Johan & Alette | Forerunner
Nieuwsbrief 73
Siliguri, India - november 2015
Twitter Facebook LinkedIn
Beste familie en vrienden,

Groeten uit Siliguri! We zijn bijna halverwege onze reis van drie maanden door Azië en Afrika en het gaat erg goed! God blijft ons verbazen met hoe goed Hij alles van tevoren heeft voorbereid. We voelen ons erg bevoorrecht in hoe we deel mogen zijn van wat Hij aan het doen is in verschillende plaatsen, en hoe we meer openbaring krijgen over Hem, zijn Koninkrijk en hoe Hij de volken aan het voorbereiden is op zijn wederkomst en komende Koninkrijk.
 
Samen reizen als stel overtreft onze verwachtingen, tot onze grote vreugde. We reizen en dienen samen op een heel natuurlijke manier, elkaar aanvullend, soms ook samen met andere vrienden op plaatsen waar we op bezoek zijn. De boodschappen die God op onze harten legt zijn soms net alsof het afmaken van elkaars zinnen. Lichamelijk gaat het ook erg goed. Alette is helemaal niet wagenziek geweest, wat weinig minder dan een wonder is! Tot vorige week waren we ook niet ziek, en hier lijkt het meer te maken te hebben met de geestelijke atmosfeer dan iets anders. Tegelijkertijd merken we beide ook het verlangen om thuis te zijn en ons eigen plekje te hebben, maar het is het zo waard!
Hieronder delen we meer over de reis tot nu toe en over wat nog voor ons ligt in de komende zeven weken.
 
Shalom,
 
Johan & Alette


 
Myanmar


We brachten deze twee weken door met onze vrienden David en Cornelia en degenen om hen heen. David is een visionair die veel verschillende dingen doet om het evangelie van het koninkrijk te verspreiden, inclusief het zorgen voor wezen en weduwen, preken en dienen, en zendelingen uitzenden naar onbereikte plaatsen in Myanmar.
 
We hebben met name onze tijd gebruikt in een op een gesprekken, gebed en bemoediging van de zendelingen die onder David’s leiderschap staan, en meer nog met David zelf, die een nederige, biddende en wijze leider is. We kregen veel vragen over wat een gebedshuis is, hoe een gebedshuis of biddende gemeenschap te beginnen, en hoe een team van supporters op te bouwen. We voorzien dat we in de toekomst hier meer tijd zullen doorbrengen om de leiders en zendelingen toe te rusten op deze gebieden.

 
David vertelde ons dat hij erg bemoedigd en opgebouwd was door ons bezoek, omdat hij niemand anders heeft die echt in zijn leven kan spreken. We konden ook strategieën bespreken en samen bidden voor obstakels in zijn bediening en persoonlijke leven, en plannen en ideeën voor de toekomst verkennen.

We hebben een bijzonder leuke dag met de kinderen gehad die Forerunner ondersteunt en wat praktische dingen kunnen uitwerken om dit te kunnen blijven ondersteunen in de toekomst. Het gaat goed met hen. Het is zo’n vreugde om in hun jonge levens te investeren! De meesten hebben geen christelijke achtergrond, maar nu kunnen ze regelmatig over Jezus horen. 
Zuid India

De eerste week waren we bij vrienden in Chennai (Tamil Nadu) en Kavali/Nellore, waar we in verschillende kerken gepreekt hebben en een aantal keren een ‘speciaal lied’ samen gezongen hebben. Een leuke ervaring voor ons als stel. 
 
Het tempo is flink omhoog gegaan sinds we in India aangekomen zijn. We hebben veel gereisd om in kerken, buurten en afgelegen dorpen te spreken. Het is een bijzondere ervaring om in ver weg in de heuvels te zijn waar plastic bijna afwezig is, evenals het geluid van auto’s en machines. De lucht in de bergen is zo fris, een beekje druppelt in de achtergrond, en de geuren van rook en planten in de lucht.
 
Het is ongelooflijk om te zien hoe groot de impact en bemoediging is voor de gelovigen hier. Ze lopen soms urenlang vanuit andere dorpen om ons te horen spreken, hongerig voor het Woord en dankbaar voor elke bemoediging. Het is verbazingwekkend dat ze nog weten waar Johan 6 jaar geleden over preekte. Ze slachten hun kostbare kip om ons te voeden (die zo taai is dat je je afvraagt of je rubber eet) en begeleiden ons met een dans naar de plaats waar de samenkomst is. Ik (Alette) vond het bijzonder treffend dat we in sommige dorpen van de Kuvi stam kwamen waar ze 10 jaar geleden Johan hadden ontmoet en sindsdien hadden gebeden voor zijn vrouw. Ze waren zo blij nu het antwoord voor zich te zien! Wow!
 
Vaak werden we op het laatste moment gevraagd te spreken, en het was opmerkelijk om te zien hoe soms hele preken gewoon uit ons kwamen stromen, alsof we ze maandenlang voorberied hadden. Vaak preekten we om beurten en zonder vooraf te spreken over het onderwerp van onze boodschap bleken we dan twee aanvullende delen te hebben die samengingen, soms zelfs vanuit hetzelfde Bijbelhoofdstuk. Dit stemt in met verschillende woorden die we voorafgaand aan de reis kregen dat God ons niet van tevoren, maar op het moment zelf de boodschap zou geven. Wat een rustvolle manier om te dienen! We hebben onder andere gedeeld over geloof in de context van de eeuwigheid, herstel van het familie altaar, het eerste gebod, tranfsormatie van onze steden, de nederigheid van Jezus, de vreugde van de Heer als onze kracht (vanuit verootmoediging, Neh. 8:10), en hoe staande te blijven tegen de aanklager.
 
