Copy
Belangrijke speler binnen de bodembranche.
VVMA
Omegam
Eurofins
Alcontrol
Enige woorden van uw voorzitter
Met het vertegenwoordigen van 45 bodemadviesbureaus blijkt de VVMA voor veel partijen een belangrijke speler binnen de bodembranche. Nieuwe ontwikkelingen in onze sector worden graag aan de VVMA gepresenteerd en diverse gremia in de bodemwereld benaderen de VVMA voor vertegenwoordigingen en overleg. Daarnaast wordt steeds kritischer gekeken naar de interpretatie van onze normdocumenten en de rol van SIKB in het spanningsveld tussen privaat en publiek toezicht. Al deze aspecten vragen voortdurend aandacht van het bestuur van de vereniging. In deze nieuwsbrief leest u derhalve slechts een klein deel van hetgeen er binnen de VVMA speelt.
 

Terugblik Algemene Leden Bijeenkomst (ALB)
Op 10 februari jl. heeft de ALB plaatsgevonden. De interessante rondleiding bij VRM Materials te Apeldoorn en een presentatie van Marco Quanjer en Winne2 over digitale deelomgevingen was voor zo'n dertig leden voldoende reden om naar Apeldoorn af te reizen.

Lees verder.

Inzetten niet erkende medewerkers
Over dit onderwerp hebben we al regelmatig met de VVMA-leden gecommuniceerd. Op basis van een nieuwe interpretatie van artikel 15 Bbk is het niet meer mogelijk om niet erkende medewerkers naast een erkende medewerker in te zetten. Uitzondering hierop zijn medewerkers die aantoonbaar in opleiding zijn. Lees verder.

 

Reserveer in je agenda: praktijkmiddag 29 april
VVMA is op 29 april te gast  bij de asfaltcentrale van Ooms civiel te Schagen. Als adviesbureaus hebben we allemaal wel eens te maken met asfaltonderzoek naar de mogelijkheden van warm hergebruik. Omdat de normen voor asfaltonderzoek (CROW-210) gaan wijzigen, biedt de VVMA in samenwerking met ons nieuwe lid Unihorn B.V. de mogelijkheid om een asfaltcentrale in de praktijk te bekijken. Lees verder.


Cao Bouwbedrijven verplicht?
Het bestuur van de VVMA is door twee bedrijven benaderd met een vraag over de CAO Bouwbedrijven die verplicht zou zijn voor boorbedrijven. Deze bedrijven zijn op terugwerkende kracht aangeslagen voor de premieafdrachten vanuit het bedrijfstakpensioenfonds Bouwnijverheid. Lees verder. (Log in op de website om de documenten te kunnen downloaden.)

Nieuwe leden
Tijdens de algemene ledenbijeenkomst op 10 februari zijn twee nieuwe leden tot de vereniging toegetreden. Het betreft Unihorn B.V. met vestigingen in Avenhorn en Capelle a.d. IJssel en GWTR, gevestigd in Deventer. Lees verder.
 

Copyright © 2015 VVMA, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp