Copy
Belangrijke speler binnen de bodembranche.
VVMA
Omegam
Eurofins
Alcontrol
Enige woorden van uw voorzitter
De zomerperiode is een altijd een goed moment om even op de afgelopen periode terug te blikken. Een periode van veel overleggen met SIKB, I&M en onze branchecollega’s. Langzaam maar zeker dringt het tot ons door dat in 2018 de Wet bodembescherming zal worden opgenomen in de omgevingswet. Voorzichtig worden er planningen gemaakt voor deze integratie en komt het besef van de enorme operatie die dit met zich mee brengt. Voorzichtig durf ik dus te beweren dat we hier als VVMA best nog wel eens op terug zullen komen. Waar het afgelopen half jaar in het teken van samenwerking en digitaal delen stond, was er ineens ook een convenant met ILT en een standpunt van I&M over de door ons zo gewraakte interpretatie van artikel 15 (inzet niet erkende medewerkers). Hierover leest u in deze nieuwsbrief meer.
Jurgen Pijpker


Terugblik Algemene Leden Bijeenkomst (ALB)

Op 25 juni jl. heeft de tweede ALB plaatsgevonden. Naast enkele verplichte hamerstukken tijdens de ALV heeft voorzitter Jurgen Pijpker een voorstel over het opzetten van een digitale deelomgeving in stemming gebracht. Hierover elders in deze nieuwsbrief meer.
Lees verder.

Inzetten niet erkende medewerkers
Ons steeds weer terugkerende onderwerp. Een bijna voltallig VVMA bestuur heeft zich inmiddels richting I&M en SIKB over deze zeer onwenselijke situatie uitgelaten. Inmiddels is er al één lid die een waarschuwing heeft gekregen omdat hij een 2000 erkende veldwerker bij een partijkeuring (1000) liet assisteren.

Lees verder.
 

Convenant Certicon en ILT
Op 3 juni jl. is het eerste convenant tussen een bodemadviesbureau en ILT getekend. Certicon Kwaliteitskeuringen heeft dit feestelijk gevierd, waarbij ook het bestuur en de leden van de VVMA waren uitgenodigd.

Lees verder.

Digitale deelomgeving
Tijdens de laatste twee ledenbijeenkomsten is aandacht gevraagd voor het opstellen van een digitale deelomgeving. Met grote meerderheid is ingestemd voor het opzetten van een webomgeving waar diensten, mensen en producten kunnen worden gedeeld. Lees verder.

Cursussen
De afgelopen tijd is het animo voor de VVMA cursussen erg terug gelopen. Enerzijds is dit het gevolg van teruglopende opleidingsbudgetten, anderzijds hebben we als VVMA wellicht ook iets te weinig aan de promotie van ons cursusaanbod gedaan. Er is inmiddels met alle docenten contact gezocht en we kunnen met enige trots weer diverse cursussen aanbieden. Bekijk deze cursussen.
 

 

 

Copyright © 2015 VVMA, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp