Copy

AJK Uden & LvC beheerde tijdens Fabriek Magnifique het Taste Station!AJK Uden & Land van Cuijk heeft tijdens Fabriek Magnifique op 11, 12 en 13 juli gezamenlijk met ZLTO Uden, Veghel, Landerd en Boekel-Venhorst het Taste Station bemand.
Een aantal jonge AJK leden, die jonge bezoekers aantrokken, hebben tijdens dit festival hun steentje bijgedragen. Zij hebben op een mooie manier het verhaal achter de producten verwoord die via de lopende band in het Taste Station voorbij kwamen.

Graag wil AJK Uden & Land van Cuijk de actieve leden die tijdens dit festival meegeholpen hebben bedanken.

 Themabijeenkomst #2 ‘Verjonging’
 Verschillende jongerenorganisaties bundelen hun krachten in het traject ‘Landbouw van Later’. Deze themadag stond verjonging centraal. We hebben het vaak over de hoeveelheid voedsel die geproduceerd moet worden. Maar wie gaat deze eigenlijk produceren? Oftewel: wie is de boer van later?
Om deze vraag te beantwoorden gingen we Het Eetcafé-stijl te werk. Met drie gasten; en drie stellingen. En daarover in gesprek! Lees hier het hele persbericht.
 Ronald Claessens aspirant bestuurslid

 

Vanaf juni heeft het dagelijks bestuur er een nieuwe aspirant bestuurder bij. Tijdens de algemene ledenvergadering in september kan hij gekozen worden tot bestuurder. Graag wil hij zich even voorstellen:
 

Mijn naam is Ronald Claessens. Sinds juli 2014 ben ik lid van BAJK en opgenomen in het bestuur. Van huis uit hebben wij geen agrarisch bedrijf en na mijn afstuderen aan de HAS Hogeschool (Dier- en Veehouderij, richting melkvee) had ik het idee de affiniteit met de sector een beetje kwijt te raken. Na verschillende tips van onder andere docenten van de HAS ben ik bij het BAJK terecht gekomen. Hier heb ik aangegeven graag bestuurlijk werk te verrichten om dichterbij de sector te staan. Ik ben gevraagd een vergadering van het bestuur bij te wonen. Deze uitnodiging heb ik met beide handen aangenomen. Ik ben benieuwd wat de komende tijd mij gaat brengen en heb heel veel zin in om mijn steentje bij te dragen!’
 


BAJK Workshops
 
Ieder seizoen organiseert BAJK twee projecten. Onderdeel van deze projecten zijn de workshops die bij de AJK’s gegeven worden.
 
Workshop 1: Imago en Social Media
Een goed imago is wat iedere agrariër wil bereiken. Maar hoe kun je dat bereiken in deze maatschappij waarbij social media een cruciale rol speelt? Hoe kom ik over via Social Media? Wat wil ik uitstralen? Maar zeker zo belangrijk; Hoe ga ik om met feedback die ik via Social media ontvang? Moet je er wel op regeren en hoe? Dit zijn thema’s die tijdens deze workshop aan bod komen.
 
Workshop 2: Omgang met erfbetreders
Als agrarische ondernemer moet je met veel wetten en regels rekening houden. Vaak wordt het naleven van deze wetten en regels gecontroleerd door externe instanties. Hoe moet je omgaan met deze erfbetreders? Welke voorbereidingen moet je treffen en wat zijn de aandachtspunten die deze controleurs belangrijk vinden? Tijdens deze workshop zal onder andere een erfbetreder met jullie in gesprek gaan en kijken waar jullie elkaar kunnen versterken.
 
Wil je één of beide workshops volgen? Informeer bij jouw AJK of via ines@bajk.nl wanneer de workshop bij jouw AJK gegeven wordt.

 Inschrijven voor ZLTO Initiatiefprijs
 
ZLTO zoekt ondernemende jonge leden die werken aan vernieuwende, originele dan wel duurzame initiatieven ter verbetering van de markt of van de maatschappelijke positie van ondernemers in de groene ruimte. ZLTO ondersteunt leden met zulke initiatieven van harte. Daarom wordt dit jaar al voor de twaalfde keer de ZLTO Initiatiefprijs uitgereikt.
Leden kunnen zichzelf aanmelden tot en met 21 augustus. Ook is het mogelijk om iemand anders kandidaat te stellen voor de prijs. Om mee te doen is het nodig het inschrijfformulier op de website in te vullen en op te sturen.
Kijk hier voor meer informatie.

 Kampioenschap veebeoordelen

 

Foto: Winnaars Brabantskampioenschap veebeoordelen 2013

Op zaterdag 20 september is het Nationaal Kampioenschap Veebeoordelen 2014 in Gelderland. 64 deelnemers uit heel Nederland beoordelen vijf roodbonte en tien zwartbonte koeien op hun uiterlijke kenmerken. Degene die dit volgens de jury het best kan, mag zich Nationaal Kampioen Veebeoordelen 2014 noemen.
 
Voorafgaand aan het NK Veebeoordelen zal BAJK in samenwerking met AJK Diessen het Brabantskampioenschap veebeoordelen organiseren. Houdt onze website in de gaten voor de precieze datum en locatie of neem contact op met Jaap van den Heijkant via jrs.vd.heijkant@gmail.com. 

  
Unsubscribe <<Email Address>> from this list.

Copyright (C) 2014 BAJK All rights reserved.

Forward this email to a friend
Update your profile
Email Marketing Powered by Mailchimp