Copy
Een gelukkig, gezond en succesvol 2013.
VVMA
Omegam
Eurofins
Alcontrol
Enige woorden van uw voorzitter

Aan het begin van 2013 kunnen we terugblikken op een succesvol 2012. Ondanks niet al te positieve signalen uit de bodembranche hebben we als VVMA een druk bestuursjaar achter de rug. Een jaar met diverse praktijkmiddagen, een geslaagde actie voor het centraal inkopen van troebelheidmeters, drie ledenbijeenkomsten met interessante thema’s, bijdragen aan het SIKB congres en het symposium Bodembreed en diverse nieuwsbrieven en updates om de leden continu over de actualiteiten te informeren. Activiteiten die voor velen achter de schermen plaatsvinden, maar waarover we hebben afgesproken vaker en beter inzicht te geven. Ook is afgesproken regelmatiger naar uw mening te gaan informeren en dat we als bestuur deze standpunten binnen de diverse overleggen zullen communiceren.

Voor 2013 bestaan de goede voornemens dan ook uit het persoonlijk bezoeken van alle leden, waarbij uw mening wordt gevraagd en waarbij de benchmark en enquête die in januari zullen worden verstuurd, nader worden toegelicht.

In 2013 bestaat de VVMA 10 jaar! Uiteraard zal bij dit lustrum worden stilgestaan. Meer informatie hierover en de jaaragenda van 2013 volgen later deze maand.

Zo kort na het verschijnen van de VVMA update wordt in deze nieuwsbrief met name bij de cursussen voor januari/februari 2013 stilgestaan. In deze vaak wat rustigere maanden is er veelal tijd voor het investeren in ons grootste bezit: investeringen in kennis die zich in betere tijden ongetwijfeld zullen terugbetalen!

Rest mij nog om u allen een gelukkig, succesvol en gezond 2013 te wensen!

Jurgen Pijpker

Begunstigers
In de maanden november en december zijn er nieuwe overeenkomsten met de begunstigers van de VVMA getekend. ALcontrol, Eurofins Analytico, Omegam en I.T. Works hebben de overeenkomst allen voor twee jaar verlengd.

Bij het verlengen van de overeenkomsten is gezocht naar meerwaarde voor zowel de begunstigers als de VVMA. Door Eurofins Analytico is gezocht naar een verbetering van het inzicht en de afstemming tussen laboratoriummedewerkers en hun klanten. Hiertoe heeft de VVMA gedurende twee dagen training voor alle medewerkers gegeven. Naast een interactieve presentatie over ons vakgebied is tevens een demonstratie van diverse veldwerkzaamheden gegeven. Door middel van deze training is er veel meer begrip voor adviesbureaus als ‘veeleisende klanten’ verkregen. Lees verder.

ALB
Cursusaanbod winter 2013
Ook deze winter organiseert de VVMA weer veel cursussen. Ga naar de cursuspagina voor meer informatie en data.
Cursus bodemclassificatie

Nieuw is de cursus bodemclassificatie die wordt opgezet met medewerking van onze begunstigers. Meer informatie over deze cursus volgt op korte termijn. 

Copyright © 2013 VVMA, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp