Copy
Een gelukkig, gezond en succesvol 2013.
VVMA
Omegam
Eurofins
Alcontrol
Enige woorden van uw voorzitter

Eind 2002 kwamen 6 ondernemers bij Nipa in Oss bijeen. Aanleiding waren de oprichting van het SIKB en de diverse protocollen die voor onze branche van toepassing werden verklaard. Als ondernemers voelden we ons onvoldoende betrokken bij de totstandkoming van deze documenten. Aansluiting bij de bestaande branchevertegenwoordigers bleek niet mogelijk, waardoor het idee ontstond om zelf een branchevereniging op te richten. In januari 2003 was de oprichting een feit! Samen met Henk van Haalen (Nipa) heb ik toen de oprichtingsakte van de VVMA getekend. Lees verder.

Jaarprogramma 2014
Ook in 2014 worden weer minimaal drie algemene ledenbijeenkomsten georganiseerd. Hierbij zal de nadruk liggen op een inhoudelijk programma, waarbij de actualiteiten in de bodembranche centraal zullen staan. Dit om de VVMA leden vooral te informeren omtrent veranderingen en ontwikkelingen, maar ook om leden te motiveren en stimuleren. Een motiverende en inspirerende bijeenkomst staat gepland op dinsdag 11 februari 2014. Wij vragen u om deze middag/avond alvast in uw agenda te reserveren. Op veler verzoek zal een locatie in het westen van het land worden gezocht. Lees verder.

Botova, vaste voet aan de grond?
De ontwikkeling van BoToVa kende een lange aanloop. In de periode tussen de aankondiging in juni 2011 door de toenmalige staatssecretaris Atsma en de oplevering van de eerste fase van BoToVa is er veel werk verricht. Vanaf begin 2011 is in een open proces met veel partijen uit de bodemmarkt gewerkt aan de totstandkoming van BoToVa. Volgens de planning zou BoToVa op 1 juli 2013 voor alle domeinen beschikbaar zijn. Uiteindelijk kwam de eerste fase op 1 november 2013 beschikbaar en wordt het laatste domein op 1 juli 2014 verwacht. Lees verder.

 

ALB
Cursusprogramma VVMA
Het afgelopen jaar is de aandacht voor de eigen VVMA cursussen sterk afgenomen. Enerzijds zal dit te maken hebben met minder budget voor opleidingen en scholing, anderzijds is besloten om een aantal begunstigers aan te trekken die zelf opleidingen en cursussen verzorgen. Het actuele cursusaanbod is terug te vinden op onze website. Eigen VVMA cursussen worden alleen bij voldoende animo aangeboden.
Benchmark VVMA

Afgelopen voorjaar is er een benchmark onder de VVMA leden gehouden. Deze benchmark wordt eens in de twee jaar georganiseerd en moet inzicht geven in de financiële en personele ontwikkelingen binnen de bodemadviesbranche. De volledige resultaten van de benchmark worden alleen teruggekoppeld aan de respondenten. De leden die niet op de benchmark hebben gereageerd ontvangen slechts een samenvatting van de resultaten. Lees verder.
 

Copyright © 2013 VVMA, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp