Copy
Investeren in medewerkers loont.
VVMA
Omegam
Eurofins
Alcontrol
Enige woorden van uw voorzitter
Na een mooie warme zomer bruist het binnen het VVMA-bestuur weer van de ideeën voor leuke, nuttige en leerzame activiteiten. Met ook het SIKB-congres en Bodembreed  in het vooruitzicht, belooft het weer een mooi najaar te worden. Wij stimuleren onze leden graag om te investeren in haar personeelsleden. Hoe kun je dit beter doen dan het aanbieden van opleidingen en cursussen? Investeringen die voor de ondernemer worden terugverdiend door gemotiveerde en beter opgeleide medewerkers. Om deze reden besteden wij in deze nieuwsbrief nogmaals aandacht aan ons cursusaanbod en dat van onze begunstigers. 

Geslaagde Algemene Leden Bijeenkomst (ALB)
Op 10 juli jl. heeft de ALB plaatsgevonden. Met ruim 45 aanwezigen kon met recht worden gesproken over een goede opkomst.  Tijdens een kort, formeel vergaderdeel bleek dat het aantal VVMA leden is gegroeid naar 42. Lees verder.

Resultaten enquête aanleveren XML bestanden
Eind augustus heeft het bestuur een brief van de Omgevingsdienst Midden Holland inzake het verzoek tot aanleveren van XML bestanden aan de leden doorgestuurd. Het blijkt dat veel leden dergelijke verzoeken krijgen. Wel blijkt het aantal verzoeken per regio sterk te verschillen. Lees verder.

 

Praktijkmiddag sanering voormalige Olster Asfalt Centrale
Eind september organiseert de VVMA een praktijkmiddag op de in-situ saneringslocatie van de voormalige Olster Asfalt Centrale. We bieden een divers programma aan. Zowel nieuwe kansen vanuit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) en de inspectie van vloeistofdichte vloeren staan op de agenda. Lees verder.


Cursussen september 2014
Zoals aangegeven blijft het belangrijk om te investeren in opleidingen en trainingen van onze medewerkers. De VVMA geeft samen met haar begunstigers (Schreurs Groep, ACVO en Bodembreed Academie) diverse cursussen en trainingen. Graag verwijzen wij u naar de cursuspagina op onze website. De eigen VVMA trainingen worden alleen bij voldoende animo gegeven.

Copyright © 2014 VVMA, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp