Copy

Agenda

Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) te Venray
1 t/m 3 maart @ 13:00 uur

Vergadering dagelijks bestuur
2 maart @ 20:30 uur

 
BAJK-feest!
19 maart @ 20:30 uur


Provinciaal Overleg (ALV)
22 maart @ 20:12 uur

AJK Eindhoven-Noord/ Diessen: 'Van nul tot hoge knul' #3
23 maart @ 20:30 uur

AJK Altena en Biesbosch: Bewaring van aardappels en uien
1 maart @ 20:30 uur

AJK de Peel: Buitenlandse studiereis naar Tsjechië en Slowakije
4 t/m 7 maart 

 
BHV Cursusdag Raamsdonk
21 maart @ 20:00 uur

 

BAJK goes APRÉS-SKIBAJK organiseert op zaterdag 19 maart voor al haar leden een feest: 'BAJK goes APRÉS-SKI'. Het feest vindt plaats in de zaal Saloon in de Lunenburg te Loosbroek. Vanaf 21:00 uur zijn jullie van harte welkom en omstreeks 03:00 uur zal het feest afgelopen zijn. Entree voor leden is gratis + 3 consumpties. Aanhang (geliefdes, vrienden, kennissen): €5,00 bij opgeven vooraf en € 10 aan de deur. Wil je op dit super vette feest komen? Meldt je dan nu aan via: yvonnedaandels@hotmail.com. Graag aanmelden voor 5 maart!

AJK West-Brabant regelt bus vervoer vanuit West-Brabant. Wil je gebruik maken van dit gezamenlijk vervoer, stuur een mail naar ajk.westbrabant@gmail.com met het aantal personen waarvoor je vervoer wilt regelen en vanaf waar. AJK West-Brabant kan dan bekijken welke opstapplaatsen er gebruikt kunnen gaan worden.

 Zeer geslaagd kaderweekend 2016 

Op het kaderweekend van het BAJK komen de bestuurders van de werkgroepen, de bestuurders van de AJK’s en de dagelijkse bestuursleden van het BAJK bijeen. Dit jaar stond het kaderweekend in het teken van enthousiasmeren van de vereniging. Sjors Brouwer, werkzaam bij de KNVB, heeft deze training verzorgd. Als de activiteiten die het BAJK organiseert aansluiten bij de missie van de vereniging en de behoeftes van de leden, dan zijn zowel de bestuursleden als de leden van de vereniging betrokken bij de vereniging en is iedereen verenigd. Zoals de KNVB het ook wel verwoordt: ‘Vorm samen de vereniging, wees samen de vereniging en draag samen de vereniging’. Lees hier het gehele verslag
 Winnaar RMV-beursactie Venray

Eric Collé heeft in Venray de beursactie gewonnen en ging naar huis met een staatslot. Eric kwam het beste uit de bus tijdens het raden van het gewicht van de koeienbrokken in de vaas. Het voer in de vaas woog 9800 gram en Eric zat er het dichts bij met 9820 gram.
 De Jonge Landbouwers (JOLA)-regeling en POP3De ZLTO en het BAJK hebben op donderdag 25 maart een bijeenkomst gehouden over de Jonge Landbouwers (JOLA)- regeling. Deze regeling is vanaf 1 maart 2016 tot en met 15 april 2016 opgesteld. De grote opkomst naar de informatiebijeenkomst maakt duidelijk dat veel jonge landbouwers zoeken naar mogelijkheden om investeringen in hun bedrijf te financieren. Duidelijk is ook dat er nog veel vragen zijn en dat de Jonge Landbouwersregeling 2016 zijn beperkingen kent. Alle reden om in gesprek te blijven met de provincie, ook voor toekomstige openstellingen.
 LIV-beurs Venray

Op 1 t/m 3 maart vinden de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij plaats in Venray. Ook het BAJK is aanwezig op deze beurs en tijdens de LIV kun je eveneens kans maken op de beursactie. Kom gezellig langs en bezoek onze stand!

 


NAJK: jonge boeren en tuinders nemen stelling in discussie omtrent 'smart farming en big data'

Smart farming en big data bieden boeren en tuinders de mogelijkheid om preciezer technieken en ingrepen toe te passen. Daarin zijn nog wel een aantal uitdagingen: wie is bijvoorbeeld de eigenaar van de big data en is smart farming alleen voor grote bedrijven of ook voor kleine bedrijven? Deze vragen stonden centraal in het discussiestuk.
Lees hier het gehele bericht

 Media biedt kansen voor tevredenheid consument, maar ook werknemers

Tijdens de BAJK-dag 2015 zijn een aantal leden geïnterviewd over de dag en over de documentaire die het BAJK heeft gemaakt, genaamd:  'Ter land, ter stal en op mijn bord'. In de documentaire komt aan de orde de toekomst van de Agri-food sector in Brabant, de connectie tussen boeren en burgers en het imago van de jonge agrariër.

In dit filmpje geeft Lieke Boekhorst van Boerenverstand aan dat media kansen biedt voor de tevredenheid van de consument, maar ook voor de werknemers:


 


Afgelopen activiteiten

In februari zijn er weer veel avonden georganiseerd door de diverse AJK’s. In deze Informail de afgelopen evenementen op een rijtje:
NAJK bijeenkomst: klankbordgroep melkveehouderij
3 februari @ 20:00 uur

AJK Altena en Biesbosch: Meeuwis Millenaar te gast

4 februari @ 20:15 uur

AJK Den Bosch: Mest een probleem of mogelijk kansen
16 februari @ 20:15 uur


AJK Uden en Land van Cuijk: Bedrijfsovername, Hoe dan?
17 februari @ 20:15 uur


AJK West-Brabant: sectorspecifieke avonden: veehouderij & akkerbouw
18 februari @ 20:00 uur

Kaderweekend
20 en 21 februari

AJK Oss: Workshop Omgang met personeel

23 februari @ 20:15 uur

NAJK- vergadering
25 februari @ 13:00 uur
 

Vergadering dagelijks bestuur
3 februari @ 20:30 uur

 
AJK HAS: Ben jij al voorbereid op de bedrijfsopvolging?
9 februari @ 14:30 uur

 
AJK West-Brabant: Sectorspecifieke avonden: (glas)tuinbouw/ vollegrondsgroente & boomkwekerij
17 februari @ 20:00 uur


AJK Eindhoven- Noord/ Diessen: 'Van nul tot hoge knul'#2
17 februari @ 20:30 uur


NAJK bijeenkomst: klankbordgroep melkveehouderij
18 januari @ 20:00 uur

RMV Venray
23 t/m 25 februari

AJK Cubar: Workshop De boer van morgen
24 februari @ 20:15 uur

Informatiebijeenkomst over subsidieregelingen JOLA en POP3
25 februari @ 19:30 uur 

  
Unsubscribe <<Email Address>> from this list.

Copyright (C) 2016 BAJK All rights reserved.

Forward this email to a friend
Update your profile
Email Marketing Powered by Mailchimp