Het was erg goed om tijd met de kinderen in het kindertehuis te hebben. Ze zijn zo vol van vreugde en liefde. Door de jaren heen zijn ze steeds hechter geworden met elkaar en hun gedrag is merkbaar vooruit gegaan. We hebben ook met elk kind apart gesproken om hen wat meer te leren kennen en voor hen te bidden. Met de Jena familie hadden we vervolgens een heel goede bijeenkomst over hoe we in de toekomst kunnen blijven samenwerken. De laatste dagen hebben we afgerond met een leuk programma, veel gelach, vuurwerk (als je super enthousiaste kinderen wilt zien, bekijk dan dit filmpje!) en een feestmaaltijd. 
De weg die voor ons ligt

We zijn op dit moment in Siliguri, noord India. We hebben heel mooie verhalen te vertellen over onze tijd hier, maar vanwege de lengte van deze (vertraagde) nieuwsbrief zullen we dat bewaren voor de volgende keer!
 
We zijn nu 45 dagen op reis en hebben 51 dagen te gaan. (zie het reisschema). Dit weekend verwachten we in Kolkata te zijn bij het kindertehuis van vrienden, maar zij kunnen er helaas niet zijn vanwege een medische situatie. Daarna hebben we een aantal dagen in Goa om te rusten, bidden en tijd met wat vrienden te hebben die we twee maanden geleden in Kansas City ontmoetten en die precies ook die dagen daar zullen zijn! Kleine wereld…! Daarna een kort bezoek aan Mumbai en dan hop naar Afrika!

Het samen reizen heeft ons meer laten zien hoe we samen als stel functioneren. We genieten ervan hoe we beide kunnen preken, onderwijzen, aanbidding kunnen leiden, en goede een op een gesprekken hebben die mensen opbouwen. Het is zo’n vreugde om samen te  dienen! Voor Johan is deze reis heel anders dan de (vaak eenzame) reizen die hij voorheen had, waarin hij ook vaak bad voor iemand die met hem mee kon reizen om ook te kunnen spreken en aanbidding te leiden.

We zijn aan het bidden voor ons eigen huis in Amersfoort dicht bij het gebedshuis, als thuisbasis van waaruit God ons uit kan sturen naar andere landen. We verwachten dat het met name Johan zal zijn die op langere reizen zal gaan naar bepaalde gebieden, terwijl Alette soms mee zal gaan, maar met name zal dienen in het gebedshuis en in noord Europa. We verwachten dat God de komende twee maanden zijn plannen nog verder duidelijk zal maken wanneer we tijd doorbrengen met vrienden en organisaties in Afrika. 

Financieel gezien is deze reis weer een mooie geloofsreis geweest. Hoewel er nauwelijks giften binnenkwamen heeft God ons steeds verrast met extraatjes van onze zendende kerk, vertraagde betalingen, giften van Indiase kerkleden etc, die al onze uitgaven tot nu toe hebben gedekt. Hij is zo trouw! We zijn vol verwachting van zijn voorziening voor de tweede helft van deze reis waartoe Hij ons geroepen heeft. 

 


Wat we doen
We wonen momenteel in Nederland en dienen fulltime, allereerst als gebedszendelingen in Gebedshuis Amersfoort, waar we zo'n 20 uur per week zijn.
 
Het andere deel van onze tijd besteden we aan stichting Forerunner, administratieve werkzaamheden en fondswerving, en allerlei projecten, zoals Going Deeper, de ONE conferentie, spreken in het land etc. Daarnaast hebben we een klein bedrijfje om essentiële oliën te delen en studeert Alette parttime aan Eastern University. 
 
We hebben besloten om het eerste jaar van ons huwelijk in Nederland te blijven. Waar in de wereld we ook terecht komen op de lange termijn, de visie, waarden en missie blijven hetzelfde. Het gebedshuis is centraal, samen met werken van gerechtigheid die het Koninkrijk van God brengen. 

 
Voor visie en waarden, zie:
Gebedshuis Amersfoort 
Stichting Forerunner
Going Deeper & One ConferentieContact

Johan & Alette
Website:     www.johanverhoef.nl
Mail:           jmverhoef@gmail.com
Postadres:  Wildveldseweg 1
                   3481 LW Harmelen
Woonadres:Fazantenstraat 14, Amersfoort
Skype:        johanverhoef
Facebook,  Twitter, LinkedIn: Johan Verhoef
Giften:        NL16INGB0007875162 tnv Jozua Zending, Dordrecht ovv 'Verhoef' (belastingaftrekbaar)

Stichting Forerunner
Website:    www.forerunner.info
Mail:          johan@forerunner.info
Adres:       Assumburg 119, 3328 BD Dordrecht
Giften:       NL60INGB0005358287 t.n.v. stichting Forerunner, Dordrecht (belastingaftrekbaar, direct beschikbaar)

 
 


If you would like to unsubscribe please click here.