een andere planeet en je kijkt dan eens rustig om je heen. Het kan ook zijn dat je gevoelens van neerslachtigheid krijgt, van diep verdriet als bij het voor altijd afscheid nemen van een goede vriend.

Maar je kan absoluut niet thuisbrengen waar dit gevoel nu vandaan komt. Dit is het onbestemde gevoel van een wereld (dualiteit) waar je afscheid van aan het nemen bent... dit is wat nu aan het gebeuren is ... en het gebeurt op grote schaal.

 

Twee werkelijkheden naast elkaar 
 

Zo lopen zeer binnenkort mensen rond die in een afzonderlijke wereld leven. Ik gebruik het woord ‘afzonderlijk’ want dat zullen ze zijn en dat zul je ook zo voelen, met compassie maar ook in full-colour en met surround-sound. It will be clear as DAY to you..

De ene mens loopt in de wereld rond van dualiteit, van aantrekking en afstoting zowel extern met zijn/haar omgeving als ook in psychologische zin ‘van binnen’. De andere mens loopt in de wereld rond van eenheid, van nulpunt, rust en helderheid. Extern maar ook intern in de psychologisch wereld. Steeds minder innerlijke strijd maar stilte en meer rust in het huis van lichaam en geest, tegelijk wakker voor wat er om hem/haar heen plaatsvindt.

 

Je kan dit zien als een splitsing, het kan voelen als een (pijnlijke) scheiding. Maar herinner dan, alles is EEN. De ene zwemt in het water dat aangenaam van temperatuur is voor de een. De ander zwemt in het water dat aangenaam voelt voor de ander. Het is allebei water, niet beter of slechter maar anders. Een ieder is altijd binnen het ene op de plek die aansluit op zijn/haar bewustzijn.

Maar het verschil in deze ‘twee werelden’ zal heel duidelijk worden. Alsof er een dik glas tussen zit, een soort membraam. Elke wereld functionerend binnen zijn eigen wetten. Het is goed zoals het is. Zie het ruim, zie het als EEN. Er is nooit afgescheidenheid, wel bandbreedtes van bewustzijn die kunnen voelen als andere werelden. Maar al deze bandbreedtes hebben dezelfde oorsprong en die oorsprong is continu, niet van A naar B maar steeds alom tegenwoordig. De werkelijkheid creëert zich steeds in het NU. 

 

Deze ‘scheiding van belevingswerelden’ kan tamelijk rigoreus aanvoelen en zal onomkeerbaar zijn. Je kan niet langer met één been in de ene wereld staan en met de andere in de andere wereld, de tijd van ‘schipperen’ en ‘strekken’ is voorbij.

Er zit een harde splitsing aan te komen die al sinds halverwege 2015 is ingezet. Of je je er nu bewust van bent of niet, als je deze nieuwsbrief leest zul je het gaan merken en zul je ook merken waarom je je soms misschien de laatste tijd ‘anders dan anders’ voelt.

Wat onbestemd, wat ‘out of touch’. Dat is omdat DIT aan het gebeuren is. Sinds de afgelopen paar maanden gaat dit proces nu in een zo grote machtige versnelling en het heeft eigenlijk al grotendeels plaatsgevonden dit is al onomkeerbaar gaande op dit moment.

Het heeft al plaatsgevonden maar de verdere ‘indaling’ of ‘manifestatie’ ervan zal nog langer doorwerken in onze dimensie en dagelijkse realiteit. Komt deze energie ‘dichter bij de grond’ dan wordt deze energie als het ware grover van structuur en voelt dan krachtiger en voelbaarder aan voor de meeste van ons. Het wordt meer ‘tastbaar’.

Het zal uitkristaliseren in nieuwe initiatieven, een nieuw paradigma en andere manieren van samenwerken. Steeds meer mensen die van deze energie bewust zijn of worden, zullen zich met elkaar verbinden en ook langzaam maar zeker op steeds invloedrijkere posities dingen kunnen veranderen ten positieve van onze planeet. Steeds meer mensen zullen in het dagelijks leven actie ondernemen en eigen initiatieven opzetten die gezamenlijk draagvlak zullen krijgen omdat het 'van binnen' goed voelt.   

