Copy
Onze inspanningen lijken vruchten af te werpen en nog veel meer.
VVMA
Omegam
Eurofins
Alcontrol
Enige woorden van uw voorzitter
Onze inspanningen met betrekking tot andersoortig overheidstoezicht lijken zijn vruchten af te werpen. Na een periode waarin er onder geen enkele voorwaarde met toezichthouders kon worden gesproken lijkt eindelijk een “Praagse lente” aangebroken, waarbij de VVMA actief wordt gevraagd mee te denken over de aanpassing van het Besluit bodemkwaliteit en het opstellen van essentiële eisen, waarop onze werkzaamheden worden gecontroleerd. Lees verder.

Geslaagde bijeenkomst "De toekomst creëer je zelf"
Dinsdag 11 februari 2014 waren we te gast bij onze begunstiger ALcontrol Laboratories. Dit keer eens geen rondleiding, maar een boeiende bedrijfspresentatie met een aansluitend buffet. Het overige deel van de avond heeft onze voorzitter met behulp van een aantal inspirerende filmpjes de aanwezigen aan het werk gezet, waarbij in diverse groepjes is gesproken over persoonlijke drijfveren en uitdagingen. Lees verder.

Resultaten enquête vooronderzoek
Vanuit het verbetertraject Besluit Bodemkwaliteit heeft de VVMA aangedrongen op een betere invulling van het vooronderzoek en de mogelijkheid om deze vanuit de doelstelling van het onderzoek op diverse niveaus in steken. Bij het aanvragen van historische informatie blijkt er echter nog veel onduidelijkheid over de beschikbaarheid van onderzoeksgegevens en de kosten van het opvragen van historische gegevens te bestaan. Lees verder.

 

Bijeenkomst IL&T, protocol 2003
(door Astrid Op den Buijs, Schreurs Opleidingen)
Op 1 mei heeft IL&T een informatiedag georganiseerd met als onderwerp protocol 2003: waterbodemonderzoek. Wat opviel aan de aanwezigen is dat zij nagenoeg allemaal afkomstig zijn van adviesbureaus terwijl je eigenlijk ook belangstelling vanuit de waterschappen en omgevingsdiensten zou verwachten. Lees verder.

Copyright © 2014 VVMA, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp