Johan & Alette | Forerunner
Nieuwsbrief 74
Tororo, Oeganda - december 2015
Twitter Facebook LinkedIn
Beste familie en vrienden,
Groeten uit Oeganda! We zijn hier een ruime week geleden aangekomen. Het was een flinke verandering na twee maanden in Azië, maar we zijn nu aardig omgeschakeld voor de laatste maand dienen in Oeganda en Congo. Er zijn zoveel dingen die we met jullie willen delen dat we deze nieuwsbrief wat eerder dan normal sturen, zodat het niet te lang word. Elke plaats waar we geweest zijn heeft zijn eigen verhalen. Een paar daarvan kunnen jullie hieronder lezen.
 
Genade en vrede zij met jullie!
 
Johan & Alette
 
 
 
Help een gebedshuis starten in DR Congo

Direct aan het begin van 2016 verwachten we in Goma, DRC aan te komen voor een verblijf van twee weken. Eén van de belangrijkste onderdelen van ons verblijf is een vierdaagse training voor een groep mensen die met elkaar een gebedshuis in deze stad en regio willen starten, en van daaruit reizende teams uit willen sturen die van dorp naar dorp gaan om te bidden en onderwijs te geven hoe ze terug kunnen keren naar God. Dit kan een blijvende, diepgaande verandering brengen in dit door oorlog verscheurde gebied waar alles al geprobeerd is om vrede te brengen. We geloven dat wat meest nodig is is dat mensen gezamenlijk terugkeren naar God zodat Hij het land geneest en vrede brengt (2 Kronieken 7:14). In andere landen is de impact van zo’n plaats van gebed en reizende teams geweldig geweest. Zie onder andere de Transformatie video’s. Wij zijn verbonden met mensen die daar ook deel aan hebben en die ons op hun beurt weer coachen. De training en de reis- en verblijfkosten zijn ongeveer €1000. Omdat Oost Congo een oorlogsgebied is zijn veel goederen duur. We willen jullie vragen te overwegen hieraan te geven.


Een thuisbasis in Amersfoort

Voor we trouwden leidde God ons naar Amersfoort als ons nieuwe thuis, tenminste voor een jaar. Het lijkt steeds duidelijker dat dit onze thuisbasis voor de lange termijn zal zijn. We hebben met tot nu toe met 5-7 personen in een huis gewoond, maar verlangen erg naar onze eigen plek als thuisbasis van waaruit we kunnen reizen en dienen; en onze familie en internationale bezoekers kunnen ontvangen. Zo kunnen we ook voor onze oude dag sparen, aangezien we niets opbouwen via een pensioenfonds. Bovendien gebruiken we het geld dat ons gegeven wordt voor ons levensonderhoud liever om kapitaal op te bouwen dan huur te betalen.
 
In de afgelopen maanden sprak de Heer regelmatig dat Hij in een huis gaat voorzien. In het natuurlijke zien we niet hoe dat mogelijk gaat zijn, maar we geloven dat Hij alles kan doen! Bid met ons mee voor een geschikte plek in of bij Amersfoort en voor alle open deuren die nodig zijn om dit werkelijkheid te laten worden.


 
Reisverhalen

Siliguri, India

Na de eerste twee weken in India reisden we naar het noorden. Twee lange dagen in de trein. We hadden geen duidelijk plan voor deze weken, maar hadden de indruk dat we zelfs iets langer moesten blijven dan we eerst hadden gepland. We hadden een paar woorden en indrukken over eenheid en transformatie in Siliguri en regio, en dat we moesten beginnen met de mensen die klaar ervoor waren om dit te delen. Net als tijdens vorige bezoeken van Johan aan Siliguri werden we onderweg ziek, en opnieuw brak hij een tand! Veel andere vreemde dingen gebeurden er, zowel met ons, onze bezittingen, als de mensen waarmee we direct contact opbouwden. Er was duidelijk wat weerstand tegen wat God wilde doen en hoe Hij ons wilde samenbrengen.

We ervoeren sterk dat we moesten delen over hoe de kern identiteit van de kerk is dat we met elkaar een gebedshuis zijn, naar het model van de troonzaal in de hemel. Meer nog, dat de Heer dit in Siliguri wil gaan vestigen, met profetische zangers en muzikanten die Hem dienen. En dat we verschillende personen zouden ontmoeten die dezelfde visie hadden ontvangen. Dit bleek overduidelijk waar te zijn. 

De eerste dag ontmoetten we twee vrouwen die ons enthousiast vertelden hoe de Heer hen had gezegd alles op standby te zetten, op hun plaats te blijven, en dat Hij sprak over iets dat te maken had met gebed. Op dezelfde dag dat we aankwamen kregen ze een mail van een vriend die schreef: “De Heer liet me beelden zien over een ‘Siliguri House of Prayer’ – SHOP. Een ander stel dat een appartement onder hen huurt bleken ook juist bezig te zijn met dromen over een gebedshuis. Zij hadden een vriend uit Mumbai die diezelfde week naar Siliguri zou komen en het op zijn hart heeft om te helpen met een gebedshuis in Siliguri te starten. Een derde vriendin had diezelfde nacht dat we aankwamen een droom waarin ze naar de ‘shop’ (winkel) ging die leeg was, maar waar plotseling mensen vanuit allerlei huizen tevoorschijn kwamen om te gaan bidden. Meer en meer mooie bevestigingen begonnen tevoorschijn te komen. We begonnen simpelweg dagelijks te bidden en aanbidden met wie maar bereid en beschikbaar was en voorbede te doen dat deze visie die God aan het geven was geboren zou worden. 
 
We hadden ook de indruk dat we twee dagen naar Gangtok (Sikkim) in de Himalaya’s moesten gaan om te bidden en vasten op de hoge plaatsen. Er waren verschillende overwinningen daar, en we kwamen terug met een grotere vrede dat fundamentele dingen op hun plek waren gezet om het gebedshuis voor te bereiden. Tijdens de laatste dagen dat we in Siliguri waren kwamen we bij elkaar, inclusief een aantal leiders van lokale kerken, en wijdden ze zich toe om met elkaar samen te gaan optrekken om maandelijkse en wekelijkse gebedstijden te hebben met een visie om dat te zien uitgroeien naar een gebedshuis in de toekomst. Ze verzochten ons met kracht om terug te komen met meer mensen om veel meer mensen toe te rusten voor gebed, aanbidding en gebedshuizen. God is mensen aan het oprichten en een fundament aan het leggen voor een altaar van gebed en aanbidding in deze regio, en Hij versterkt wat er al is. Het zou ons niet verbazen als we in de toekomst vaker langszij mogen komen om degenen die deze roeping hebben te ondersteunen, zodat dag en nacht gebed gaat groeien in Siliguri.
Kolkata, Goa en Mumbai

Onze reis ging verder terug naar Kolkata, waar we een kort weekend met het Daisy project hadden, een kindertehuis dat gestart is door vrienden van ons die er helaas niet konden zijn. Het was erg mooi om de veranderingen te zien in de kinderen sinds Johan de meesten van hen vier jaar geleden had ontmoet toen ze nog op straat leefden. We hadden vervolgens vijf dagen op het strand in Goa als een late huwelijksreis. We hadden geen idee hoeveel we toe waren aan een vakantie en rust! Onze 40 dagen in India hebben we vervolgens afgerond met een weekend bij een leider en zijn bediening in Mumbai. We hadden hem eerder in Nederland ontmoet. Deze dagen leerden we veel over hoe hij onder andere kindertehuizen en andere projecten leidt; over stadsplanning in India; en toekomstige plannen voor een stuk land waar een gebedshuis het centrum vormt voor wezen, weduwen, aids patiënten, bejaarden, een school etc. We zijn benieuwd wat hier in de toekomst nog meer gaat groeien.


 
Oeganda

Doha, QatarDe omschakeling naar Oeganda was onverwacht moeilijk, maar na deze eerste week hier hebben we weer een nieuwe balans gevonden. We zijn bij Will en Etta en het gebedshuis in Tororo. Deze week preken we elke dag over aanbidding en gebed. Daarnaast horen we het laatste nieuws over het werk hier en de gemeentestichtingsprojecten in verschillende moslimlanden; bespreken we mogelijke samenwerkingsverbanden; en is Johan bezig met hen te helpen een aquaponics systeem te bouwen dat hen kan helpen om hun eigen vis en groenten te verbouwen en dit te gebruiken voor het levensonderhoud of als een bedrijfsmodel voor zendelingen in gesloten, afgelegen gebieden met een droog klimaat. Bid voor wijsheid hoe het goed te bouwen met de beperkte materialen die hier te koop zijn. (Foto links: Doha, Qatar, waar we een overstap tussen twee vluchten hadden onderweg vanuit India.)
 

 


Wat we doen
We wonen momenteel in Nederland en dienen fulltime, allereerst als gebedszendelingen in Gebedshuis Amersfoort, waar we zo'n 20 uur per week zijn.
 
Het andere deel van onze tijd besteden we aan stichting Forerunner, administratieve werkzaamheden en fondswerving, en allerlei projecten, zoals Going Deeper, de ONE conferentie, spreken in het land etc. Daarnaast hebben we een klein bedrijfje om essentiële oliën te delen en studeert Alette parttime Bedrijfseconomie. 

 
Voor visie en waarden, zie:
Gebedshuis Amersfoort 
Stichting Forerunner
Going Deeper & One ConferentieContact

Johan & Alette
Website:     www.johanverhoef.nl
Mail:           jmverhoef@gmail.com
Postadres:  Wildveldseweg 1
                   3481 LW Harmelen
Woonadres:Fazantenstraat 14, Amersfoort
Skype:        johanverhoef
Facebook,  Twitter, LinkedIn: Johan Verhoef
Giften:        NL16INGB0007875162 tnv Jozua Zending, Dordrecht ovv 'Verhoef' (belastingaftrekbaar)

Stichting Forerunner
Website:    www.forerunner.info
Mail:          johan@forerunner.info
Adres:       Assumburg 119, 3328 BD Dordrecht
Giften:       NL60INGB0005358287 t.n.v. stichting Forerunner, Dordrecht (belastingaftrekbaar, direct beschikbaar)

 
 


If you would like to unsubscribe please click here.