Acties en initiatieven die 'vanuit het hart' worden opgezet zullen navolging vinden. Alle daadwerkelijke verandering begint met de verandering van het hart, je ware zelf te herontdekken. Daarmee wordt de verbinding met alles herontdekt. DIt is ook de reden van de Heart of Life-coach opleiding die ik heb opgezet zodat er steeds meer mensen komen die ook anderen kunnen begeleiden. In merk in de groepen zoveel verandering in het dagelijks leven. De kracht om in de kern te zijn en dingen vanuit het hart neer te zetten, dat waarvoor je hier bent. Wakker en in het Moment, daar gaat het om. En verbonden met de aarde (voetjes op de vloer, hart op de goede plek en koppie in de hemel!). 

 

Alles is EEN en je bent AL-EEN
 

Mocht je het proces van de 'twee werkelijkheden naast elkaar' soms â€˜in je eentje’ meemaken. Weet dan dat in je hart wij allemaal EEN zijn en we dus met velen zijn. Je zult de mensen herkennen, op straat, in je buurt. Ook mensen waar je het niet van zal verwachten. Er zal een duidelijke energie-signatuur zijn die je zal herkennen.

Het is voorbij het gesprek, het is een contact als in een lichtflits. Je zult merken dat het er niet veel zullen zijn maar toch genoeg als je goed oplet. En je zult ook zien dat er in het dagelijks leven ‘niet veel verandert’ ... alles is ‘business as usual’ en je zult daar verrast over zijn. HOE kunnen mensen dit NIET voelen!?!? Dat zal je je afvragen... 

 

Deze nieuwe wereld zal komen en is al gekomen niet met trompetgeschal en veel bravoure, maar voor wie het nu al kan voelen is dit indalen als een majestueus iets. Het is absoluut extatisch en absolute stilte tegelijkertijd. Voor velen, die vele levens op zoek zijn geweest naar het water in de woestijn is de spreekwoordelijke bron nu hier. Je hoeft niets te doen, deze nieuwe wereld ‘komt je toe’.

Het kan in het begin wat onbestemd of verwarrend aanvoelen. Je gaat van een + en - wezen naar een 0 wezen! Omdat je hele ‘zijn’, altijd omringd en doortrokken is geweest door afstotende en aantrekkende krachten zal de kracht van stilte, balans, zero-point, supergeleiding, neutraliteit, vrede of hoe je het ook maar wil noemen in het begin onwennig aanvoelen. Maar je zult snel ontdekken dat dit toch een ‘lekker soort van vreemd’ is dat al snel weldadig zal aanvoelen. 

 

Je gaat het voelen. Het is er al. Zodra de trilling vertraagd is en het meer manifest wordt zal het voelen als een onnoemelijke grote kracht. De kracht van de stilte daalt neer in elke cel, met grote kracht en oneindig potentieel. We leven in een bijzondere tijd!

 

HAPPY, HEALTHY & BLISSFUL 2016!!! 

 

Met Dankbaarheid en Optimisme, 
 

Maria. 

 

Anik Academy

Contact

Heb je vragen of wil je me bereiken voor workshops kan dat via email, telefoon of website.
Hieronder de verschillende mogelijkheden:
Tel.: 020-6258985
Email: anikpegasos@cs.com

 

Facebook: The Heart of Life
Facebook: Awakening the Illuminated Heart workshops
Facebook: Maria Lagou
 

 

 

 

Contact
> Zie Nieuwsbrief/ 
   Artikel: 'De Tijd van
  Ontwaking" onderaan... 

> Gathering 
  18 Feb. 2016 
Opleiding  
1. Heart of Life Coach®  

(eenjarige opleiding).

Van start 2 x in 2016:  

15 April & 3 Sept.
(module B-Heartfulness) ook los te volgen
& (Module A-Core of Life®)
…………………………..
2. Heart of Life Master-Coach® (2e jaar opleiding)
Van start 22 januari 2016, module C &
………………………..
3. Heart of Life EnergeticsCoach® 22 jan.
………………………. 
Workshops: 
Januari NL (volgeboekt)
Januari: ATIH Athene
29 jan. - 2 Feb.
Februari, Zeist:
ATIH 18-21
……………….
………..
 
 
Copyright © *2015* *ANIK ACADEMY-The Heart of Life®|*, All rights reserved.

Our mailing address is: anikpegasos@cs.com
 www.heart-of-life.nl | www.floweroflife-merkaba.nl  

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list