Copy
Terugblikken en vooruitkijken. Lees het allemaal in deze nieuwsbrief.
VVMA
Omegam
Eurofins
Alcontrol
Milieulaboratorium
I.T. Works

Aankondiging ALB op 22 november a.s.
Vanuit de commissie Ledenservice is het idee geopperd om onder ‘Bourgondische omstandigheden’ tot optimale omstandigheden voor brainstormen, overleg en netwerken te komen. Op 22 november 2011 is er dus sprake van een bijzondere Algemene Leden Bijeenkomst. Wij nodigen alle leden, begunstigers en overige geïnteresseerden uit om aan de hand van een aantal stellingen te brainstormen over de toekomstplannen van de VVMA en de meerwaarde van onze vereniging voor onze leden. Locatie: De Hof Renswoude, aanvang: 17.00 uur. Lees verder >>

VVMA op bodembreed
Op 29 en 30 november a.s. zal in Lunteren opnieuw het Symposium Bodembreed worden gehouden. Dit jaar zal de VVMA zich met een stand presenteren in het restaurant van De Werelt. Deze stand zal vanuit het bestuur en de commissies Ledenservice en PR worden bemand. Door een stand op Bodembreed werkt de VVMA aan meer naamsbekendheid en wordt getracht om meer aandacht te krijgen voor de activiteiten van de VVMA. Klik hier voor meer informatie over het programma.

Terugblik SIKB congres
Onder de titel: “Reuring onder het maaiveld, handhaving en certificatie” heeft VVMA voorzitter, Jurgen Pijpker een korte presentatie op het SIKB congres gegeven. Andere sprekers waren: Hugo de Vries, VROM-Inspectie, Jeroen Telder, Provincie Noord-Holland en Walter de Koning, SIKB. Na de presentaties is er in een breder panel over diverse door de sprekers aangeleverde stellingen gediscussieerd. Download hier een samenvatting van de discussie.

Boren in dossiers
In de tweede helft van 2010 hebben de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat onderzoek naar de naleving van de eisen vanuit de BRL SIKB 2000, protocollen 2001, 2002 en 2003 gedaan. De inspecties hebben 24 handhaafbare eisen vanuit de BRL en protocollen geselecteerd. Uit deze eisen is vervolgens een aantal aandachtspunten geselecteerd, die bij onvoldoende naleving van invloed zijn op de kwaliteit van het veldwerk en daarmee de interpretatie van de onderzoeksgegevens. Lees verder >>

Verbeterplan Bbk
Op 25 oktober 2011 is in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht de aftrap gegeven van het “Verbetertraject Besluit bodemkwaliteit”. Door de voorzitter van het implementatieteam, Mari van Dreumel van het Ministerie I&M is teruggeblikt op de evaluatie van het Bbk en de verbeteropgave die daar uit volgt. Lees verder >>

Gezamenlijk inkopen en opleiden grondwaterbemonstering conform NEN 5744
Per 1 april 2012 zal de nieuwe NEN 5744 definitief van toepassing worden. Op dit moment kan vanuit een overgangsregeling nog van de huidige norm gebruik gemaakt worden. Nieuw in de norm is het gegeven dat eenmalig per bemonstering de troebelheid gemeten dient te worden. Deze aanpassing vraagt een extra investering van het adviesbureau. Immers, behalve de huidige meting van pH en Ec moet ook troebelheid in het veld kunnen worden gemeten. De VVMA zal medio januari een aantal bijeenkomsten over de nieuwe NEN 5744 organiseren. Het voornemen is om deze bijeenkomsten mede vanuit de leveranciers van monsterneming apparatuur te organiseren, waarbij de VVMA leden een inkoopvoordeel verkrijgen als zij gezamenlijk inkopen. Meer informatie volgt binnenkort via de mail/website. Wacht derhalve nog even met investeren in nieuwe analyse/bemonsteringsapparatuur! Lees verder >>

Terugblik Praktijkochtend

Op donderdag 13 oktober 2011 heeft de VVMA op uitnodiging van NTP Milieu een praktijkochtend gehouden. Centraal deze ochtend stond een bodemsanering op de voormalige locatie van de Nederlandsche Asfalt Fabrieken te Alphen a/d Rijn. Lees verder >>

Cursussen
Cursussen
De nieuwe data van de cursussen zijn bekend! Neem gauw een kijkje in het overzicht en meld u aan. Nieuw is de cursus Asbestherkenning voor de bodemspecialist.


Copyright © 2011 VVMA, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp